Udviklingskonference om musik til sundhedsfremmende formål

Sammen med Tænketanken musik og sundhed, djbfa og Aalborg Universitet arrangerer Dansk Musikterapeutisk Forening den 5. september i København en udviklingskonference med overskriften:

Musik til sundhedsfremmende formål – Sammen realiserer vi musikkens potentiale i fremtidens sundhedsvæsen

Her deltager  politikkere, eksperter og praktikere i en dag med oplæg og debat, der har fokus på at udvikle en strategi for implementering af musik til sundhedsfremmende formål i det danske sundhedsvæsen.