Uddannelse og forskerskole

Kandidatuddannelse i Musikterapi
Musikterapi-uddannelsen blev oprettet på Aalborg Universitet i 1982 og er den eneste af sin slags i Danmark.
Den består nu af en 3-årig bacheloruddannelse efterfulgt af en 2-årig kandidatuddannelse og er hovedsagelig bygget op omkring 3 spor:
En teoretisk del, en praktisk del med musikalsk færdighedstræning og egenterapi. Der er der flere praktikforløb igennem uddannelsen.

Målet med uddannelsen er at give de studerende et så bredt og grundigt kendskab som muligt til de forskellige områder af musikterapien, dvs. musikterapi inden for psykoterapeutiske arbejdsområder, inden for medicinske områder og inden for specialpædagogiske områder. Som overbygning på musikterapistudiet findes en af Europas få forskeruddannelser i musikterapi med tilknytning til forskningsklinikken på Aalborg Psykiatriske Sygehus.

Læs mere på www.musikterapi.aau.dk/

PROMUSA -Professionsrettet Musikanvendelse
Nu er det muligt at tage den 2-årige efter-/videreuddannelse kaldet Professionsrettet Musikanvendelse eller PROMUSA. På linket her finder du uddannelsens informationsfolder. Uddannelsen indeholder udvalgte fag fra bacheloruddannelsen i musikterapi, svarende til 60 ECTS. Undervisningen foregår i KBH Campus Sydhavn over en række weekender, så deltagerne har mulighed for at passe et job ved siden af. Der er egenbetaling på 16.000 kr. pr. semester. Ansøgere skal bestå optagelsesprøve og have en relevant bacheloruddannelse i forvejen. Efter endt PROMUSA-forløb kan der ansøges om optagelse på Kandidatuddannelsen i Musikterapi, hvor kun 7. og 8. semester skal følges i Aalborg, efterfulgt af praktik på 9. semester og specialeskrivning på 10. semester.

Læs mere på Aalborg Universitets hjemmeside her

Forskning
En af verdens største forskerskoler i musikterapi findes på Aalborg Universitet. Klinisk forskning prioriteres højst og både kvantitative og kvalitative forskningsprojekter produceres hvert år. De konkrete projekter dækker et bredt klinisk felt: onkologi, erhvervet hjerneskader, Rett’s syndrom, skizofreni, autisme og andre kommunikationsforstyrrelser, familier, demens og Alzheimers sygdom. Hanne Mette Ridder er leder af forskerskolen i musikterapi.  På databasen Videnbase Nordjylland er forskningsaktiviteter på musikterapiuddannelsen registreret. Man kan her søge på enkelte forskere eller på bestemte søgeord. Besøg siden her

Du kan læse mere om forskerskolen og finde ph.d.  afhandlinger på  www.mt-phd.aau.dk

Forskning om musikterapi indenfor diverse behandlingsområder

Se nyeste forskning fra Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi (CEDOMUS) om følgende behandlingsområder: