Kompetenceafgrænsning – Bacheloruddannelse

Bacheloruddannet musikterapeut

Ifølge studieordningen for bacheloruddannelsen i musikterapi på Aalborg Universitet er det overordnede mål, at den studerende gennem studiet har tilegnet sig følgende kompetencer:

  • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forhold til forskellige teoretiske, musikalske og terapeutiske områder – bl.a. ved hjælp af løbende porteføljearbejde.
  • varetage erhvervsfunktioner, der knytter sig til den problembaserede læringsmodel, dvs. problembaseret projektarbejde, herunder planlægning, gennemførelse og evaluering af projekt- og rapporteringsarbejde
  • forholde sig videnskabsteoretisk til formulering, undersøgelse, dokumentation og bearbejdning af kliniske problemstillinger
  • identificere relevante musikterapeutiske strategier i forhold til arbejde med forskellige målgrupper
  • lede fællessang og samspilsgrupper med flere færdighedsniveauer i forskellige institutionelle og organisatoriske sammenhænge uden forberedelse
  • anvende musikalske færdigheder til at varetage improvisatorisk samspil i grupper, ledelse af musiklyttegrupper og sammenspil med sigte på personlige læringsmål for deltagerne
  • tilrettelægge og strukturere tiltag hvor musik anvendes i gruppesammenhænge med regulerende, sociale og kommunikative formål under hensyntagen til specifikke målgruppers og institutioners behov
  • vurdere egne ressourcer, grænser og udviklingspotentialer i relation til en fremtidig musikterapeutfunktion
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i overensstemmelse med de gældende etiske retningslinjer

Medlemmer af Dansk Musikterapeutforening som har en bacheloruddannelse i musikterapi (uden en kandidatoverbygningen i musikterapi), samt studentermedlemmer udøver ikke klinisk musikterapeutisk arbejde, og påtager sig ikke behandlingsansvar.

Gennemført bacheloruddannelse giver ret til betegnelsen BA i musikterapi. På engelsk anvendes betegnelsen Bachelor of Arts (BA) in Music Therapy.

For at tilgå studieordningen for bacheloruddannelsen i musikterapi, følg linket her.