D. 25.11.2019 – Ny artikel om Musik og sundhedsfremme i Danmark og Norden

Professor Emeritus i musikterapi Lars Ole Bonde har netop har udgivet denne grundigt opsamlende artikel vedrørende musik og sundhedsfremme på hospitaler i Danmark og Norden:

Musik og sundhedsfremme i Danmark og i Norden – hvem og hvordan?
Formålet med denne artikel er at give et overblik over sundhedsfremme gennem musikinterventioner og musikaktiviteter på danske / nordiske hospitaler inden for de sidste tyve år, samt at diskutere teoretiske rationaler for og praktiske problemer i forbindelse med disse relativt nye initiativer. Metoden er en blanding af heuristik og litteraturgennemgang. Forfatteren har været aktiv agent på dette område – som kliniker, forsker, supervisor og underviser – og har deltaget i udviklingen af det teoretiske begreb »sundhedsmusicering«, som er en fælles forståelsesramme for mange af agenterne på området. Resultaterne inkluderer en præsentation af det nuværende evidensgrundlag for musikinterventioner i nordiske hospitaler og en systematisk oversigt over agenter på området. Der er lovende forskningsresultater fra forskellige typer studier i de nordiske lande; den specifikke dokumentation er dog stadig begrænset. To forskellige tilgange til implementering af musikterapi / musikmedicin på hospitaler identificeres og diskuteres, og praktiske implikationer fremhæves i en række anbefalinger til områdets agenter. Essayets værdi består i, at der ikke findes nogen aktuel oversigt over feltet, og derfor udgør både fund og diskussioner et originalt forsknings- og erfaringsbaseret bidrag til udviklingen af sundhedsfremme via musik på hospitaler.

Klik på linket for at læse hele artiklen:
https://www.idunn.no/nordic_journal_of_arts_culture_and_health/2019/01/musik_og_sundhedsfremme_i_danmark_og_i_norden_hvem_og_hvo