Ann-Maria Holde Nielsen

Musikterapi inden for hospitalspædiatri, børn med traumer, ældre med demens
Tilbyder desuden undervisning i musikanvendelse udført af sundhedsfagligt personale mhp. smerte- og angstregulering
Ann-Maria Holde Nielsen
Stiholmsvej 9, 2.th., Birkerød
Tlf.: 28 76 61 68
Email: musikterapeut.ahn@gmail.com