Velkommen til Dansk Musikterapeutforening

Foreningen for universitetsuddannede musikterapeuter i Danmark

Dansk Musikterapeutforening arbejder for at:

  • musikterapeutisk behandling udføres i henhold til tydelige etiske principper.
  • øge kendskabet til musikterapifaget ved formidling via tidsskrifter, medier, internet, kurser, kongresser m.m.
  • fremme kontakt og erfaringsudveksling mellem medlemmerne vedrørende fagligt samarbejde, udveksling og dokumentation.
  • styrke flerfagligt samarbejde til gavn for klienter i musikterapi og til gavn for musikterapifagets anvendelse i relevante fagmiljøer.
  • støtte et samarbejde mellem parter, der arbejder for uddannelse og opkvalificering af musikterapeuter.
  • styrke musikterapifagets nationale og internationale sundhedsfaglige anerkendelse.
  • støtte det fagpolitiske arbejde, der varetages af Dansk Magisterforening vedr. medlemmernes indflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen, samt vedr. generelle arbejds- og lønforhold.

Derudover arbejder vi for at gøre det let for potentielle klienter og andre interesserede at komme i kontakt med en kvalificeret musikterapeut.