Overblik af TDMs artikler

Her på siden kan du finde artikler fra Tidsskriftet Dansk Musikterapi som er inddelt efter nedenstående kategorisering. Rigtig god læsning!

 

Autisme spektrum forstyrrelse

Når forskning bliver klinisk anvendelig. Skrudland, 2012

Forskning i musikterapi – børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse. Holck, 2011

Musikterapi slår TEACCH!! Holck, 2009

Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder. Holck, 2006

 

Boganmeldelser

Boganmeldelse: Flute, Accordion or Clarinet? – Using the Characteristics of Our Instruments in Music Therapy, Amelia Oldfield, Jo Tomlinson og Dawn Loombe (edt). Anmeldt af Lerche, 2015

Boganmeldelse: Guided Imagery & Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy, Denise Grocke og Torben Moe (eds.) Anmeldt af Krøier 2015.

Boganmeldelse: Sangen har vinger, Birgit Hvass og Birgitte Clausen (red.) Anmeldt af Lykkegaard, 2015

Boganmeldelse: Musikterapi– Teori Uddannelse Praksis Forskning, Lars Ole Bonde (red). Anmeldt af Holgersen, 2015

Boganmeldelse: Relationer på tværs, Lise Høy Laursen. Anmeldt af Holland-Thorhauge, 2015

Boganmeldelse: Inklusion, leg og empati, Susan Hart (red). Anmeldt af Mumm, 2015

Boganmeldelse: Smerter hos børn, Maiken Bjerg & Charlotte Jensen. Anmeldt af Irgens-Møller, 2015

Boganmeldelse: The Use of Guitar in Music Therapy, Jonathon Oden. Anmeldt af Anderson-Ingstrup, 2015

Boganmeldelse: Musical Life Stories Narratives on Health Musicking, Lars Ole Bonde, Even Ruud, Marie Strand Skånland, and Gro Trondalen (Eds.). Anmeldt af Holgersen, 2014

Boganmeldelse: Jagten på de non-specifikke faktorer i psykoterapi med børn, Susan Hart og Marianne Bentzen. Anmeldt af Mumm, 2014

Boganmeldelse: Kunstneriske medier i supervision af psykoterapi, Indsigt og vitalitet, Inge Nygaard Pedersen (red.). Anmeldt af Setterberg, 2014

Boganmeldelse: Forensic Music Therapy, A Treatment for Men & Women in Secure Hospital Settings, Stella Compton Dickinson, Helen Odell-Miller og John Adlam. Anmeldt af Dammeyer, 2014

Boganmeldelse: Mindfulness and the Arts Therapies, Theory and Practice, Laury Rappaport (ed). Anmeldt af Hannibal, 2014

Boganmeldelse: Forbløffende praksisser, en fænomenologisk undervisningsstrategi, Kirsten Fink-Jensen. Anmeldt af Bonde, 2013

Boganmeldelse: Psyke & Logos, Tema: Emotioner. Anmeldt af Setterberg, 2013

Boganmeldelse: Musik i øjeblikket. En håndbog om musik i ældreplejen, Lise Høy Laursen og Maria Blum Bertelsen. Anmeldt af Hyldgård, 2012

Boganmeldelse: Syng og Lyt, de 228 bedste sange for syngelystne danskere. Anmeldt af Jacobsen og Knudsen, 2011

Boganmeldelse: Vitalitetsformer Dynamiske oplevelser i psykologi, kunst, psykoterapi og udvikling – Daniel Stern. Anmeldt af Setterberg, 2011

Boganmeldelse: Arts Therapies in Schools – Research and Practice, Karkou. Anmeldt af Olsson, 2011

Boganmeldelse: Adolescents, Music and Music Therapy, Katrina McFerran. Anmeldt af Jacobsen, 2011

Boganmeldelse: Musikk, Helse, Multifunksjonshemming, Stensæth, Eggen og Frisk (red). Anmeldt af Andersen, 2011

Boganmeldelse: Musikk i Psykisk helsearbeid med Barn og Unge, Even Ruud (red). Anmeldt af Callesen, 2010

Boganmeldelse: Musik og menneske. Introduktion til musikpsykologi, Lars Ole Bonde. Anmeldt af Fink-Jensen, 2010

Boganmeldelse: The Theory and Practice of Vocal Psychotherapy. Songs of the Self, Diane Austin. Anmeldt af Storm, 2010

Boganmeldelse: Music Therapy with Children and their Families, Amelia Oldfield. Anmeldt af Jacobsen, 2009

Boganmeldelse: Music Therapy and Traumatic Brain Injury, Gilbertson og Aldridge. Anmeldt af Hald, 2009

Boganmeldelse: Perspektiver på Musikk og Helse, Ruud og Trondalen. Anmeldt af Jacobsen, 2009

Boganmeldelse: Integrated Team Working, Twyford og Watson. Anmeldt af Setterberg, 2009

Boganmeldelse: Som fuglen i skoven – En bog om babysalmesang, Ingrid Oberborbeck. Anmeldt af Exner, 2009

Boganmeldelse: IMTAP, Baxter, Berghofer, MacEwan, Nelson, Peters og Roberts. Anmeldt af Rasmussen, 2009

Boganmeldelse: Musikterapi i psykiatrien, Holck (red). Anmeldt af Stensæth, 2009

Boganmeldelse: Receptiv Methods in Music Therapy, Grocke og Wigram. Anmeldt af Exner, 2008

Boganmeldelse: Musicophilia. Tales of Music and the Brain, Oliver Sacks. Anmeldt af Ridder, 2008

Boganmeldelse: Interactive Music Therapy in Child and Family Psychiatry, Amelia Oldfield. Anmeldt af Irgens-Møller, 2008

Boganmeldelse: Microanalysis in Music Therapy, Thomas Wosch og Tony Wigram. Anmeldt af Skrudland, 2008

Boganmeldelse: Psyke & Logos – Musik og psykologi. Anmeldt af Bergström-Isacsson, 2007

Bogpræsentationer. 2007

Boganmeldelse: Musik og pædagogik, Elsebeth Kirk (red). Anmeldt af Fink-Jensen, 2007

Boganmeldelse: Musikk från topp til tå og Mera musik från topp til tå, Märith Bergström-Isacsson. Anmeldt af Rasmussen, 2007

Boganmeldelse: Fascination og lærerfaglighed, Kirsten Fink-Jensen. Anmeldt af Skrudland, 2007

Boganmeldelse: Music Therapy and Neurological Rehabilitation: Performing Health, David Aldridge. Anmeldt af Hald, 2007

Boganmeldelse: Musik & Demens, Hanne Mette Ochsner Ridder. Anmeldt af Møller, 2006

Boganmeldelse: Music Therapy Research, Barbara Wheeler (red). Anmeldt af Ridder, 2006

Boganmeldelse: Musikterapi i psykiatrien. Årsskrift 4, Ridder (red). Anmeldt af Exner, 2006

Boganmeldelse: Clinical Training Guide for the Student Music Therapist, Wheeler, Shultis og Polen. Anmeldt af Pedersen, 2006

DVD anmeldelse – En verden af lyd og musik, Claus Bang. Anmeldt af Holck, 2006

Boganmeldelse: Det nuværende øjeblik, Daniel Stern. Anmeldt af Hannibal, 2005

Boganmeldelse: Songwriting, Baker og Wigram. Anmeldt af Beck, 2005

Boganmeldelse: Improvisation, Tony Wigram. Anmeldt af Skrudland, 2004

Boganmeldelse: Musik och Språk, Ulf Jederlund. Anmeldt af Schwartz, 2004

 

Brugerbands

Community Music Therapy med brugerbands. Krøier og Mehlsen, 2008

 

Børn

Musikterapi til børn med kræft og deres familier. Sørensen og Bonde, 2015

Boganmeldelse: Smerter hos børn – Maiken Bjerg & Charlotte Jensen. Anmeldt af Irgens-Møller, 2015

Stafetten. Granum, 2015

Boganmeldelse: Jagten på de non-specifikke faktorer i psykoterapi med børn – Susan Hart og Marianne Bentzen. Anmeldt af Mumm, 2014

Nyt metodehæfte om arbejdet med tosprogede børn. Granum, 2014

Forskning i musikterapi – børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Holck, 2013

Forskning i musikterapi – familier med børn med særlige behov og udsatte familier. Jacobsen, 2013

Når forskning bliver klinisk anvendelig. Skrudland, 2012

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis. Larsen, 2012

Min arbejdsdag. Skrudland, 2012

Min arbejdsdag. Kuhrt, 2012

Min arbejdsdag. Granum, 2011

Forskning i musikterapi – børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse. Holck, 2011

Relation og vibration - Ny tværfaglig indsats. Holm og Halskov, 2011

Boganmeldelse: Musikk, Helse, Multifunksjonshemming, Stensæth, Eggen og Frisk (red). Anmeldt af Andersen, 2011

Boganmeldelse: Musikk i Psykisk helsearbeid med Barn og Unge, Even Ruud (red). Anmeldt af Callesen, 2010

Musicarma. Behrens, 2010

Rundt om komplekse traumer – Musikterapi med børn udsat for vold i familien. Salling-Poulsen, 2010

Boganmeldelse: Music Therapy with Children and their Families, Amelia Oldfield. Anmeldt af Jacobsen 2009

Boganmeldelse: Som fuglen i skoven – En bog om babysalmesang, Ingrid Oberborbeck. Anmeldt af Exner, 2009

Boganmeldelse: IMTAP, Baxter, Berghofer, MacEwan, Nelson, Peters og Roberts. Anmeldt af Rasmussen, 2009

Musik i Bevægelse. Krøier, 2009

”Hvis jeg kunne ville jeg give dig vinger” – refleksioner over et tværfagligt samarbejde omkring et barn, der skal dø. Irgens-Møller og Bygballe, 2009

Min arbejdsdag på Djurslandsskolen. Andersen, 2009

Boganmeldelse: Interactive Music Therapy in Child and Family Psychiatry, Amelia Oldfield. Anmeldt af Irgens-Møller, 2008

Foreningen Musik før ni. Holck, 2008

Pionerserien – Jytte Post. Holck, 2008

Musikterapeut i musikskolen og i folkeskolen. Callesen, 2008

Boganmeldelse: Musikk från topp til tå og Mera musik från topp til tå, Märith Bergström-Isacsson. Anmeldt af Rasmussen, 2007

Forældreindragelse og Goal Attainment Scale. Kristiansen, 2007

Boganmeldelse: Fascination og lærerfaglighed, Kirsten Fink-Jensen. Anmeldt af Skrudland, 2007

En musikstuderendes oplevelser med baby-bongo. Skyt, 2006

Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder. Holck, 2006

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage børn – fokus på ’modstands’ begrebet. Madsen, 2006

Positiv relationserfaring for børn i musikterapi – Relationsorienteret musikterapi med børn med udviklingsforstyrrelser i sammenhæng med tilknytningsforstyrrelser. Irgens-Møller og Bjerg, 2004

Boganmeldelse: Musik och Språk, Ulf Jederlund. Anmeldt af Schwartz, 2004

Musikterapi – Børn med betydelige funktionsnedsættelser. Irgens-Møller, 2004

Musikterapi – Børn og unge med psykosociale problemer. Grønfeldt, 2004

 

Cancer

Musikterapi til børn med kræft og deres familier. Sørensen og Bonde, 2015

Musikterapi i sorgarbejde. Jacobsen, 2012

Forskning der ikke blev til noget. Bonde, 2008

 

Dansk musikterapeutforening og EMTC

Ny hjemmeside for Dansk Musikterapeutforening. Jakobsen og Nielsen, 2015

Nyt landsklubnavn. Daasbjerg, 2014

Anerkendelsen – hvornår kommer den? Jacobsen, 2014

MTL-klummen. Bøtker, 2010

MTL-klummen: Farvel til – og hurra for – Hanne Mette. Bøtker, 2010

MTL-klummen: Overskud. Ridder, 2009

MTL-klummen: Rodfæstning af musikterapifaget. Ridder, 2009

MTL-klummen: Faglighed og etik. Ridder, 2008

Nyt fra Musikterapeuternes Landsklub. Ridder, 2008

Dansk Forbund for Musikterapi 1969 til 2007. Holten, 2007

Sidste nyt fra foreningsfronten. Ridder, 2007

Musikterapi – i medgang og modgang. Lund, 2006

EMTC Europæisk registrering af musikterapeuter. Ridder, 2006

EMTC – Er Moster Trisse Cool? Ridder, 2004

Demens og geriatri

Boganmeldelse: Sangen har vinger, Birgit Hvass og Birgitte Clausen (red.) Anmeldt af Lykkegaard, 2015

Stafetten. Lauersen, 2015

Boganmeldelse: Relationer på tværs – Lise Høy Laursen. Anmeldt af Holland-Thorhauge, 2015

Forskning i musikterapi – personer med demens. Ridder, 2012

Vitalitetsformer og spejlneuroner – anvendt i læringsmodel for professionelle omsorgsgivere. Ridder og Ottesen, 2012

Ingen hokuspokus i musikterapien. Schelde, 2012

Boganmeldelse: Musik i øjeblikket. En håndbog om musik i ældreplejen, Lise Høy Laursen og Maria Blum Bertelsen. Anmeldt af Hyldgård, 2012

Syng med til det sidste! Reaktioner fra landets plejehjem. Jacobsen, 2011

Boganmeldelse: Syng og Lyt, de 228 bedste sange for syngelystne danskere. Anmeldt af Jacobsen og Knudsen, 2011

Musikreminiscens, demens og agiteret adfærd. Hansen, 2010

Min arbejdsdag. Knudsen 2009

Musikterapeutisk vejledning i tværfagligt samarbejde – et eksempel fra demensområdet. Jacobsen, 2008

Fællessang med ældre – et empirisk pilotprojekt omkring præindspillet akkompagnement til fællessang med ældre. Pedersen og Jacobsen, 2008

Musikterapi, demens og agiteret adfærd. Jacobsen, 2006

Boganmeldelse: Musik & Demens, Hanne Mette Ochsner Ridder. Anmeldt af Møller, 2006

Synnøve Friis – Pioner på ældreområdet. Ridder, 2004

Tale til Hanne Mette Ridder. Friis, 2004

Musikterapi – Ældreområdet. Ridder og Eeg, 2004

Depression

Forskning i musikterapi – voksne med depression. Hannibal, 2012

’Dokumentation og forskning’

Dokumentation og forskning Januar 2015 – august 2015. Ridder, 2015

Dokumentation og forskning: August 2014 – januar 2015. Ridder, 2015

Dokumentation og forskning: Januar 2014 – august 2014. Ridder, 2014

Dokumentation og forskning: August 2013 - januar 2014. Ridder, 2014

Dokumentation og forskning: Januar 2013 – august 2013. Ridder, 2013

Dokumentation og forskning: August 2012 - januar 2013. Ridder, 2013

Dokumentation og forskning: Januar 2012 - august 2012. Ridder, 2012

Dokumentation og forskning: August 2011 - januar 2012. Ridder, 2012

Forskning og dokumentation: Januar 2011  - august 2011. Ridder, 2011

Forskning og dokumentation: August 2010  - januar 2011. Ridder, 2011

Forskning og dokumentation: Februar – august 2010. Ridder, 2010

Forskningsnyt: August 2009 – januar 2010. Ridder, 2010

Forskningsnyt: Februar-august 2009. Ridder, 2009

Forskningsnyt: August 2008 – januar 2009. Hannibal, 2009

Forskningsnyt: April – august 2008. Bonde, 2008

Forskningsnyt: Oktober 2007 – marts 2008. Bonde, 2008

Forskningsnyt: Marts – september 2007. Bonde, 2007

Forskningsnyt: Oktober 2006 – februar 2007. Bonde, 2007

Forskningsnyt: Marts – september 2006. Bonde, 2006

Forskningsnyt: September 2005 – februar 2006. Bonde, 2006

Forksningsnyt. Marts – september 2005. Bonde, 2005

Forskningsnyt: Oktober 2004 – marts 2005. Bonde, 2005

Forskningsnyt: Januar – september 2004. Bonde, 2004

 

Døve

Pionerserien – Claus Bang – Introduktion. Holck, 2006

Pionerserien – Claus Bang – Claus’ egen fortælling. Bang, 2006

DVD anmeldelse – En verden af lyd og musik, Claus Bang. Anmeldt af Holck, 2006

Efteruddannelse

Stafetten. Bjerg, 2014

PROMUSA et nyt skud på stammen – i København. Lindsvang, 2014

Professionsrettet musikanvendelse – et efter- og videreuddannelsestilbud på Aalborg Universitets afdeling i Ballerup. Bonde, 2010

Familier

Musikterapi til børn med kræft og deres familier. Sørensen og Bonde, 2015

Forskning i musikterapi – familier med børn med særlige behov og udsatte familier. Jacobsen, 2013

Et skarpere perspektiv på familiedynamik. Self, 2012

Rundt om komplekse traumer – Musikterapi med børn udsat for vold i familien. Salling-Poulsen, 2010

Et pusterum på asylcenter – en pædagogs oplevelse med musikterapi på Brovst Asylcenter. Mumm, 2009

Boganmeldelse: Music Therapy with Children and their Families, Amelia Oldfield. Anmeldt af Jacobsen 2009

”Hvis jeg kunne ville jeg give dig vinger” – refleksioner over et tværfagligt samarbejde omkring et barn, der skal dø. Irgens-Møller og Bygballe, 2009

Integration og musikterapi. Badstue, 2009

Boganmeldelse: Interactive Music Therapy in Child and Family Psychiatry, Amelia Oldfield. Anmeldt af Irgens-Møller, 2008 (link forkert!)

Forældreindragelse og Goal Attainment Scale. Kristiansen, 2007

 

Flygtninge

Stafetten. Granum, 2015

Nyt metodehæfte om arbejdet med tosprogede børn. Granum, 2014

ʽKunst og musik taler sjælens sprog’. Søndergaard og Lindstrøm, 2013

Musik, søvn og traumatiserede flygtninge – et pilotstudie. Jespersen, 2012

Der var én, der var to, der var tre, der var fire… – om musikterapeuter i Dansk Flygtningehjælp. Mørch, 2012

Min arbejdsdag. Granum, 2011

Musikterapeutiske søvnforløb med lyttepuder for traumatiserede flygtninge. Jespersen, 2011

Min arbejdsdag. Lindstrøm, 2011

Musik og menneske – Carl Maria Savery. Jensen, Lerche og Kloster, 2010

Et pusterum på asylcenter – en pædagogs oplevelse med musikterapi på Brovst Asylcenter. Mumm, 2009

Integration og musikterapi. Badstue, 2009

Min arbejdsdag. Mørch, 2007

Musikterapi- Flygtninge. Mørch, 2004

 

Formidling af musikterapi

Boganmeldelse: Musikterapi– Teori Uddannelse Praksis Forskning, Lars Ole Bonde (red). Anmeldt af Holgersen, 2015

Ny hjemmeside for Dansk Musikterapeutforening. Jakobsen og Nielsen, 2015

Tidsskriftet Dansk Musikterapi – læserundersøgelse, maj 2015. Holck, 2015

Bilag til læserundersøgelsen, maj 2015. Holck, 2015

Stafetten. Lindstrøm, 2014

Formidlings-dvd anvendt i praksis. Ladegaard, 2011

‘Why the arts matter’ – om en tværfaglig konference i London. Lindstrøm, 2011

AUBs skattekiste: Unik samling af musikterapilitteratur. Ridder, 2011

Temadag om musikterapi og palliation. Lindstrøm og Bonde, 2009

 

Forskning i musikterapi

Musikterapi til behandling af skizofrenipatienters negative symptomer – et dobbelt-blindet studie. Pedersen, 2015

Forskning i musikterapi – posttraumatisk stressbelastning (PTSD). Beck og Mumm, 2015

Forskning i musikterapi – retspsykiatri. Frederiksen, Ridder og Pedersen, 2015

Forskning i musikterapi – voksne med erhvervet hjerneskade. Hald, 2014

CEDOMUS – halvandet år efter. Holck, 2014

Forskning i musikterapi – arbejdsrelateret stress. Beck, 2013

Forskning i musikterapi – børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Holck, 2013

Forskning i musikterapi – familier med børn med særlige behov og udsatte familier. Jacobsen, 2013

Forskning i musikterapi – personer med demens. Ridder, 2012

Forskning i musikterapi – den palliative indsats. Bonde, 2012

Når forskning bliver klinisk anvendelig. Skrudland, 2012

Forskning i musikintervention – smertebehandling i forbindelse med operation. Schou og Bonde, 2012

Forskning i musikterapi – voksne med skizofreni. Pedersen, 2012

Forskning i musikterapi – voksne med depression. Hannibal, 2012

CEDOMUS. Holck, 2012

Forskning i musikterapi – børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse. Holck, 2011

Musikterapi slår TEACCH!! Holck, 2009

Forskning der ikke blev til noget. Bonde, 2008

Senter for Musikk og Helse – et nyt norsk forskningsinitiativ. Bonde, 2008

Musikterapi – Uddannelse og forskning i Danmark. Bonde, 2004

 

Fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

Forskning i musikterapi – børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Holck, 2013

Min arbejdsdag. Koch-Mikkelsen, 2013

Tillykke til Anne Steen Møller 25-års jubilæum. Karlsen, 2013

Når forskning bliver klinisk anvendelig. Skrudland, 2012

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis. Larsen, 2012

Min arbejdsdag. Skrudland, 2012

Min arbejdsdag. Kuhrt, 2012

Relation og vibration - Ny tværfaglig indsats. Holm og Halskov, 2011

Boganmeldelse: Musikk, Helse, Multifunksjonshemming, Stensæth, Eggen og Frisk (red). Anmeldt af Andersen, 2011

Musik og menneske – Carl Maria Savery. Jensen, Lerche og Kloster, 2010

Musik i Bevægelse. Krøier, 2009

”Hvis jeg kunne ville jeg give dig vinger” – refleksioner over et tværfagligt samarbejde omkring et barn, der skal dø. Irgens-Møller og Bygballe, 2009

Pionerserien – Jytte Post. Holck, 2008

Min arbejdsdag. Jensen, 2008

Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder. Holck, 2006

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage børn – fokus på ’modstands’ begrebet. Madsen, 2006

Musikterapeutiske tilbud til voksne udviklingshæmmede – med udgangspunkt i en stilling som fysioterapeut med udvidet arbejdsområde. Schwartz, 2005

Pionerserien – Søren Mühlhausen. Schwartz, 2005

Positiv relationserfaring for børn i musikterapi – Relationsorienteret musikterapi med børn med udviklingsforstyrrelser i sammenhæng med tilknytningsforstyrrelser. Irgens-Møller og Bjerg, 2004

Musikterapi – Børn med betydelige funktionsnedsættelser. Irgens-Møller, 2004

Musikterapi – Voksne med betydelige funktionsnedsættelser. Møller, 2004

 

Fællessang og kor

At lade sig lyde – en undersøgelse af psykofysisk tilstand før og efter korsang. Buchhave, Jensen, Raffnsøe og Beck, 2014

Filharmonisk Kor Aalborg i Musikkens Hus. Frisk, 2014

Syng med til det sidste! Reaktioner fra landets plejehjem. Jacobsen, 2011

Boganmeldelse: Syng og Lyt, de 228 bedste sange for syngelystne danskere. Anmeldt af Jacobsen og Knudsen, 2011

MusikRgodt – Erfaringer fra en pilotundersøgelse af korsangs indflydelse på trivsel og humør. Ridder, Beck, Lærke-Engelschmidt og Hyldgaard, 2009

Den sunde fællessang. Jespersen, 2008

Fællessang med ældre – et empirisk pilotprojekt omkring præindspillet akkompagnement til fællessang med ældre. Pedersen og Jacobsen, 2008

 

GIM

Boganmeldelse: Guided Imagery & Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy, Denise Grocke og Torben Moe (eds.) Anmeldt af Krøier 2015.

Behandling af kronisk stress med modificeret Guided Imagery and Music (GIM). Beck, 2010

Palliativ GIM terapi – Forsoning ved livets afslutning. Andreassen, 2005

Musikterapi – Sorg og krise. Thomasen, 2004

Musikterapi – Hospice. Andreassen, 2004

 

Hjerneskade og neurorehabilitering

Aktivitets-understøttende musikterapi – musikterapi i tværfagligt samarbejde i en neurorehabiliteringsenhed. Frommelt, 2014

Forskning i musikterapi – voksne med erhvervet hjerneskade. Hald, 2014

”Hvis mine ord kunne høres” – en personlig rejse bragte et tværfagligt team til USA. Setterberg, 2012

Musikterapi med mennesker ramt af ekspressiv afasi. Frommeldt, 2011

Min arbejdsdag. Larsen 2010

Boganmeldelse: Music Therapy and Traumatic Brain Injury, Gilbertson og Aldridge. Anmeldt af Hald 2009

Forældreindragelse og Goal Attainment Scale. Kristiansen, 2007

Boganmeldelse: Music Therapy and Neurological Rehabilitation: Performing Health, David Aldridge. Anmeldt af Hald, 2007

Musikterapi – Mennesker med senhjerneskade. Hald, 2004

 

Hospice – Palliation

This is my story, this is my song – Musikterapiens rolle i livets sidste fase med fokus på betydningen af emotionel kontakt. Smalbro, 2013

Klavereleven. Skrudland, 2013

Forskning i musikterapi – den palliative indsats. Bonde, 2012

Med musikterapi kan jeg bedre holde til mit arbejde. Petersen, 2012

Min arbejdsdag. Lindstrøm 2011

‘Why the arts matter’ – om en tværfaglig konference i London. Lindstrøm, 2011

Musikterapi med terminalt syge i palliative pleje. Laursen, 2009

Temadag om musikterapi og palliation. Lindstrøm og Bonde, 2009

”Hvis jeg kunne ville jeg give dig vinger” – refleksioner over et tværfagligt samarbejde omkring et barn, der skal dø. Irgens-Møller og Bygballe, 2009

Palliativ musikterapi. Andreassen, 2005

Palliativ GIM terapi – Forsoning ved livets afslutning. Andreassen, 2005

Symposium: Music Therapy at the End of Life. Rapport fra et symposium på Beth Israel University Hospital I New York 1.-2. marts 2004. Bonde, 2004

Musikterapi – Hospice. Andreassen, 2004

 

Klientberetninger

Skitser fra et fælles-skab. Hestbæk og Jacobsen, 2015

En win – win – win situation? Karlsen og Andreassen, 2009

Når sjælen får lyd – en patientberetning. Pas, 2009

 

Konferenceoplevelser

Music Therapy Models, Methods and Techniques 7.th Nordic Music Therapy Congress, 13-16 juni 2012. Jacobsen, 2012

‘Why the arts matter’ – om en tværfaglig konference i London. Lindstrøm, 2011

Bagtanker fra Nordisk Konference i Musikterapi 2009. Bøtker, 2009

Voice forum: ”Stemmen som et primært instrument i musikterapi”. Storm, 2008

6. Nordiske Musikterapi Konference 2009. Schou, 2008

7th European Music Therapy Congress – en anmeldelse fra et musikalsk perspektiv. Lund, 2007

En ”studerende” på Europæisk Musikterapi Konference. Lykkegaard, 2007

Musikterapi – i medgang og modgang. Lund, 2006

Europæisk konference for musikterapistuderende. Skougaard, 2006

Angst æder sjæle op – musikterapi og trauma. Mumm, 2005

Den 6. Europ��iske musikterapikonference, 16.-20. juni 2004. Frederiksen, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004E-6%20musikterapikonference.pdf

Symposium: Music Therapy at the End of Life. Rapport fra et symposium på Beth Israel University Hospital I New York 1.-2. marts 2004. Bonde, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004E-symposium%20-%20MT%20at%20the%20end%20of%20life.pdf

Musikterapi – Konferencer i Danmark. Lund og Andersen, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004F-konferencer%20i%20Danmark.pdf

 

Lyttepuder

Musikterapeutiske søvnforløb med lyttepuder for traumatiserede flygtninge. Jespersen, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-musikterapeutiske-soevnforlob-med-lyttepuder.pdf

Musikterapi med musiklyttepude på lukket akut modtageafsnit. Lund, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-Musikterapi-med-musiklyttepuder.pdf

 

’Min arbejdsdag’

Min arbejdsdag. Koch-Mikkelsen, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013F-min-arbejdsdag.pdf

Min arbejdsdag. Skrudland, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-min-arbejdsdag.pdf

Min arbejdsdag. Kuhrt, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012E-min-arbejdsdag-Immanuel.pdf

En praktikkoordinators arbejdsdag. Ed, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012-en-praktikkoordinators-arbejdsdag.pdf

Min arbejdsdag. Granum, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011E-Min-arbejdsdag-Mathias.pdf

En musikterapeuts hverdag i Canada. Collins, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-en-musikterapeuts-hverdag-Canada.pdf

Min arbejdsdag. Lindstrøm, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-min-arbejdsdag.pdf

Min arbejdsdag. Storm, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010E-Min-arbejdsdag-Sanne-Storm.pdf

Min arbejdsdag. Larsen, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010F-min-arbejdsdag.pdf

Min arbejdsdag. Knudsen, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009E-min-arbejdsdag.pdf

Min arbejdsdag på Djurslandsskolen. Andersen, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-min-arbejdsdag.pdf

Min arbejdsdag. Mejsner, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008E-min-arbejdsdag.pdf

Min arbejdsdag. Jensen, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008F-min-arbejdsdag.pdf

Min arbejdsdag. Mørch, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007E-min-arbejdsdag.pdf

Min arbejdsdag – på Enghaven. Zachariassen, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007F-min-arbejdsdag-p%C3%A5-Enghaven.pdf

 

Musik og helse

Boganmeldelse: Musical Life Stories Narratives on Health Musicking – Lars Ole Bonde, Even Ruud, Marie Strand Skånland, and Gro Trondalen (Eds.). Anmeldt af Holgersen, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014E-Anmeldelse-Musical-Life-Stories.pdf

Boganmeldelse: Musikk, Helse, Multifunksjonshemming, Stensæth, Eggen og Frisk (red). Anmeldt af Andersen, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-anmeldelse-musikk-helse…pdf

Boganmeldelse: Musikk i Psykisk helsearbeid med Barn og Unge, Even Ruud (red). Anmeldt af Callesen, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010E-Boganmeldelse-psykisk-helsearbejde.pdf

Boganmeldelse: Perspektiver på Musikk og Helse, Ruud og Trondalen. Anmeldt af Jacobsen, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009E-boganmeldelse-perspektiver-paa-musikk-og-helse.pdf

Senter for Musikk og Helse – et nyt norsk forskningsinitiativ. Bonde, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008E-senter-for-musikk-og-helse.pdf

 

Musikinstrumenter

Boganmeldelse: The Use of Guitar in Music Therapy – Jonathon Oden. Anmeldt af Anderson-Ingstrup, 2015

/wp-content/uploads/2015/06/2015F-Boganmeldelse-the-use-of-guitar.pdf

Trampeklaverer og Klatrexylofoner Musikinstrumenter, der leger med fantasi, sanser og kommunikation. Ridder, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-trampeklaverer-og-klatrexylofoner.pdf

 

Musiklyttegrupper

Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab. Horsholt og Dammeyer, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013F-oeget-livskvalitet.pdf

Gruppemusikterapi i et dagsafsnit for patienter med ikke-psykotiske lidelser. Hansen, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010F-gruppemusikterapi-i-et-dagafsnit.pdf

 

Musiklytning og musikmedicin

Forskning i musikintervention ��� smertebehandling i forbindelse med operation. Schou og Bonde, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-smertebehandling-operationer.pdf

Musikterapeutiske søvnforløb med lyttepuder for traumatiserede flygtninge. Jespersen, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-musikterapeutiske-soevnforlob-med-lyttepuder.pdf

Musikterapi med musiklyttepude på lukket akut modtageafsnit. Lund, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-Musikterapi-med-musiklyttepuder.pdf

Musikterapi til terapeutisk stresshåndtering. Schou, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-musikterapi-til-terapeutisk-stresshaandtering.pdf

Musica Humana og musikterapi – Musikterapeutens rolle i en tværfaglig medicinsk organisation. Schou, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005F-Musica%20humana.pdf

 

Musikskole og skoleregi

Boganmeldelse: Inklusion, leg og empati, Susan Hart (red). Anmeldt af Mumm, 2015

/wp-content/uploads/2015/06/2015F-Boganmeldelse-inklusion-leg-og-empati.pdf

Nyt metodehæfte om arbejdet med tosprogede børn. Granum, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014F-To-sprogede-boern.pdf

Boganmeldelse: Forbløffende praksisser, en fænomenologisk undervisningsstrategi, Kirsten Fink-Jensen. Anmeldt af Bonde, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013E-anmeldelse-praksisser.pdf

Boganmeldelse: Arts Therapies in Schools ��� Research and Practice, Karkou. Anmeldt af Olsson, 2011

http://musikterapi.org/downloads/2011E-anmeldelse-arts%20therapies%20in%20schools.pdf

Nonspecifikke faktorer i terapeutisk behandling. Brink-Jensen, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010E-nonspecifikke-faktorer-i-terapeutisk-behandling.pdf

Boganmeldelse: Som fuglen i skoven – En bog om babysalmesang, Ingrid Oberborbeck. Anmeldt af Exner, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-boganmeldelse-som-fuglen-i-skov.pdf

Foreningen Musik før ni. Holck, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008E-foreningen-musik-f%C3%B8r-ni.pdf

Musikterapeut i musikskolen og i folkeskolen. Callesen, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008F-musikterapeut-i-musikskolen.pdf

”Jeg kan høre med mit ��re��� – et musikalsk skoleprojekt. Lauridsen, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008F-jeg-kan-h%C3%B8re-med-mit-oere.pdf

Boganmeldelse: Musik og pædagogik, Elsebeth Kirk (red). Anmeldt af Fink-Jensen, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007F-boganmeldelse-musik-og-paedagogik.pdf

Boganmeldelse: Musikk från topp til tå og Mera musik fr����n topp til tå, Märith Bergström-Isacsson. Anmeldt af Rasmussen, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007F-boganmeldelse-musikk-fra-topp-til-taa.pdf

Boganmeldelse: Fascination og lærerfaglighed, Kirsten Fink-Jensen. Anmeldt af Skrudland, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007F-boganmeldelse-fascination-og-laererfaglighed.pdf

En musikstuderendes oplevelser med baby-bongo. Skyt, 2006

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2006E-en-musikstuderendes-oplevelse.pdf

Musikterapi ��� Børn og unge med psykosociale problemer. Grønfeldt, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004F-boern%20og%20unge%20med%20psykosociale.pdf

 

Musikterapi i udlandet

En musikterapeuts hverdag i Canada. Collins, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-en-musikterapeuts-hverdag-Canada.pdf

Boganmeldelse: Perspektiver på Musikk og Helse, Ruud og Trondalen. Anmeldt af Jacobsen, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009E-boganmeldelse-perspektiver-paa-musikk-og-helse.pdf

Musik i Bevægelse. Krøier, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-musik-i-bevaegelse.pdf

Senter for Musikk og Helse – et nyt norsk forskningsinitiativ. Bonde, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008E-senter-for-musikk-og-helse.pdf

”Jeg kan høre med mit øre” – et musikalsk skoleprojekt. Lauridsen, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008F-jeg-kan-h%C3%B8re-med-mit-oere.pdf

Rejseberetning – Musikterapi i Bosnien. Granum, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007F-rejseberetning-Bosnien.pdf

9.semester praktik i New York, USA. Karpantschof, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005F-9%20semesters%20praktik.pdf

Symposium: Music Therapy at the End of Life. Rapport fra et symposium på Beth Israel University Hospital I New York 1.-2. marts 2004. Bonde, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004E-symposium%20-%20MT%20at%20the%20end%20of%20life.pdf

 

Musikterapiens historie

Pionerserien – Jytte Post. Holck, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008F-pionerserien-Jytte-Post.pdf

Dansk Forbund for Musikterapi 1969 til 2007. Holten, 2007

http://musikterapi.org/downloads/2007F-dansk%20forbund%20for%20musikterapi.pdf

Inge Nygaard Pedersen: Dansk musikterapis Frodo. Willert, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007E-Inge-Nygaard-Pedersen.pdf

Pioner serien ��� Inge Nygaard Pedersen. Pedersen, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007E-pionerserien-Inge-Nygaard-Pedersen.pdf

Pionerserien ��� Claus Bang – Introduktion. Holck, 2006

http://musikterapi.org/downloads/2006F-pionerserien%20-%20introduktion.pdf

Pionerserien – Claus Bang ��� Claus’ egen fortælling. Bang, 2006

http://musikterapi.org/downloads/2006F-pionerserien%20-%20Claus%20egen%20fortaelling.pdf

Pionerserien ��� Søren Mühlhausen. Schwartz, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005E-pionerserien%20-%20Soeren%20Muhlhausen.pdf

Pionerserien – Nina Holten. Holten, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005F-pionerserien.pdf

Synnøve Friis – Pioner på ældreområdet. Ridder, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004E-pionerserien.pdf

Musikterapi – Uddannelse og forskning i Danmark. Bonde, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004F-uddannelse%20og%20forskning.pdf

 

Musikterapilokalet og lydoptagelse

Musikterapirummet – Lydisolering og akustik. Sørensen, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007E-musikterapirummet.pdf

Anvendelse af lydoptagelser i videnskabeligt arbejde. Jensen, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007F-anvendelse-af-lydoptagelser.pdf

 

Musikterapiuddannelsen AAU

Årets underviser på Aalborg Universitet 2015. Bøtker, 2015

/wp-content/uploads/2015/11/2015E-Aarets-underviser.pdf

PROMUSA et nyt skud p�� stammen ��� i K������benhavn. Lindsvang, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014E-PROMUSA.pdf

Susan Hart og musikterapeuter i samklang på AAU. Mumm, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014E-Susan-Hart-p%C3%A5-AAU.pdf

CEDOMUS ��� halvandet år efter. Holck, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014F-CEDOMUS.pdf

Anerkendelsen – hvornår kommer den? Jacobsen, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014F-anerkendelsen.pdf

Stafetten. Jacobsen, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013E-stafetten-Stine.pdf

Motivering for tildeling af Spar Nord Forskningspris 2013. Rasmussen, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013F-motivering-Spar-Nord.pdf

Musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum. Jacobsen og Hestb��k, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012E-30aars-jubilaeum.pdf

CEDOMUS. Holck, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012E-CEDOMUS.pdf

En praktikkoordinators arbejdsdag. Ed, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012-en-praktikkoordinators-arbejdsdag.pdf

Tony Wigram: Tony som underviser. Jacobsen, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011E-Tony-som-underviser.pdf

Tony Wigram: Tonys indflydelse på musikterapiuddannelsen. Holck og Schou, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011E-Tonys-indflydelse-p%C3%A5-MTuddannelsen.pdf

Tony Wigram: Tonys indflydelse p�� musikterapiforskerprogrammet. Ridder, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011E-Tonys-indflydelse-p%C3%A5-MTforskerprogrammet.pdf

At gøre sig parat til det mulige møde. Lindvang, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011E-at-goere-sig-klar-til-det-mulige-moede.pdf

AUBs skattekiste: Unik samling af musikterapilitteratur. Ridder, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-AUBs-skattekiste.pdf

Professionsrettet musikanvendelse – et efter- og videreuddannelsestilbud på Aalborg Universitets afdeling i Ballerup. Jensen, Lerche og Kloster, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010E-Professionsrettet-musikanvendelse.pdf

Den internationale forskeruddannelse i musikterapi ved Aalborg Universitet – Nogle aktuelle fakta med fokus på stipendie-mulighederne. Bonde, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010E-Forskeruddannelsen.pdf

Set i bakspejlet – livet som ph.d.-studerende. En personlig beretning. Lindvang, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010E-Set-i-bakspejlet.pdf

Pioner serien – Inge Nygaard Pedersen. Pedersen, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007E-pionerserien-Inge-Nygaard-Pedersen.pdf

Kandidatdag på AAU. Bonde, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007F-kandidatdag-p%C3%A5-AAU.pdf

Musikterapi Quiz – vind en flaske vin! Holck, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007F-musikterapi-Quiz.pdf

Tuba som musikterapeutisk hovedinstrument? – ændrede studieordninger på musikterapiuddannelsen, AAU. Holck, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007F-tuba-som-hovedinstrument.pdf

Ny Studiestruktur for bachelor delen af Musikterapi-studiet. Hannibal, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005F-ny%20studiestruktur%20i%20ba-delen.pdf

Tale til Hanne Mette Ridder. Friis, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004E-tale%20til%20Hanne%20Mette.pdf

Musikterapi – Uddannelse og forskning i Danmark. Bonde, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004F-uddannelse%20og%20forskning.pdf

 

Navne inden for musikterapi

Clive Robbins – Mindeord. Bang og Møller, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-Clive-Robbins.pdf

Søren Mühlhausen – Pionér indenfor musikterapien i Danmark døde d. 5. feb. 2012. Redaktionen, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-Soeren-Muhlhausen.pdf

Tony Wigram: Tony som underviser. Jacobsen, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011E-Tony-som-underviser.pdf

Tony Wigram: Tonys indflydelse på musikterapiuddannelsen. Holck og Schou, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011E-Tonys-indflydelse-p%C3%A5-MTuddannelsen.pdf

Tony Wigram: Tonys indflydelse på dansk musikterapi. Skrudland, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011E-Tonys-indflydelse-p%C3%A5-dansk-MT.pdf

Tony Wigram: Tonys indflydelse på musikterapiforskerprogrammet. Ridder, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011E-Tonys-indflydelse-p%C3%A5-MTforskerprogrammet.pdf

Tony Wigram: Tony som ven og kollega. Pedersen og Bonde, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011E-Tony-som-ven-og-kollega.pdf

Æresreception for Dr. Tony Wigram. Bøtker, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-reception-Tony-Wigram.pdf

Musik og menneske – Carl Maria Savery. Jensen, Lerche og Kloster, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010E-Carl-Maria-Savery.pdf

Pionerserien – Jytte Post. Holck, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008F-pionerserien-Jytte-Post.pdf

Inge Nygaard Pedersen: Dansk musikterapis Frodo. Willert, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007E-Inge-Nygaard-Pedersen.pdf

Pioner serien – Inge Nygaard Pedersen. Pedersen, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007E-pionerserien-Inge-Nygaard-Pedersen.pdf

Pionerserien ��� Claus Bang – Introduktion. Holck, 2006

http://musikterapi.org/downloads/2006F-pionerserien%20-%20introduktion.pdf

Pionerserien – Claus Bang ������� Claus’ egen fortælling. Bang, 2006

http://musikterapi.org/downloads/2006F-pionerserien%20-%20Claus%20egen%20fortaelling.pdf

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi. Hannibal, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005E-Daniel%20Stern,%20hans%20teorier.pdf

De nuværende øjeblikke. Interview med Daniel Stern. Christiansen, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005E-De%20nuvaerende%20oejeblikke.pdf

Pionerserien – Nina Holten. Holten, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005F-pionerserien.pdf

Synnøve Friis – Pioner på ældreområdet. Ridder, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004E-pionerserien.pdf

 

OTTO

OTTO. Brønserud, 2015

/wp-content/uploads/2015/11/2015E-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2015

/wp-content/uploads/2015/06/2015F-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014E-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014F-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013E-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013F-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011E-Otto.pdf

OTTO. Br��nserud, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010E-OTTO.pdf

OTTO. Brønserud, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010F-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009E-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008E-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008F-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007E-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007F-Otto.pdf

OTTO. Brønserud, 2006

 

Peer reviewed artikler

Musikterapi til børn med kræft og deres familier. Sørensen og Bonde, 2015

/wp-content/uploads/2015/11/2015E-Boern-med-kraeft.pdf

Forskning i musikterapi – posttraumatisk stressbelastning (PTSD). Beck og Mumm, 2015

/wp-content/uploads/2015/06/2015F-Forskning-i-musikterapi-PTSD.pdf

Forskning i musikterapi – retspsykiatri. Frederiksen, Ridder og Pedersen, 2015

/wp-content/uploads/2015/06/2015F-Forskning-i-musikterapi-retspsykiatri.pdf

Forskning i musikterapi – voksne med erhvervet hjerneskade. Hald, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014F-forskning-i-MT-senhjerneskade.pdf

Forskning i musikterapi ��� arbejdsrelateret stress. Beck, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013E-arbejdsrelateret-stress.pdf

Forskning i musikterapi – børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Holck, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013F-forskning-i-MT-boern-med-fpf.pdf

Forskning i musikterapi – familier med børn med særlige behov og udsatte familier. Jacobsen, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013F-forskning-i-MT-familier.pdf

Forskning i musikterapi – voksne med depression. Hannibal, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012E-forskning-i-MT-depression.pdf

Forskning i musikterapi – personer med demens. Ridder, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-demens.pdf

Forskning i musikterapi ��� den palliative indsats. Bonde, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-palliation.pdf

Forskning i musikintervention – smertebehandling i forbindelse med operation. Schou og Bonde, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-smertebehandling-operationer.pdf

Forskning i musikterapi – voksne med skizofreni. Pedersen, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-skizofreni.pdf

Forskning i musikterapi – børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse. Holck, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011E-forskning-i-MT-autisme.pdf

 

���Pionerserien’

Pionerserien – Jytte Post. Holck, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008F-pionerserien-Jytte-Post.pdf

Inge Nygaard Pedersen: Dansk musikterapis Frodo. Willert, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007E-Inge-Nygaard-Pedersen.pdf

Pioner serien – Inge Nygaard Pedersen. Pedersen, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007E-pionerserien-Inge-Nygaard-Pedersen.pdf

Pionerserien – Claus Bang – Introduktion. Holck, 2006

http://musikterapi.org/downloads/2006F-pionerserien%20-%20introduktion.pdf

Pionerserien – Claus Bang – Claus’ egen fortælling. Bang, 2006

http://musikterapi.org/downloads/2006F-pionerserien%20-%20Claus%20egen%20fortaelling.pdf

Pionerserien – Søren Mühlhausen. Schwartz, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005E-pionerserien%20-%20Soeren%20Muhlhausen.pdf

Pionerserien ����� Nina Holten. Holten, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005F-pionerserien.pdf

Synnøve Friis – Pioner på ældreområdet. Ridder, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004E-pionerserien.pdf

 

Priser og jubil��er

Årets underviser på Aalborg Universitet 2015. Bøtker, 2015

/wp-content/uploads/2015/11/2015E-Aarets-underviser.pdf

Musikterapiklinikkens 20 års jubilæum. Rolff-Petersen, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014E-Musikterapiklinikkens-jubilaeum.pdf

15 år med klinikfælleskab i privat praksis: Pulseren og en trampende fod���. ’Musikterapeuterne’, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014E-15-aar-med-klinik.pdf

Stafetten. Jacobsen, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013E-stafetten-Stine.pdf

Motivering for tildeling af Spar Nord Forskningspris 2013. Rasmussen, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013F-motivering-Spar-Nord.pdf

Tillykke til Anne Steen Møller – 25-års jubilæum. Karlsen, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013F-Anne-Steen.pdf

 

Privatpraktiserende musikterapeuter

15 år med klinikfælleskab i privat praksis: Pulseren og en trampende fod…. ’Musikterapeuterne’, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014E-15-aar-med-klinik.pdf

Erfaringer fra privat praksis. Lund og Bertelsen, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005F-erfaringer%20fra%20privat%20praksis.pdf

Musikterapi ��� Privat praktiserende. Kjær, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004F-privatpraktiserende.pdf

 

Psykiatri

Musikterapi til behandling af skizofrenipatienters negative symptomer – et dobbelt-blindet studie. Pedersen, 2015

/wp-content/uploads/2015/11/2015E-Skizofrenipatienters-negative-symptomer.pdf

Skitser fra et fælles-skab. Hestbæk og Jacobsen, 2015

/wp-content/uploads/2015/06/2015F-Faellesskabet.pdf

Forskning i musikterapi – retspsykiatri. Frederiksen, Ridder og Pedersen, 2015

/wp-content/uploads/2015/06/2015F-Forskning-i-musikterapi-retspsykiatri.pdf

Boganmeldelse: Forensic Music Therapy, A Treatment for Men & Women in Secure Hospital Settings, Stella Compton Dickinson, Helen Odell-Miller og John Adlam. Anmeldt af Dammeyer, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014F-anmeldelse-forensic-MT.pdf

Musikterapiklinikkens 20 års jubilæum. Rolff-Petersen, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014E-Musikterapiklinikkens-jubilaeum.pdf

Musik&Krop – Et musikterapeutisk tilbud til psykisk sårbare borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Hestbæk og Bay, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013E-Musik-og-Krop.pdf

Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab. Horsholt og Dammeyer, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013F-oeget-livskvalitet.pdf

Forskning i musikterapi – voksne med skizofreni. Pedersen, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-skizofreni.pdf

Musikterapi med musiklyttepude på lukket akut modtageafsnit. Lund, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-Musikterapi-med-musiklyttepuder.pdf

Min arbejdsdag. Storm, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010E-Min-arbejdsdag-Sanne-Storm.pdf

Boganmeldelse: Musikk i Psykisk helsearbeid med Barn og Unge, Even Ruud (red). Anmeldt af Callesen, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010E-Boganmeldelse-psykisk-helsearbejde.pdf

Musikterapi med svært psykotiske og udadreagerende patienter – 2. del. Mejsner, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010F-musikterapi-med-svaert-psykotiske.pdf

Gruppemusikterapi i et dagsafsnit for patienter med ikke-psykotiske lidelser. Hansen, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010F-gruppemusikterapi-i-et-dagafsnit.pdf

Musikterapi med svært psykotiske og udadreagerende patienter. Mejsner, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-musikterapi-med-svaert-psykotiske.pdf

Når sj��len får lyd – en patientberetning. Pas, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-naar-sjaelen-faar-lyd.pdf

En win – win – win situation? Karlsen og Andreassen, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009E-en-win-win-win-situation.pdf

Boganmeldelse: Musikterapi i psykiatrien, Holck (red). Anmeldt af Stensæth, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-boganmeldelse-musikterapi-i-psykiatrien.pdf

Min arbejdsdag. Mejsner, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008E-min-arbejdsdag.pdf

Boganmeldelse: Interactive Music Therapy in Child and Family Psychiatry, Amelia Oldfield. Anmeldt af Irgens-Møller, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008F-boganmeldelse-Interactiove-music-therapy.pdf

Min arbejdsdag ��� på Enghaven. Zachariassen, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007F-min-arbejdsdag-p%C3%A5-Enghaven.pdf

Pioner serien – Inge Nygaard Pedersen. Pedersen, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007E-pionerserien-Inge-Nygaard-Pedersen.pdf

Boganmeldelse: Musikterapi i psykiatrien. Årsskrift 4, Ridder (red). Anmeldt af Exner, 2006

http://musikterapi.org/downloads/2006F-anmeldelse%20-%20mt%20i%20psykiatrien.pdf

Musikterapi – Psykiatri. Lindvang, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004F-psykiatri.pdf

Fra praksis – socialpsykiatri. Rydahl, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004E-fra%20praksis%20-%20socialpsykiatrien.pdf

Fra praksis – Fra idé til virkelighed. Jeppesen, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004E-fra%20praksis%20-%20fra%20ide%20til%20virkelighed.pdf

 

PTSD

Forskning i musikterapi – posttraumatisk stressbelastning (PTSD). Beck og Mumm, 2015

/wp-content/uploads/2015/06/2015F-Forskning-i-musikterapi-PTSD.pdf

ʽKunst og musik taler sjælens sprog’. Søndergaard og Lindstrøm, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013E-Kunst-og-musik.pdf

Musik, søvn og traumatiserede flygtninge – et pilotstudie. Jespersen, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-Musik-soevn-og-traumatiserede-flygtninge.pdf

Angst æder sjæle op – musikterapi og trauma. Mumm, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005F-angst%20aeder%20sjaele%20op.pdf

 

Samarbejdspartneres oplevelse af musikterapi

Ingen hokuspokus i musikterapien. Schelde, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012-ingen-hokuspokus-i-MT.pdf

Et skarpere perspektiv på familiedynamik. Self, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012E-et-skarpere-perspektiv-p%C3%A5-familiedynamik.pdf

Med musikterapi kan jeg bedre holde til mit arbejde. Petersen, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012-med-MT-kan-jeg-bedre-holde-til-mit-arbejde.pdf

Et pusterum på asylcenter – en pædagogs oplevelse med musikterapi p�� Brovst Asylcenter. Mumm, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009E-et-pusterum-paa-asylcentret.pdf

 

Sange

Skitser fra et f��lles-skab. Hestbæk og Jacobsen, 2015

/wp-content/uploads/2015/06/2015F-Faellesskabet.pdf

Søren Mühlhausen – Pionér indenfor musikterapien i Danmark døde d. 5. feb. 2012. Redaktionen, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-Soeren-Muhlhausen.pdf

Noget af det musikken kan. Lund, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011E-Noget-af-det-musikken-kan.pdf

Ny musik: Du blomstrende sommer. Lund, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010F-ny-musik-du-blomstrende-sommer.pdf

Pionerserien ��� Søren Mühlhausen. Schwartz, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005E-pionerserien%20-%20Soeren%20Muhlhausen.pdf

 

Sangskrivning

Skitser fra et fælles-skab. Hestbæk og Jacobsen, 2015

/wp-content/uploads/2015/06/2015F-Faellesskabet.pdf

Aktivitets-understøttende musikterapi – musikterapi i tværfagligt samarbejde i en neurorehabiliteringsenhed. Frommelt, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014E-Aktivitets-understoettende-musikterapi.pdf

”Hvis mine ord kunne høres” – en personlig rejse bragte et tværfagligt team til USA. Setterberg, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012E-hvis-mine-ord-kunne-hoeres.pdf

Musikterapi med mennesker ramt af ekspressiv afasi. Frommeldt, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-MT-og-ekspressiv-afasi.pdf

”Hvis jeg kunne ville jeg give dig vinger” – refleksioner over et tværfagligt samarbejde omkring et barn, der skal dø. Irgens-Møller og Bygballe, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-hvis-jeg-kunne.pdf

 

Sceneskræk

Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk. Falck, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013F-konservatoriestuderende.pdf

 

Smertebehandling

Forskning i musikintervention – smertebehandling i forbindelse med operation. Schou og Bonde, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-smertebehandling-operationer.pdf

 

Somatik

Forskning i musikintervention – smertebehandling i forbindelse med operation. Schou og Bonde, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-smertebehandling-operationer.pdf

Musikterapi til terapeutisk stresshåndtering. Schou, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-musikterapi-til-terapeutisk-stresshaandtering.pdf

Forskning der ikke blev til noget. Bonde, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008E-forskning-der-ikke-blev-til-noget.pdf

Musica Humana og musikterapi – Musikterapeutens rolle i en tværfaglig medicinsk organisation. Schou, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005F-Musica%20humana.pdf

 

 

Sorgarbejde

Musikterapi i sorgarbejde. Jacobsen, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-musikterapi-og-sorgarbejde.pdf

Musikterapi – Sorg og krise. Thomasen, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004F-sorg%20og%20krise.pdf

 

Specialskole og specialundervisning

Min arbejdsdag. Kuhrt, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012E-min-arbejdsdag-Immanuel.pdf

Boganmeldelse: Arts Therapies in Schools – Research and Practice, Karkou. Anmeldt af Olsson, 2011

http://musikterapi.org/downloads/2011E-anmeldelse-arts%20therapies%20in%20schools.pdf

En win – win – win situation? Karlsen og Andreassen, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009E-en-win-win-win-situation.pdf

Min arbejdsdag på Djurslandsskolen. Andersen, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-min-arbejdsdag.pdf

Boganmeldelse: Fascination og lærerfaglighed, Kirsten Fink-Jensen. Anmeldt af Skrudland, 2007

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2007F-boganmeldelse-fascination-og-laererfaglighed.pdf

 

‘Stafetten’

Stafetten. Lauersen, 2015

/wp-content/uploads/2015/11/2015E-Stafetten-Lise-H.pdf

Stafetten. Granum, 2015

/wp-content/uploads/2015/06/2015F-Stafetten-Mathias-Granum.pdf

Stafetten. Bjerg, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014E-Stafetten.pdf

Stafetten. Lindstrøm, 2014 (fra 11(1) – link er forkert)

Stafetten. Jacobsen, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013E-stafetten-Stine.pdf

 

Stemmen

Boganmeldelse: The Theory and Practice of Vocal Psychotherapy. Songs of the Self, Diane Austin. Anmeldt af Storm, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010F-boganmeldelse-the-theory-and-practice.pdf

Voice forum: ”Stemmen som et primært instrument i musikterapi”. Storm, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008E-Voice-forum.pdf

 

Stress

Forskning i musikterapi ��� arbejdsrelateret stress. Beck, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013E-arbejdsrelateret-stress.pdf

Behandling af kronisk stress med modificeret Guided Imagery and Music (GIM). Beck, 2010

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2010F-behandling-af-kronisk-stress.pdf

Musikterapi til terapeutisk stresshåndtering. Schou, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-musikterapi-til-terapeutisk-stresshaandtering.pdf

 

Søvnproblemer

Musik, søvn og traumatiserede flygtninge – et pilotstudie. Jespersen, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012F-Musik-soevn-og-traumatiserede-flygtninge.pdf

Musikterapeutiske søvnforløb med lyttepuder for traumatiserede flygtninge. Jespersen, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-musikterapeutiske-soevnforlob-med-lyttepuder.pdf

 

Tværfagligt samarbejde og andre faggruppers anvendelse af musik

Aktivitets-understøttende musikterapi – musikterapi i tværfagligt samarbejde i en neurorehabiliteringsenhed. Frommelt, 2014

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2014E-Aktivitets-understoettende-musikterapi.pdf

ʽKunst og musik taler sjælens sprog’. Søndergaard og Lindstrøm, 2013

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2013E-Kunst-og-musik.pdf

”Hvis mine ord kunne høres” – en personlig rejse bragte et tværfagligt team til USA. Setterberg, 2012

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2012E-hvis-mine-ord-kunne-hoeres.pdf

Relation og vibration - Ny tværfaglig indsats. Holm og Halskov, 2011

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2011F-relation-og-vibration.pdf

Et pusterum på asylcenter ��� en pædagogs oplevelse med musikterapi på Brovst Asylcenter. Mumm, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009E-et-pusterum-paa-asylcentret.pdf

Boganmeldelse: Integrated Team Working, Twyford og Watson. Anmeldt af Setterberg, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009E-boganmeldelse-integrated-team-working.pdf

”Hvis jeg kunne ville jeg give dig vinger” – refleksioner over et tværfagligt samarbejde omkring et barn, der skal dø. Irgens-Møller og Bygballe, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-hvis-jeg-kunne.pdf

Musik i Bevægelse. Krøier, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-musik-i-bevaegelse.pdf

Danseterapi – kroppens sprog og bevægelsens psykologi – interview med danseterapeut Helle Winther. Fønsbo, 2009

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2009F-danseterapi.pdf

Musikterapeutisk vejledning i tværfagligt samarbejde – et eksempel fra demensområdet. Jacobsen, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008E-musikterapeutisk-vejledning.pdf

Foreningen Musik før ni. Holck, 2008

http://danskmusikterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/2008E-foreningen-musik-f%C3%B8r-ni.pdf

Dansk Forbund for Musikterapi 1969 til 2007. Holten, 2007

http://musikterapi.org/downloads/2007F-dansk%20forbund%20for%20musikterapi.pdf

Musikterapeutiske tilbud til voksne udviklingshæmmede – med udgangspunkt i en stilling som fysioterapeut med udvidet arbejdsområde. Schwartz, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005E-musikterapeutiske%20tilbud%20til%20voksne.pdf

Musica Humana og musikterapi – Musikterapeutens rolle i en tværfaglig medicinsk organisation. Schou, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005F-Musica%20humana.pdf

Pionerserien – Nina Holten. Holten, 2005

http://musikterapi.org/downloads/2005F-pionerserien.pdf

Musikterapi – Andre faggruppers anvendelse af musik. Holten og Wium, 2004

http://musikterapi.org/downloads/2004F-andre%20faggruppers%20anvendelse%20af%20musik.pdf