Lise Høy Laursen

Musikterapi – hospice, smertelindring, ældreområdet, selvudvikling
Egetoften 8, 3660 Stenløse
Tlf: 48251751
E-mail: lise@lisehoeylaursen
www.thysong.dk