Tidsskriftet Dansk Musikterapi

Tidsskriftet Dansk Musikterapi (TDM) er et frivilligt båret fagmagasin som udkommer 2 gange årligt. Det har til formål at formidle musikterapeutisk praksis og forskning til både musikterapeuter og andre faggrupper. Indholdet spænder over fagartikler, forskningsartikler, metodisk stof, interviews og boganmeldelser. Du kan følge tidsskriftets seneste aktivitet på facebook og instagram.

Abonnement og distribution
Organisationer, institutioner og privatpersoner kan tegne abonnement på tidsskriftet. Medlemmer af Dansk Musikterapeutforening modtager tidsskriftet som en del af deres medlemskab. Abonnement på TDM omfatter både en trykt og en elektronisk udgave. Papirformatet sendes til abonnenterne med post, og det elektroniske format kan læses og downloades her fra hjemmesiden.

Abonnement bestilles via denne tilmeldingsformular
Pris: Årsabonnement 275 kr. Løssalg 150 kr. pr. nummer.

Open Access politik for TDM
Alle peer reviewed artikler publiceret i TDM kan tilgås efter en embarcoperiode på 12 måneder samt parallelpubliceres på universiteternes forskningsarkiver. Peer reviewed artikler er indekseret i Scopus.

Modtagelse af artikler til publicering
Redaktionen modtager tekster til tidsskriftet gennem hele året, heriblandt også forskningsartikler som sendes i peer review. Alle typer af bidrag er velkomne; en case, et debatindlæg, en faglig artikel, beskrivelse af en dagligdag, beretning fra en klient, sange, digte og tegninger.  Tekster som ønskes publiceret sendes til: tdm.redaktion@gmail.com

Ansvarshavende redaktion
Sofie Buchhave
Julie Kolbe Krøier
Ingrid Irgens-Møller
Erik Christensen
Anne Rauff Larsen
Maria Gjerulff Schmidt
Anders Jefsen
Astrid Bech Hegelund

Annoncering
Tidsskriftet Dansk Musikterapi modtager gerne annoncer. En helsides annonce (svarende til A5) koster 1000 kr. En halvsides annonce koster 500 kr. Redaktionen forbeholder sig ret til at vurdere annoncens relevans i forhold til tidsskriftets abonnenter.

Opsætning og tryk
Flying October ISSN 1603-8800