Generelle retningslinjer for artikler

Tilblivelsen af Tidsskriftet Dansk Musikterapi indebærer både kreative, redaktionelle og tekniske arbejdsprocesser. For at få et flot og professionelt tidsskrift og en god arbejdsproces anbefales alle bidragydere at følge disse generelle retningslinjer:

Tekstformat
Tekster afleveres i et word dokument, skrifttype: valgfri, skriftstørrelse: 12 pkt.
Der må ikke bruges tabuleringer i teksten, og ingen orddelinger ved linjeskift.

Forfatterpræsentation
I toppen af dokumentet skal du angive:
Navn, uddannelse, ansættelsestitel og -sted, by samt mailadresse.
Profilbillede af dig selv vedlægges i en separat jpg fil.

Figurer – tabeller, grafer, billeder og lignende
Disse afleveres i et separat word dokument eller jpg fil for fotos.
Hver figur/billede skal være nummereret og være ledsaget af en kort informerende tekst, eksempelvis ”Fig. 1 Oversigt over søvnmønster”.
I din artikel, skal du markere, hvor de forskellige figurer og billeder ønskes indsat.

Case-vignetter
Hvis artiklen indeholder case-vignetter, er det er en god ide at give disse en kort overskrift.

Resumé
Kliniske artikler på 4 bladsider eller mere kan forsynes med et kort resumé på max. 120 ord. Hvis forfatteren ønsker det, kan en engelsk oversættelse af dette lægges på EMTC’s webside som led i tidsskriftets samarbejde med andre europæiske musikterapitidsskrifter.

Behandling af persondata
Det er forfatterens ansvar, at regler om behandling af persondata overholdes.
Persondata er alle oplysninger som kan henføres til en bestemt person, inklusive billeder.
Nødvendige tilladelser til publicering af fotos, andre billeder, cases mv. skal indhentes af forfatteren, inden teksten sendes til redaktionen.
Fra Dansk Musikterapeutforenings etiske principper, afsnit 4 Fortrolighed og tavshedspligt:

5. Musikterapeuter, som anvender case materiale i undervisning, publikation eller anden offentlig sammenhæng, skal på forhånd have sikret sig tilladelse fra den, oplysningerne gælder, og sikret sig at materialet er tilstrækkeligt anonymiseret.

Datatilsynets generelle information om behandling af persondata findes her: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/

Referencer og litteraturlister
Referencer og litteraturlister skal udformes på en akademisk anerkendt måde.
Tidsskriftet Dansk Musikterapi anvender en lettere forenklet udgave af APA-stilen (American Psychological Association). Vejledning og eksempler findes her:
Retningslinjer for referencer og litteraturliste.

Deadlines for bidrag
Redaktionen modtager bidrag til tidsskriftet hele året.
Deadline for almindelige bidrag er 1. februar for forårsnummeret og 1. september for efterårsnummeret. Deadline for artikler der ønskes peer reviewed er henholdsvis 1. november og 1. juni. Bidrag sendes til tdm.redaktion@gmail.com som vedhæftede filer.

Vi håber disse retningslinjer kan være til hjælp, og ønsker rigtig god skrivelyst!