Fordele som medlem af DMTF

Medlem af DMTF

Der er 4 gode grunde for musikterapeuter til at blive medlem af DMTF:

 • Dit medlemskab af DMTF er med til at sikre de universitetsuddannede musikterapeuter et fælles talerør. Musikterapeuter er en lille faggruppe. Vi er ansat på mange forskellige typer arbejdspladser, men har alligevel fælles faglige interesser. DMTF fungerer som vores talerør, både overfor Dansk Magisterforening (DM) og udadtil generelt.
 • Via dit medlemskab af DMTF forpligter du dig til at følge DMTFs etiske retningslinier. Dette er et vigtigt signal om høj faglig ansvarlighed i det kliniske arbejde.
 • Dit medlemskab af DMTF giver musikterapeuter bedre mulighed for at få indflydelse i fagpolitiske forhold. Generelle krav – f.eks. om forbedringer af arbejdsforhold, løn- og ansættelse bliver hørt når vi står samlet som faggruppe i DM.
 • DMTF giver dig mulighed for fagligt engagement, udvikling og udveksling. Studerende, arbejdende, arbejdsløse og pensionerede musikterapeuter mødes og udveksler erfaringer i netværksgrupper, arbejdsudvalg, tidsskrifts-redaktion, på det årlige landsmøde, m.m.

Som DMTF medlem:

 • modtager du generel informationspjece om musikterapi (til uddeling ved foredrag eller jobsamtale)
 • modtager du tidsskriftet Dansk Musikterapi, der udkommer 2 gange årligt
 • har du mulighed for at deltage på DMTF landsmødet (årligt 2 dages landsmøde med transport, kost, logi, workshop, generalforsamling m.m. betalt)
 • kan du deltage i DMTF arrangementer økonomisk støttet af DM
 • kan du deltage i DMTF arrangementer, der ikke er økonomisk støttet af DM. Der kan være arrangementer med deltagerbetaling
 • har du stemmeret ved generalforsamlingen på det årlige landsmøde
 • kan du stille op til DMTFs bestyrelse på det årlige landsmøde
 • medlemsskab af EMTC (European Music Therapy Confederation)
 • medlemsskab, for uddannede, af WFMT (World Federation of Music Therapy)
 • videreformidling af stillingsopslag
 • kursus og konferenceopslag
 • støtte til medlemsaktiviteter
 • medlem af lukket facebookgruppe og www.musikterapiforum.dk
 • medlemmer af DMTF har mulighed for at føje “medlem af DMTF” til sin titel, som en tilkendegivelse af en akademisk uddannelse samt accept af  DMTFs etiske principper.

Medlemskab af DMTF forudsætter at man studerer musikterapi på Aalborg Universitet, er bachelor-, kandidat- eller ph.d-uddannet musikterapeut samt har medlemskab hos Dansk Magisterforening. Ligeledes kræves det at have kendskab til og overholde DMTF’s etiske retningslinjer. Hvis du er bosiddende i et andet land eller er organiseret under en anden fagforening, og derfor vælger kun at være passivt medlem af Dansk Magisterforening, har du mulighed for at vælge et alternativt medlemskab af DMTF. Læs mere om de forskellige medlemskaber hos DMTF og hos DMeller gå direkte til ansøgning af medlemsskab her.