Pernille Schwartz

Pernille Schwartz, pernille@musicoach.dk mobil: +45 41 61 18 09

Cand.mag. musikterapi, psykoterapeut, PD i læsning & matematik.

Ansat indenfor ældreområdet/demens. Øvrige arbejdsområder; individuelle musikpsykoterapeutiske forløb baseret på metoden Guided Imagery & Music, teambuilding med personalegrupper. Erfaring med læse- & matematikvanskeligheder, herunder dysleksi/ordblindhed og dyskalkuli.

Foredrag om musikterapi generelt, og musik & ældre.