Brug af musik i sundhedsvæsnet

En kortlægning af brugen af musik i det danske sundhedsvæsen, viser at 3 ud af 4 hospitaler har musiktiltag, men at de ofte er tilfældige og uden en overordnet strategi for, hvordan musikken kan indgå som en del af behandlingen for patienterne. Musikken bliver hyppigst brugt som afledning/underholdning, afspænding & angstreduktion, og til stress-reduktion.

De 5 hyppigste musiktiltag er:
1. Mulighed for at lytte til musik på privat udstyr (tilbydes af 73%)
2. Mulighed for at lytte til musik på hospitalets udstyr (tilbydes af 51%)
3. Andet (tilbydes af 32%)
4. Instrument på afdelingen (tilbydes af 23%)
5. Fast tilbud om individuel musiklytning & Tilbud om baggrundsmusik (tilbydes af 21%)

Læs denne artikel med eksempler på, hvordan musikterapeuter indgår som del af behandlingen for patienter på danske hospitaler.
musikterapi som en del af behandling på hospitaler

kortlægningen undersøger også brugen af musik på danske Hospicer, og viser at 65 % har musikterapeuter ansat, og at det 5 hyppigste musiktiltag er:
1. Udsyngning (80%)
2. Mulighed for at lytte til musik i boligen (75%)
3. Lejlighedsvise musikarrangementer (75%)
4. Musikterapi (70%)
5. Fællessang (70%)

kortlægningen har også undersøgt brugen af musik på plejecentre, med Roskilde Kommune som eksempel
De hyppigst rapporterede musiktiltag på plejecentrene i Roskilde Kommune er:
1. Fællessang (100%)
2. Livemusik (89%)
3. Erindringsdans (89%)
4. Musiklytning på fællesarealer (78%)
5. Gymnastik med musik (56%)

Læs Rapporten her:
Brug af musik i sundhedsvæsnet – forkortet udgave
Brug af musik i sundhedsvæsnet – stor rapport

Rapporten er udført for Tænketanken Musik og Sundhed, af NOCKS – Nordjysk Center for Kultur og Sundhed ved Aalborg Universitet.
Undersøgelsen er den hidtil største af sin art i Danmark. I alt har 315 ledende sygeplejersker, fordelt på 24 hospitaler på tværs af landets fem regioner, deltaget, 20 ud af 21 danske hospicer har deltaget, samt alle 9 plejecentre I Roskilde Kommune.