Charlotte Dammeyer

Musikpsykoterapi, baseret på metoden Guided Imagery and Music (GIM), tilbydes i privat regi. Desuden foredrag, undervisning og supervision.
Bred erfaring fra bl.a. voksenpsykiatri, med særlig fokus på behandling af traume- og stress-relaterede lidelser.
Tlf. 29802613
Mail: charlotte@musikpsykoterapi.dk
www.musikpsykoterapi.dk