Læs Tidsskriftet Dansk Musikterapi

Her findes online-udgave af alle udgivelser siden 2004. De nyeste tidsskrifter kan kun læses af abonnenter.

Klik på tidsskriftet og indtast den kode, som blev udleveret ved tegning af abonnement. Eller kontakt webmaster@danskmusikterapi.dk hvis du er abonnent og mangler koden.

Nyere tidsskrifter kræver kode

   


Ældre tidsskrifter uden kode

Klik på tidsskriftet for at læse det.

                  


Ældre tidsskrifter fra perioden 2004-2014

Læserundersøgelse 2015

Læserundersøgelsen bygger på et elektronisk spørgeskema som blev sendt til medlemmer af Dansk Musikterapeutforening og andre abonnenter i maj 2015. Undersøgelsen handler om læsernes brug af og meninger om tidsskriftet.
Resultaterne fra læserundersøgelsen er sammenfattet i en artikel af phd. og lektor Ulla Holck.

Læs om undersøgelsens resultater klik her
Se bilag klik her