Sammen med Tænketanken musik og sundhed, djbfa og Aalborg Universitet arrangerer Dansk Musikterapeutisk Forening den 5. september i København en udviklingskonference med overskriften: Musik til sundhedsfremmende formål – Sammen realiserer vi musikkens potentiale i fremtidens sundhedsvæsen Her deltager  politikkere, eksperter …

Udviklingskonference om musik til sundhedsfremmende formål Read more »

Musik og folkesundhed På Aalborg Universitet har professor i musikterapi Lars Ole Bonde netop færdiggjort et forskningsprojekt sammen med Statens Institut for Folkesundhed (Syddansk Universitet), der undersøger befolkningens sundhed og sygelighed. Karen Bendix, chefredaktør hos Musikeren og Dansk Musiker Forbund har …

Musik og folkesundhed Read more »

Filmklip – Australian Music Therapy Association AMTA har fået produceret 5 animerede filmklip om hvad musikterapi kan gøre for forskellige musikterapeutiske målgrupper. Få her et indblik i musikterapiens virkning indenfor pædiatri, neurorehabilitering, psykiatri m.m.. Første video kan ses her.