Foreningen

Musikterapeuternes fagforening er Dansk Magisterforening (DM). Det er DM, der varetager musikterapeuters løn- og ansættelsesmæssige vilkår og krav. Under Dansk Magisterforening har musikterapeuterne dannet en faglig klub, Dansk MusikTerapeutforening, DMTF.

DMTF er en landsdækkende faglig klub, hvis formål er at samle musikterapeuterne som faggruppe, at udvikle og synliggøre musikterapi og musikterapeuters faglige kvalifikationer, samt at formulere og fastholde etiske principper for terapiarbejdet. Da titlen musikterapeut ikke er beskyttet, betragtes medlemskabet af DMTF som en garant for faglig kvalifikation og efterlevelse af etisk regelsæt. Medlemmerne af DMTF er universitetsuddannede musikterapeuter med en bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad i musikterapi.

IMG_0709

Musikterapeuternes faglige historie
Uddannelsen til musikterapeut på Aalborg Universitet blev oprettet i 1982, hvor det første hold studerende startede. I takt med at AUC begyndte at udklække kandidater opstod behovet for faglig organisering. Det førte til dannelsen af Musikterapiforeningen (MTF) i efteråret 1987. Meningen var, at MTF skulle være en egentlig fagforening under Akademikernes Centralorganisation (AC) med forhandlingsret over for arbejdsgiverne bl.a. med hensyn til løn- og ansættelsesvilkår. Imidlertid var musikterapeuterne fra AUC så lille en faggruppe, at det ikke var hensigtsmæssigt med en selvstændig fagforening for musikterapeuter. Efter en række forhandlinger kom en aftale i stand med Dansk Magisterforening (DM). Nu blev kandidaterne i musikterapi individuelle medlemmer af DM. Musikterapiforeningen fik status som interesseforening uden for det faglige organisatoriske system.

Musikterapeuter er en specialiseret, lille faggruppe med særlige behov og krav mht. løn- og ansættelsesforhold. Nye problemer opstod: MTF var en “fritsvævende” interesseforening uden nogen reel indflydelse i f.eks. ansættelsessituationer, og de forskellige sektioner og afdelinger under DM kunne, og kan ikke, varetage de specifikke musikterapeutiske krav. Løsningen blev, at der med støtte fra DM dannedes Landsklubben af Musikterapeuter (LAM), som har eksisteret siden marts 1992. Inden for fagforeningssystemet var der nu skabt et fundament for et fagligt, musikterapeutisk forum, nemlig LAM – en faglig klub (ikke en forening) og en del af fagforeningen DM. MTF og LAM var nu to forskellige samlingspunkter for en lille gruppe af universitetsuddannede musikterapeuter. MTF blev følgelig nedlagt på den årlige generalforsamling i september 1993, hvor MTF’s formue og aktiver problemløst blev overflyttet til LAM. I foråret 1997 tog LAM navneforandring til MTL (MusikTerapeuternes Landsklub).

Dansk Forbund for Musikterapi
I 1969 stiftedes DFMT, Dansk Forbund for Musikterapi, som en selvstændig interesseorganisation. DFMT var udover kursusaktiviteter og formidling af musikterapi initiativtager til oprettelsen af musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet. I mange år eksisterede DFMT og MTL sideløbende, men i 2007 nedlagdes DFMT og mange af aktiviteterne, specielt udgivelse af tidsskriftet Dansk Musikterapi, blev derefter drevet af MTL.

MTL-aktiviteter
Sidenhen steg antallet af aktiviteter i og omkring MTL. Det viste sig ved at mange ikke-bestyrelsesmedlemmer var engageret inetværksgrupper, pjece-udvalg, konferenceudvalg, PR-udvalg, redaktion for hjemmeside, forum og tidsskriftet Dansk Musikterapi.

I 2014 ændrede Musikterapeuternes landsklub navn til Dansk Musikterapeutforening (DMTF).

Dansk Musikterapeutforening - DMTF

Hvor der er mulighed for det, støtter DMTF arbejdsgrupperne økonomisk, men det er en lille faglig klub med omkring 140 medlemmer, så arbejdet er idealistisk og uden stor økonomi. Til gengæld er der rig mulighed for faglig udveksling og kollegial støtte.

Økonomisk støtte til initiativer
DMTFmedlemmer der har en idé eller et projekt, der kræver økonomisk støtte, kan skrive en ansøgning til bestyrelsen. Der er 3 kriterier for støtte:
1) idéen/projektet skal have interesse for en gruppe musikterapeuter i klubben.
2) idéen/projektet skal direkte eller indirekte være jobskabende og/eller sigte mod at udbrede kendskabet til musikterapi.
3) medlemmerne skal orienteres om idéen/projektet. Orientering og evaluering sker gennem det interne forum eller hjemmesiden.

DMTF budgetterer med et årligt kursus eller foredrag. Forslag modtages gerne. Når ti medlemmer bakker op om forslaget, kan DMTF gennemføre og betale kurset. Kun DMTF-medlemmer kan modtage økonomisk støtte. (Ikke-medlemmer, der gør et stykke arbejde til gavn for DMTF, kan ikke modtage støtte)

Medlem af DMTF?
Der er mange gode grunde for musikterapeuter til at blive medlem af DMTF. Læs om medlemskabet og om hvordan du kan tilmelde dig her.