Medlemskaber hos DMTF

Der er to forskellige typer DMTF medlemsskaber

– Fuldgyldigt medlem af Dansk Musikterapeutforening samt fuldgyldigt medlem af Dansk Magisterforening.

– Fuldgyldigt medlem af Dansk Musikterapeutforening samt passivt medlem af Dansk Magisterforening.

Læs om de to forskellige medlemskaber herunder på siden:

Fuldgyldigt medlem af DMTF og fuldgyldigt medlem af DM

(se DMs hjemmeside for de forskellige fuldgyldige medlemskaber hos DM)

– som Fuldgyldigt medlem af Dansk Musikterapeutforening og Fuldgyldigt medlem af Dansk Magisterforening:

 • modtager du generel informationspjece om musikterapi (til uddeling ved foredrag eller jobsamtale)
 • modtager du tidsskriftet Dansk Musikterapi, der udkommer 2 gange årligt
 • har du mulighed for at deltage på DMTF landsmødet med delvis egenbetaling (årligt 2 dages landsmøde med workshop, festmiddag og generalforsamling m.m.)
 • kan du deltage i DMTF arrangementer økonomisk støttet af DM
 • kan du deltage i DMTF arrangementer, der ikke er økonomisk støttet af DM. Der kan være arrangementer med deltagerbetaling
 • har du stemmeret ved generalforsamlingen på det årlige landsmøde
 • kan du stille op til DMTFs bestyrelse på det årlige landsmøde
 • medlemsskab af EMTC (European Music Therapy Confederation)
 • medlemsskab, for uddannede, af WFMT (World Federation of Music Therapy)
 • videreformidling af stillingsopslag
 • kursus og konferenceopslag
 • støtte til medlemsaktiviteter
 • medlem af lukket facebookgruppe og den lukkede del af www.musikterapiforum.dk
 • medlemmer af DMTF har mulighed for at føje “medlem af DMTF” til sin titel, som en tilkendegivelse af en akademisk uddannelse samt accept af  DMTFs etiske principper.
Fuldgyldigt medlem af DMTF og passivt medlem af DM

– Som Fuldgyldigt medlem af Dansk Musikterapeutforening og Passivt medlem af Dansk Magisterforening

 • modtager du generel informationspjece om musikterapi (til uddeling ved foredrag eller jobsamtale)
 • modtager du tidsskriftet Dansk Musikterapi, der udkommer 2 gange årligt
 • har du mulighed for at deltage på det årlige DMTF landsmøde, men skal selv betale fuldt for måltider og overnatning på hotel.
 • kan du deltage i DMTF arrangementer økonomisk støttet af DM mod en deltagerbetaling
 • kan du deltage i DMTF arrangementer, der ikke er økonomisk støttet af DM. Der kan være arrangementer med deltagerbetaling. 
 • har du ikke stemmeret ved generalforsamlingen
 • kan du ikke stille op til bestyrelsen
 • medlemsskab af EMTC (European Music Therapy Confederation)
 • medlemsskab, for uddannede, af WFMT (World Federation of Music Therapy)
 • videreformidling af stillingsopslag
 • kursus og konferenceopslag
 • støtte til medlemsaktiviteter
 • medlem af lukket facebookgruppe og den lukkede del af www.musikterapiforum.dk
 • medlemmer af DMTF har mulighed for at føje “medlem af DMTF” til sin titel, som en tilkendegivelse af en akademisk uddannelse samt accept af DMTFs etiske principper.

Søg om medlemsskab her