Skriv bidrag til Tidsskriftet Dansk Musikterapi

Tidsskriftet tilbyder spalteplads til musikterapeuter, forskere, klienter og andre, der ønsker at bidrage til, at vores fagblad afspejler musikterapiens udfoldelse og udvikling primært i Danmark.

Det er ønsket at tidsskriftet skal favne hele den brede palet, som musikterapeuter kan være i berøring med – fra forskning og uddannelse, over metodeudvikling, supervision, fagpolitik, arrangementer og konferencer, cases, kommunikalsk musikalitet og kreativt flow, til smertelindring, eksistentiel fordybelse og meget mere.

Send gerne tekster, billeder (tegninger og fotos) og alle slags spørgsmål til tdm.redaktion@gmail.com

Redaktionen vurderer relevansen af de enkelte bidrag i forhold til læserkredsen og i forhold til det enkelte nummer af tidsskriftet. Alle skribenter får feedback og sparring til deres tekst fra én eller to redaktionsmedlemmer. Der fokuseres på indhold, form og sproglig fremstilling. Redaktionen kan foretage mindre ændringer i teksten; mens forslag til større ændringer altid vil blive drøftet med forfatteren.

For at gøre tilblivelsesprocessen så let som mulig for alle, skal skribenter følge nogle generelle retningslinjer, som gælder for alle artikler. Derudover er der supplerende retningslinjer for nogle typer artikler.