Nyheder og aktiviteter

Konferencer, kurser og foredrag

Musikterapi i medierne/ PR

Forskning i musikterapi på Aalborg Universitet

Læs om nyeste forskning – artikelserie af professor Hanne Mette Ochsner Ridder

Landsmøde og generalforsamling

Nyheder fra Musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet

Ny artikel om musik og sundhedsfremme i Danmark og Norden af Professor Emeritus Lars Ole Bonde


Lars Ole Bonde

Professor Emeritus i musikterapi Lars Ole Bonde har i november 2019 udgivet denne grundigt opsamlende artikel vedrørende musik og sundhedsfremme på
hospitaler i Danmark og Norden:

Musik og sundhedsfremme i Danmark og i Norden – hvem og hvordan?

Formålet med denne artikel er at give et overblik over sundhedsfremme gennem musikinterventioner og musikaktiviteter på danske / nordiske hospitaler inden for de sidste tyve år, samt at diskutere teoretiske rationaler for og praktiske problemer i forbindelse med disse relativt nye initiativer. Metoden er en blanding af heuristik og litteraturgennemgang. Forfatteren har været aktiv agent på dette område – som kliniker, forsker, supervisor og underviser – og har deltaget i udviklingen af det teoretiske begreb »sundhedsmusicering«, som er en fælles forståelsesramme for mange af agenterne på området. Resultaterne inkluderer en præsentation af det nuværende evidensgrundlag for musikinterventioner i nordiske hospitaler og en systematisk oversigt over agenter på området. Der er lovende forskningsresultater fra forskellige typer studier i de nordiske lande; den specifikke dokumentation er dog stadig begrænset. To forskellige tilgange til implementering af musikterapi / musikmedicin på hospitaler identificeres og diskuteres, og praktiske implikationer fremhæves i en række anbefalinger til områdets agenter. Essayets værdi består i, at der ikke findes nogen aktuel oversigt over feltet, og derfor udgør både fund og diskussioner et originalt forsknings- og erfaringsbaseret bidrag til udviklingen af sundhedsfremme via musik på hospitaler.

Musik og sundhedsfremme
Klik her for at læse artiklen

Udviklings-konference om musikken potentiale i fremtidens sundhedsvæsen

Dansk Musikterapeutforening afholdte i sidste uge en udviklingskonference sammen med Tænketanken Musik & Sundhed, Aalborg Universitet og DJBFA – om musikkens potentiale i fremtidens sundhedsvæsen. Vi ønsker, at den viden vi har om, hvad musik og musikterapi kan, skal bruges – og at flere kommuner og regioner vil arbejde aktivt med at implementere musik og musikterapi, hvor det giver mening!

Til konferencen kom der flere gode forslag til, hvordan feltet og aktørerne forløser potentialet for musikkens sundhedsfremmende og terapeutiske kvaliteter. To af dem var f.eks.(1) en task force/rejsehold, der skal rejse rundt til regioner og kommuner og formidle viden og løsninger og (2) et videnscenter, hvorfra den fremtidige indsats for feltet i Danmark koordineres.

Blandt talerne på konferencen var også Lars Ole Bonde (prof. emeritus i musikterapi, Aalborg Universitet), som fortalte om Musikterapiklinikken på Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien som et eksempel på en velafprøvet dansk model for anvendelse af musikterapi og musikmedicin implementeret i den tværfaglige behandlingsindsats i psykiatrien.

Tilgå link til musikterapiklinikken her:

https://psykiatri.rn.dk/…/forskningsen…/musikterapiklinikken

Videoen her blev i øvrigt produceret på dagen,  af DJBFA og Tænketanken arbejder videre med at styrke det tværfaglige samarbejde og kommunikationen mellem de mange interesserede aktører indenfor feltet – såvel politisk som fagligt.

Musik i fremtidens sundhedsvæsen

Udviklingskonferencen "Musik i fremtidens sundhedsvæsen" satte fokus på næste skridt for at få musikken ud i sundhedssystemet. Hør, hvad kulturminister Joy Mogensen mener om mulighederne. Om erfaringerne fra DJBFA / Komponister og Sangskrivere og musikterapeuterne m.m.Konferencen 5. september var arrangeret af Tænketanken Musik & Sundhed, som DJBFA er en del af. Video: Johan Ask Pape for DJBFA.

Slået op af DJBFA / Komponister og Sangskrivere i Onsdag den 11. september 2019

Læs mere om konferencen her:


Brug af musik i det danske sundhedsvæsen


På trods af manglende strategier for brugen af musik, viser undersøgelsen, at man mange steder i sundhedsvæsenet er blevet opmærksomme på, at musik kan være en rigtig god hjælp til at skabe for eksempel en mere rolig situation og mindske angst og stress. Læs mere om undersøgelsen og download den fulde rapport her.

 


11th European Music Therapy Conference

For 11. gang blev der afholdt  europæisk konference i musikterapi – og denne gang var Musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet og Dansk Musikterapeutforening værter for arrangementet. Der afholdes i EMTC (European Music Therapy Confederation) – europæisk musikterapikonference hvert 3. år. Konferencen afholdes på skift i et af de i alt 28 medlemslande.

Formålet med konferencen er at udvikle musikterapifaget ved at mødes med internationale

fagfæller og udveksle viden om praksis, forskning, teori og uddannelse. Det er vigtigt ved så lille et fag at kende til nyeste forskning, vide hvad der sker i de øvrige lande, lære om nye teorier og metoder, kende til kolleger og opbygge netværk for potentielle samarbejdsprojekter. Det er også vigtigt for professionelle, der til dagligt ofte står alene

om at træde nye stier, at mødes med kolleger der arbejder med lignende problematikker og blive inspireret og få et fagligt løft.

Musikterapi er i disse år for alvor ved at finde sin rolle i det danske sundhedssystem

– her særligt inden for specialområder som demens, psykiatri og autisme.

Som et relativt lille fag er der stadig brug for en bredere synliggørelse, også i forhold til det politiske system, før faget rigtig kan rodfæste sig i sundhedssystemet, og flere borgere kan få bevilliget et musikterapeutisk tilbud. Når vi anskuer de faglige og samfundsrelaterede

arbejdsområder indenfor musikterapifaget, bliver det tydeligt, at det internationale samarbejde og netværk, som bl.a. manifesterer sig igennem EMTC, har en markant værdi!


Tidligere nyheder (Drop Down)

Konference: Mennesker med demens

– en konference for pårørende og fagpersoner om det nære og livgivende.

Hvordan virker det nære og menneskelige i mødet med mennesker med demens? Kan omsorg og fordybelse erstatte teknologiske redskaber, diagnoser og medicinering?

På International Alzheimerdag 2017 samler sygeplejerske May Bjerre Eiby (stifter af Danmarks første Omsorgsoase®, demensplejehjemmet Dagmarsminde) en lille, sluttet kreds af talere til en inspirerende og livgivende dag om at være tæt på mennesker med demens.


Nordisk uddannelseshold i GIM III starter efteråret 2017

Gennemgående træner er Margareta Wärja, cotrænere er Kia Mårtensson-Blom, Lars Ole Bonde, Ellen Thomasen og Bolette Beck, og assistent/koordinator er Svein Fuglestad.

Kurserne vil foregå i Norge, Sverige og Danmark. Der er enkelte ledige pladser.

Skriv til Bolette for nærmere information, eller direkte til Margareta Wärja for at tilkendegive din interesse: margareta.warja@gmail.com


Kurser i München i marts, april og oktober 2017 for musikterapeuter.

Se mere her.


International online musikterapikonference OCMT

Læs om den internationale musikterapikonference OCMT (Online Conference for Music Therapy) som fandt sted d. 4.-5. februar. Se mere her.


Music therapy and trauma/PTSD treatment 

Symposium og workshop i Holland 26-27-28 maj 2017!

Se mere i linket her.


Welcome to the 1st International VIBRAC Conference in Lahti, Finland!

The VIBRAC Skille-Lehikoinen Centre for Vibroacoustic Therapy and Research warmly invites you to attend the first international vibroacoustic therapy conference, to be held 14. – 15.10.2016 in Lahti, Finland.


Master i Terapeutisk Procesfacilitering

Så er den her endelig – Master i Terapeutisk Procesfacilitering.
Måske kender du nogen som kunne være interesseret?


Landsmøde for Dansk Musikterapeutforenings medlemmer d. 30. september og 1. oktober!

Dette års landsmøde bliver afholdt i Musikkens Hus i Aalborg samt Scandic Hotel i Aalborg Øst d. 30. september til d. 1. oktober 2016, hvor alle medlemmer af Dansk Musikterapeutforening bydes velkommen til foredrag, workshop, generalforsamling, faglig diskussion samt spisning og livemusik om aftenen.

Glæd dig og sæt kryds i kalenderen allerede nu!

For at tilmelde dig landsmødet skal du være medlem af DMTF. Mere info følger når vi nærmer os september 2016.


Rytmisk Alkymi – Kursus og inspiration

Rhythmical Alchemy Playshop i København den 23. – 25. september 2016.


10.05.2016: Musikterapi med traumatiserede flygtninge

Udsendelse om musik/kunst/terapi hvor et musikterapi forskningsprojekt med traumatiserede flygtninge bliver omtalt. Indslaget fremvises 11 minutter og 15 sekunder inde i udsendelsen. Udsendelsen er desværre udløbet. Kontakt DR for mere information.


Music Therapy – a Profession for the Future
Friday 15th of April. 2016. 08.30am – 15.00pm
Aalborg University. Auditoriet. Rendsburggade 14. 9000 Aalborg. DK

15.00 – 17.00 Reception and Celebration of 20 years Anniversary of the Doctoral School of Music Therapy. Next to the Auditorium.

HER MØDES EN UNIK FLOK AF TOPFORSKERE FRA EUROPA, USA OG AUSTRALIEN: INGE NYGAARD, JOS DE BACKER, DENISE GROCKE, SANNE STORM, CHARLOTTE LINDVANG, NIELS HANNIBAL, HANNE METTE OCHSNER RIDDER, HELEN ODELL MILLER, WOLFGANG SCHMIDT, BOLETTE BECK, JORG FACHNER, CHERYL DILEO, STINE LINDAHL JACOBSEN, KATHRIN MCFERRRAN, GRO TRONDAHLEN OG
LARS OLE BONDE


Informationsmøde og miniworkshop om PROMUSA

I september 2016 starter et nyt hold på eftervidereuddannelsen PROMUSA på AAU i København.

Der afholdes informationsmøde og miniworkshop om PROMUSA tirsdag d. 29.3. 2016 kl. 16.30-20.00. Mødet finder sted på AAU campus i Sydhavnen, København.

Nærmere information om mødet og tilmelding kan ske hos studiekoordinator Charlotte Lindvang, chli@hum.aau.dk senest Mandag d. 28.3. 2016. Læs om PROMUSA her.


Grundkursus i STEMMESYNERGI – en stemmeforbedrende metode

Grundkursus for musikterapeuter – og stemmenørder i Lene Ravns stemmeforbedrende metode

Søndag d. 15. november 2015 kl. 13-18 – Sted: Aalborg Universitet Sydhavnen, NBNB i København!

Lene Ravns stemmemetode er udviklet gennem mange års beskæftigelse med musik, stemmer, kor, kropsterapi, musikterapi, Roy Hart Theatre’s stemmemetode samt spirituel praksis. Metodens øvelser har gunstige virkninger på stemme, psyke og krop. De er nemme at udføre for alle. Lene Ravn er cand.mag. i musikvidenskab og logopædi/retorik. Læs om kurset her. For litteraturliste, klik her.


Musikterapi – status fra møde i Sundheds- og Ældreudvalget den 20. oktober 2015

Kære alle.

I onsdags var Hanne Mette, Stine og Ulla i følge med vores dekan Henrik Halkier og demendsfaglig leder i Vejle kommune Birthe Schelde til foretræde i udvalg for sundhed og ældre på Christiansborg. Det var et meget postivit møde, med stor interesse fra udvalgets medlemmer. Som følge af dette, har udvalget stillet følgende spørgsmål til ministeren.. Læs mere her


Informationsmøde og workshop om PROMUSA tirsdag d. 17.november 2015

Der afholdes informationsmøde og workshop om PROMUSA tirsdag d. 17.november 2015 kl. 16.30-20.00. Mødet finder sted på Aalborg Universitets afdeling i Sydhavnen, København.

Nærmere information om mødet og tilmelding kan ske hos studiekoordinator Charlotte Lindvang,chli@hum.aau.dk senest fredag d. 13. november 2015.


Temadag om musikterapi i specialområdet

Kurset arrangeres af musikterapeuterne Anne Mikkelsen og Svend Eeg på specialinstitutionen Sødisbakke i samarbejde Professionssekretariatet samme sted. Obs.  tilmeldingsfrist er d. 16. okt. Kl 12.00.  For yderligere  information – se vedhæftede fil her.


Oktober: Efteruddannelse i musikterapeutisk assessment

Til efteråret er der få ledige pladser på valgfaget Musikterapeutisk Assessment på Aalborg Universitet. Tilmeld dig nu.


Musikterapeut søges til projektlederstilling i projekt ”Kulturskole med krudt i” hos Tønder Kulturskole Børn & Skole – Kultur &  Fritid

Tønder Kulturskole søger en musikterapeut som projektleder til et etårigt projekt, med mulighed for forlængelse til 3 år. Vi vil gerne skabe kulturtilbud til børn med særlige behov som f.eks. ADHD, lettere autisme eller Astberger, hvor tilbuddene tager udgangspunkt i det enkelte barn, og hvor barnet får mulighed for at møde og selv skabe kunst og kultur, ud fra dets egen præmis. Børnene skal primært arbejde med musik og billedkunst. Projektlederen skal planlægge og koordinere samt udvikle og udmønte projektet i samarbejde med de involverede lærere fra Kulturskolen. Projektlederen skal klæde lærerne fagligt på, så de bliver i stand til at varetage undervisningen fremadrettet med hensyntagen til det enkelte barn. Der begyndes med soloundervisning, målet er på sigt at kunne undervise i småhold. Der refereres til en styregruppe bestående af folk fra Tønder Kulturskole, Børn & Skoleforvaltningen, Ungdomsskolen og Tønder Distriktsskole.

Arbejdstid 10 timer om ugen. Der er mulighed for forlængelse til 3 år. Projektet er bl.a. støttet  med midler fra Kulturstyrelsen. Hør mere om projektet hos kulturskoleleder Henrik Thaysen Dam på tlf.: 74 92 88 51 eller mail: htd@toenderkulturskole.dk.


25-27. september: 8th European Congress for Integrative Medicine (ECIM) 

Nordic Summit on Integrative Medicine and Global Health Exploring the Evidence Base for Integrated and Sustainable Research, Healthcare and Workforce for Patients Copenhagen, Denmark September 25-27th, 2015


18.-19. september 2015: Dette års DMTF landsmøde

Afholdes på Aalborg Universitet og Scandic hotel i Aalborg Øst d. 18.-19. september.


31. august: Fagseminar på Demenscentrum Aarhus

Mandag den 31. august er der fagseminar på Demenscentrum Aarhus: Tema: Basal palliativ indsats på plejehjem. Se filen med program og tilmelding: Netværk-MT-demens-2015-08-31 (1)