Internationale tidsskrifter

Nordic Journal of Music Therapy (Medlemmer af DMTF har gratis adgang gennem ‘intranet for medlemmer’)
Udgives af GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (Uni Research Helse og Universitetet i Bergen). Udkommer 4 gange årligt.
Redaktion: Christian Gold, Joke Bradt, Brian Abrams, Lars Ole Bonde, Simon Gilbertson, Jinah Kim.
www.tandfonline.com

Voices: A World Forum for Music Therapy
Udkommer 3 gange årligt.
Redaktion: Susan Hadley, Katrina McFerran og Brynjulf Stige.
www.voices.no.

British Journal of Music Therapy
Udgives af BSMT, British Society for Music Therapy. Udkommer 2 gange årligt.
Redaktør: Gary Ansdell, London
www.bamt.org

Journal of Music Therapy
Udgives af AMTA, American Music Therapy Association. Udkommer 4 gange årligt.
Redaktør: Sheri Robb, Florida State University
www.musictherapy.org

Journal of the Association for Music and Imagery
Udgives af AMI, Association of Music and Imagery. Udkommer som et årligt specialskrift.
www.ami-bonnymethod.org

Musikkterapi
Udgives af Norsk Forening for Musikkterapi. Udkommer 4 gange årligt.
www.musikkterapi.no

Music Therapy Perspectives
Udgives af AMTA, American Music Therapy Association. Udkommer 2 gange årligt.
www.mtp.oxfordjournals.org

Australien Journal of Music Therapy
Udgives af Australien Music Therapy Association, Inc. Det udkommer 1 gang om året og har følgende hjemmeside;
www.austmta.org.au

Musiktherapeutische Umschau. Forschung und Praxis der Musiktherapie.
Udgives af Deutschen Gesellschaft für Musiktherapie. Udkommer 4 gange årligt.
www.musiktherapie.de

Music and Medicine
Udgives af International Association for Music & Medicine (IAMM). Udkommer 4 gange årligt.
Redaktør: Joanne V. Loewy
http://mmd.sagepub.com/