DMTF’s bestyrelse

 

Bestyrelsen består af 6 foreningsmedlemmer som alle arbejder frivilligt. De mødes 4-6 gange årligt hos hinanden rundt omkring i landet. Som bestyrelsesmedlem er kontingentsatsen det halve af prisen for et fuldgyldigt medlemskab af DMTF. Møde- og transportudgifter refunderes helt eller delvist af DM.

Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Musikterapeutforening vælges ind for en to-årig periode ad gangen og er i år konstitueret således:

Formand:
Marie Falk
dmtf@danskmusikterapi.dk

Næstformand:
Emil Thisted Palmquist
naestformand@danskmusikterapi.dk

Kasserer:
Monique Popescu
kasserer@danskmusikterapi.dk

Sekretær:
Signe Pelle Hjorth
sekretaer@danskmusikterapi.dk

Webmaster:
Ric Raphael Nitsch
webmaster@danskmusikterapi.dk

Suppleant:
Clara Boeg
suppleant@danskmusikterapi.dk