Kompetenceafgrænsning – Kandidatuddannelse

Kandidatuddannet musikterapeut

Ifølge studieordningen for kandidatuddannelsen på Aalborg Universitet, er de overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer, at den studerende efter endt uddannelse skal kunne:

  • varetage erhvervsfunktioner inden for fx uddannelses- eller sundhedssektoren med henblik på sundhedsfremmende eller problemløsende terapeutiske opgaver i forhold til forskellige klientmålgrupper
  • udføre klinisk musikterapi med behandlingsansvar herunder at identificere relevante musikterapeutiske strategier i forhold til arbejde med forskellige klientmålgrupper, med inddragelse af musikterapiteori og empirisk forskning i forhold til klientmålgrupperne
  • anvende musikalske og musikterapeutiske teknikker og færdigheder til at varetage musikaktiviteter, sammenspil og ledelse af musiklyttegrupper, samt til at gennemføre aktive og receptive musikterapiforløb, individuelt og i grupper
  • at udarbejde, gennemføre og evaluere psykodynamisk orienterede musikterapiforløb
  • forholde sig selvstændigt, professionelt og forskningsbaseret til undersøgelse, analyse, dokumentation og bearbejdning af komplekse kliniske problemstillinger, og herunder planlægning, gennemførelse og evaluering af projekt- og rapporteringsarbejde
  • at formidle musikterapeutisk praksis, teori og forskning relateret til klientmålgrupper i forhold til relevante samarbejdspartnere, faggrupper og pårørende
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, samt tage ansvar for egen faglig læring, udvikling og specialisering
  • omsætte indsigt i egne ressourcer og udviklingspotentialer til klinisk praksis, samt udøve musikterapi i overensstemmelse med gældende etiske retningslinjer og under klinisk supervision

Gennemført kandidatuddannelse giver ret til betegnelsen cand.mag. i Musikterapi. På engelsk anvendes betegnelsen Master of Arts (MA) in Music Therapy.

For at tilgå den samlede studieordning for musikterapiuddannelsen, følg linket her.