Tænketanken Musik & Sundhed

Dansk Musikterapeutforening er partner i tænketanken Musik & Sundhed.

Tænketanken Musik & Sundhed er opstået i 2017 – på initiativ af komponistforeningen DJBFA – som et interessefællesskab, hvor professionelle fagfolk, politikere og forskere indenfor området er gået sammen for at fremme implementering af musik i det danske sundhedssystem.
Tænketanken har over 100 støttemedlemmer, samt flere partnere, der sammen arbejder aktivt for den fælles sag. I 2018 trådte Dansk Musikterapeutforening med støtte fra Dansk Magisterforening ind i Tænketanken som aktiv partner, og har siden da arbejdet sammen med blandt andet Komponistforeningen DJBFA og Innovationsnetværket Dansk Lyd om at opbygge et fælles vidensgrundlag, skabe implementeringsmuligheder og ikke mindst politisk opmærksomhed på området. Vi oplever i Tænketanken og i Dansk Musikterapeutforening, at samfundet og sundhedssystemet inden for de seneste år har åbnet mere op for at indtænke musik – og kulturtilbud som veje til øget sundhed, behandling, forebyggelse og mulighed for recovery. Dette er for eksempel kommet til udtryk i form af kultursundhedstiltag som: `KulturVitaminer´ i Nordjylland samt lignende projekter i Aarhus Kommune og Region Midt, hvor musik i forskellige anvendelsesformer har fundet plads på flere hospitalsafdelinger.

I Dansk Musikterapeutforening ser vi gerne, at man i kommuner og regioner udvikler en egentlig strategi for implementering af musikterapi og andre former for musikanvendelse i sundhedssystemet, eller alternativt søger rådgivning hos en musikterapeutkonsulent, når man ønsker at anvende musik til sundhedsfremmende formål – så den musikterapiteoretiske viden og kliniske erfaring, der allerede eksisterer inden for de specifikke områder, tages i anvendelse. Musik påvirker mennesket fysisk, psykisk, socialt, eksistentielt og åndeligt, og dette kan komme til udtryk på mange måder. Det er derfor altid vigtigt, hvordan man vælger at implementere og anvende musik eller et musikterapeutisk tilbud, når man indenfor et sundhedsområde ønsker at opnå en specifik virkning eller forandring.

Med partnerskabet i Tænketanken Musik & Sundhed håber vi i Dansk Musikterapeutforening på, at vi kan være med til at løfte sundhedsfremmende musikanvendelse højere op på den politiske dagsorden, så musikkens mange indvirkningsmuligheder kan komme endnu flere patienter og pårørende til gode i det danske sundhedssystem.

5 tilgange til sundhedsfremmende musikanvendelse
Tænketanken Musik & Sundhed arbejder ud fra en oversigt, hvor sundhedsfremmende musikanvendelse er inddelt i 5 forskellige tilgange. Inddelingen er udarbejdet af professor emeritus i musikterapi, Lars Ole Bonde, professor emeritus i musikterapi, Aalborg Universitet og i musik & helse, Norges Musikkhøgskole.

Se og download de forskellige tilgange til sundhedsfremmende musikanvendelse her

Læs mere om tænketankens aktiviteter, visioner, partnere og støttemedlemmer her