Tidsskriftet Dansk Musikterapi

Tidsskriftet Dansk Musikterapi (TDM) er et frivilligt båret fagmagasin som udkommer 2 gange årligt. Det har til formål at formidle musikterapeutisk praksis og forskning til både musikterapeuter og andre faggrupper. Indholdet spænder over fagartikler, forskningsartikler, metodisk stof, interviews og boganmeldelser.

Organisationer, institutioner og privatpersoner kan tegne abonnement på tidsskriftet.
Medlemmer af Dansk Musikterapeutforening modtager tidsskriftet som en del af deres medlemskab.

 

Abonnement og distribution 

Abonnement på TDM omfatter både en trykt og en elektronisk udgave.
Papirformatet sendes til abonnenterne med post, og det elektroniske format kan læses og downloades her fra hjemmesiden.

Abonnement bestilles ved henvendelse til:
Nina Lomholt Andersen kasserer@danskmusikterapi.dk 

Pris: Årsabonnement 225 kr. Løssalg 150 kr. pr. nummer.

 

Modtagelse af artikler til publicering

Redaktionen modtager tekster til tidsskriftet gennem hele året, heriblandt også forskningsartikler som sendes i peer review. Alle typer af bidrag er velkomne; en case, et debatindlæg, en faglig artikel, beskrivelse af en dagligdag, beretning fra en klient, sange, digte og tegninger.  Tekster som ønskes publiceret sendes til: dmt.redaktion@gmail.com

 

Ansvarshavende redaktion

Sofie Buchhave
Julie Kolbe Krøier
Susanne Brødsgaard Hansen
Niseema Marie Munk-Madsen
Ingrid Irgens-Møller, Anders Jefsen
Erik Christensen
Anne Rauff Larsen
Maria Gjerulff Schmidt

 

Annoncering

Tidsskriftet Dansk Musikterapi modtager gerne annoncer. En helsides annonce (svarende til A5) koster 1000 kr. En halvsides annonce koster 500 kr. Redaktionen forbeholder sig ret til at vurdere annoncens relevans i forhold til tidsskriftets abonnenter.

Opsætning og tryk

Stefan Detreköy, Indtryk ISSN 1603-8800