Musikterapi i psykiatrien Online – MIPO

MIPO ER NU ET SKANDINAVISK TIDSSKRIFT

Redaktionen bag tidsskriftet Musikterapi i psykiatrien Online (MIPO) kan hermed byde velkommen til det andet nummer i tidsskriftets elektroniske æra.
I MIPO nr. 1 stod der: “MIPO har til formål at være et væsentligt dansk og skandinavisk forum for formidling af forskning og klinisk praksis inden for musikterapi i psykiatrien. ” – I det snart udrundne år er det lykkedes at etablere faste aftaler med kolleger i både Norge og Sverige. Randi Rolvsjord fra musikterapiforskningsmiljøet i Bergen er allerede indtrådt i redaktionen, mens den erfarne svenske musikterapeut Gabriella Rudstam har sagt ja til at indtræde i redaktionen i 2013. Det lover godt for formidlingen af forskning i musikterapi i psykiatrien på dansk, norsk og svensk!
MIPO præsenterer denne gang fire originale, peer-reviewede artikler, som tilsammen viser bredden i det nordiske musikterapeutiske arbejde. Flere af artiklerne er baseret på oplæg holdt på 7. nordiske musikterapikonference i Jyväskylä, Finland, i juni.

Alle artikler kan læses eller downloades som pdf fil fra dette link: MIPO