Kontingent

Som medlem af Dansk Musikterapeutforening betaler du et årligt kontingent omkring d. 1. februar. Opkrævning af kontingent udsendes pr. mail medio januar.

Herunder fremgår de forskellige kontingentsatser.

Kontingent for DMTF medlemskab Om året
Færdiguddannede, fuldgyldige medlemmer Kr. 1050,-
Studerende (tilmeldt musikterapistudiet) og pensionister Kr. 600,-

Kontingentet

Har du spørgsmål vedrørende kontingentet kan du rette henvendelse til: kasserer@danskmusikterapi.dk

Læs mere om betingelser vedrørende kontingentbetaling.

Er du interesseret i at læse mere om medlemsfordelene, klik her.

Ansøg om medlemsskab her.