Niels Hannibal

Musikterapeutsikbehandling af patienter inden for almen psykiatri, personligsforstyrrelser, depression og skizofreni.
Aalborg Universitet og musikterapikinikken Aalborg Psykiatriske Sygehus.
hannibal@hum.aau.dk