Etik

Medlemmer af Dansk Musikterapeutforening forpligter sig til at overholde et sæt af etiske principper.

Det er musikterapeutens opgave at medvirke til at forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet, og at bruge musikken og dennes kvaliteter som et nuanceret redskab i dette arbejde. Musikterapeuten har gennem sin viden forudsætninger for at forandre forholdene for det enkelte individ, for grupper og organisationer på en betydningsfuld måde. Mennesker og grupper, som musikterapeuten arbejder terapeutisk med, er ofte i en trængt livssituation, som kan begrænse mulighederne for optimal eksistens. Sådanne erhvervsbetingelser stiller store krav til musikterapeutens etiske bevidsthed og er grundlaget for, at Dansk Musikterapeutforening har valgt at formulere faglig-etiske principper. Betegnelsen “faglig-etisk” understreger den nødvendige sammenhæng mellem et højt fagligt og etisk niveau i musikterapeutens arbejde.

Se etiske principper for mere info.