Find en foredragsholder/kursusudbyder

Få her et overblik over foredrag og kurser, som bliver udbudt af uddannede musikterapeuter i Danmark.

Kontakt den enkelte musikterapeut for nærmere information.

 

Flygtninge og torturoverlevere

“Musikterapi med traumatiserede flygtninge”
Henvendelse til:
Bolette Daniels Beck
Musikterapeut (PhD), GIM-terapeut, Moving-cycle terapeut (kropsterapi).
Privat praksis
Jernbanegade 23, 1. sal, 4000 Roskilde
Tlf. 27283692
www.lydcirklen.dk

“Musik og menneske – med videoeksempler fra musikterapi med børn i Bosnien-Hercegovina og/eller relationsarbejde med børn og familier i Danmark”
Henvendelse til:
Helle Kirstine Stubkjær Mumm, cand. mag. musikterapeut (2003) og Marte Meo terapeut (2008)
Rughavevej 5 st.tv
2500 Valby
Tlf. 29725825 / 31531972
E-mail: ksmumm@sol.dk

”Sorggrupper for flygtningebørn i familier med en sindslidende voksen”
Musiske strukturerede psykosociale legesituationer med flygtningebørn og unge og/eller deres familier
Henvendelse til:
Musikterapeuterne
Klinik for musikterapi
v/Dorte Bergholt Hviid
Humlevænget 15
5800 Nyborg
Mobil: 31 17 57 15
www.musikterapeuterne.dk
Mail: Dorte@musikterapeuterne.dk

 

Gerontologi

Kurser v/ Svend Eeg om MUSIK & MUSIKTERAPI. For ansatte i ÆLDREPLEJEN og andre regi’er.
Svend Eeg
Århus
Mob.: 2043 6919
E-mail: svend@eegmusikterapi.dk
Hjemmeside: www.eegmusikterapi.dk  

“Musikterapi med demensramte”
“Forskning indenfor området: musik og demens”
“Musik som kontaktform ved neurodegenerative lidelser”
Henvendelse til:
Hanne Mette Ochsner Ridder.
Dannevang 11
8520 Lystrup
Tlf: 86 74 36 01
E-mail: hm@musikterapi.org

“Musikterapi og demens”
Henvendelse til:
Maria M. Schmidt
København/Valby
Tlf.: 23316525
E-mail: musikkensterapi@gmail.com
Hjemmeside: musikkensterapi.dk

 

Guided Imagery and Music

“Kurser i selvudvikling og GIM”
Henvendelse til:
Ilse Kjær
Bjertrup Skovvej 7
8362 Hørning
Tlf: 28 40 61 93
E-mail: ik@ilsekjaer.dk
Hjemmeside: www.ilsekjaer.dk

“Personlig udvikling, krisebehandling, GIM terapi”
Henvendelse til:
Musikterapeut og GIM træner, Ph.d. Torben Moe
E-mail: tormoe@get2net.dk

“Selvudvikling via fantasirejser til klassisk musik og mandalategning”
Både individuelt og i grupper
Henvendelse til:
Cand. mag. i musikterapi Lisbeth Andreassen
Chr. Winthersvej 17, st. th
8230 Åbyhøj
Tlf: 36 93 21 28
E-mail: lisbetha@stofanet.dk

“Personlig udvikling og bearbejdning af (livs)kriser via guidet musiklytning og visualisering”
Henvendelse til:
Ilan Sanfi
cand.mag. i musikterapi (2007), ph.d. (2012), GIM-studerende (niv. III)
Hvidkløvervej 3, st. th.
8200 Aarhus N
Mobil: 22973661

 

 

Guidet MusikAfspænding, GMA

“Stresshåndtering og forandring ved hjælp af musikalske redskaber”
Henvendelse til:
Karin Schou, musikterapeut, Phd.
Tlf: 31 50 30 81
E-mail: info@karinschou.dk
Hjemmeside: www.karinschou.dk

 

 

Hospice/Palliative område

“Sorgens rum. Musikterapi i sorgprocessen”
“Hvordan kan musikken anvendes hos døende og hos de pårørende?”
Henvendelse til:
Cand. mag. i musikterapi Lisbeth Andreassen,
Tlf: 40553218 + 25380748
Hjemmeside: http://www.lisbethandreassen.dk

“Musikterapi til livets afslutning”
Om musikkens styrke i arbejde med alvorligt syge/døende og deres pårørende på hospice. Foredrag evt. med indlagt workshop.
Henvendelse til:
Signe Marie Lindstrøm. Musikterapeut på KamillianerGaardens Hospice, Aalborg.
Tlf:2085-3002
Email: sml@hospice-aalborg.dk

“Musikterapi inden for Hospice og Palliation”
Henvendelse til:
Maria M. Schmidt
K��benhavn/Valby
Tlf.: 23316525
E-mail: musikkensterapi@gmail.com
Hjemmeside: musikkensterapi.dk

 

Musikterapi generelt

“Introduktion til musikterapi” / “Musikterapi og personlig udvikling” / “Lyd og psyke”
Henvendelse til:
Charlotte Lindvang
Stenstrupvej 27
4573 Højby
Tlf.: 48241126 / 59961188
E-mail: chli@mail.tdcadsl.dk

“Introduktion til musikterapi”
Henvendelse til:
Karin Schou
Tlf: 31 50 30 81
E-mail: info@karinschou.dk
Hjemmeside: www.karinschou.dk

“Generelt om musikterapi”

Henvendelse til:
Barbara Harbo Ilskov
Buchwaldsvej 5
5690 Tommerup
Tlf: 60639266


Foredrag og workshops: “Musikterapi i voksenpsykiatrien”, “Musiklyttegrupper og depression”, “Sammenspil for unge med skizofreni”, “Musikterapi: musik & kommunikation”, “Musik og bevægelse: stomp & body percussion”
Henvendelse til:
Helle Nystrup Lund
Langgade 8
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 84 70 / 41 57 01 25
E-mail: hnl@rn.dk

“Træning i intuitiv sammenspil. – Mange typer af praktiske øvelser vil indgå.” / “Musikterapi generelt”
Henvendelse til:
Henrik Rasmussen
Tlf. 28 12 15 01

“Generel introduktion til musikterapi”
Henvendelse til:
Ilan Sanfi
cand.mag. i musikterapi (2007), ph.d. (2012), GIM-studerende (niv. III)
Hvidkløvervej 3, st. th.
8200 Aarhus N
Mobil: 22973661
“Generelt om musikterapi”
Henvendelse til:
Naja Henriette Bloch
Syrenvej 2, 5500 Middelfart
Mail: najabloch@hotmail.com
Tlf: 26 55 90 30

 

Neuropædagogik

“Musikterapi med mennesker med senhjerneskade” / “Musikterapi og neuropædagogik”
Henvendelse til: Annette Møller Larsen.
Wolthersvej 5
3450 Allerød.
Tlf: 26 57 38 50
E-mail: e-mail@aml-musikterapi.dk
Website: www.aml-musikterapi.dk

“Musik som kontaktform ved neurodegenerative lidelser”
Henvendelse til:
Hanne Mette Ochsner Ridder
Dannevang 11
8520 Lystrup
Tlf: 86 74 36 01
E-mail: hm@musikterapi.org

“Musikterapi og neurorehabilitering”
Henvendelse til:
Maria M. Schmidt
København/Valby
Tlf.: 23316525
E-mail: musikkensterapi@gmail.com
Hjemmeside: musikkensterapi.dk

 

Somatiske sygdomme

“Musikterapi til hospitalspatienter med forskellige sygdomme”
Henvendelse til:
Ilan Sanfi
cand.mag. i musikterapi (2007), ph.d. (2012), GIM-studerende (niv. III)
Hvidkløvervej 3, st. th.
8200 Aarhus N
Mobil: 22973661
Email: ilan@sanfi.dk

 

Onkologi

“Når mennesker rammes af kræft. Musikterapi med kræftpatienter og/eller de pårørende”
Henvendelse til:
Cand. mag. i musikterapi Lisbeth Andreassen,
Tlf: 40553218 + 25380748
Hjemmeside: http://www.lisbethandreassen.dk

“Musikkens kraft”
Henvendelse til:
Karin Schou
Tlf: 31 50 30 81
E-mail: info@karinschou.dk
Hjemmeside: www.karinschou.dk

“Musikterapi med børn og unge med kræft”
Henvendelse til:
Ilan Sanfi
cand.mag. i musikterapi (2007), ph.d. (2012), GIM-studerende (niv. III)
Hvidkløvervej 3, st. th.
8200 Aarhus N
Mobil: 22973661

 

Smertebehandling

“Musikterapi til reduktion af akutte og kroniske smerter hos børn og voksne”
Henvendelse til:
Ilan Sanfi
cand.mag. i musikterapi (2007), ph.d. (2012), GIM-studerende (niv. III)
Hvidkløvervej 3, st. th.
8200 Aarhus N
Mobil: 22973661
Email: ilan@sanfi.dk

 

Psykiatri

“Musikterapi i psykiatrien”
Henvendelse til:
Navn: Charlotte Lindvang
Stenstrupvej 27
4573 Højby
Tlf.: 48241126 / 59961188
E-mail: chli@mail.tdcadsl.dk

“Musikterapi med unge med psykiatriske diagnoser”
Henvendelse til:
Helle Nystrup Lund
Langgade 8
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 84 70 /41 57 01 25
E-mail: hnl@rn.dk

“Psykiatri og personlig udvikling, krisebehandling, GIM terapi”
Henvendelse til:
Musikterapeut og GIM træner, Ph.d. Torben Moe
E-mail: tormoe@get2net.dk

”Anvendelse af musik og musikterapi i forhold til børn og mennesker med psykiske, sociale og eksistentielle problemstillinger”
Emner kan aftales som f.eks. hvordan benytter vi bedst musik og musikterapi på vores sted, anvendelse af musik som alternativ til PN, sangskrivning og musiske udtryksmuligheder/metoder, inspiration til kompenserende musikundervisning mv.
Henvendelse til:
Musikterapeuterne
Klinik for musikterapi
v/Dorte Bergholt Hviid
Humlevænget 15, 5800 Nyborg
Mobil: 31 17 57 15
www.musikterapeuterne.dk
Mail: Dorte@musikterapeuterne.dk

 

Selvudvikling

“Personlig udvikling”
Henvendelse til:
Ilse Kjær,
Bjertrup Skovvej 7
8362 Hørning
Tlf. 28 40 61 93
E-mail: ik@ilsekjaer.dk
Hjemmeside: www.ilsekjaer.dk

“Personlig udvikling og forandring med musikterapi”
Henvendelse til:
Karin Schou
Tlf: 31 50 30 81
E-mail: info@karinschou.dk
Hjemmside: www.karinschou.dk

“Personlig udvikling, krisebehandling, GIM terapi”
Henvendelse til:
Musikterapeut og GIM træner, Ph.d. Torben Moe
E-mail: tormoe@get2net.dk

“Kreativt stemmearbejde som kilde til personlig udvikling og velvære i musikkens magiske rum”
Workshop eller forløb for grupper af unge eller voksne. www.facebook.com/wholevoiceworks
Henvendelse til:
Signe Marie Lindstrøm
Tlf: 2085-3002
Email: sml@hospice-aalborg.dk

“Musikterapi som redskab til personlig udvikling”
Henvendelse til:
Ilan Sanfi
cand.mag. i musikterapi (2007), ph.d. (2012), GIM-studerende (niv. III)
Hvidkløvervej 3, st. th.
8200 Aarhus N
Mobil: 22973661

kkk
”Personlig udvikling for børn, unge, voksne og familier som er ramt af alkoholmisbrug, sygdomme, angst eller er udfordrede på andre måder”
Henvendelse til:
Musikterapeuterne
Klinik for musikterapi
v/Dorte Bergholt Hviid
Humlevænget 15
5800 Nyborg
Mobil: 31 17 57 15
www.musikterapeuterne.dk
Mail: Dorte@musikterapeuterne.dk

 

Stress

“Musik og stresshåndtering – om musikterapiforløb med kronisk stressramte og hvad man selv kan gøre med musik”
Henvendelse til:
Bolette Daniels Beck
Musikterapeut (PhD), GIM-terapeut, Moving-cycle terapeut (kropsterapi).
Privat praksis
Jernbanegade 23, 1. sal, 4000 Roskilde
Tlf. 27283692
www.lydcirklen.dk

 

Autisme/funktionsnedsættelser 

“Musikterapi med fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn og voksne”
Kurser for forskellige faggrupper, forældre, studerende ved seminarier mv.
Teoretiske oplæg, videoeksempler samt praktiske øvelser.
Henvendelse til:
Anne Steen Møller.
Kandidat i musikterapi fra Aalborg Universitet 1986. Siden 1987 ansat på Småbørnscentret Dyrehaven og døgninstitutionen Sølund i Skanderborg.
Tlf: 86 18 52 84
E-mail: claus1@get2net.dk

“Musikterapi i specialpædagogisk sammenhæng” / “Musikterapeutisk arbejde med autister”
Henvendelse til: Annette Møller Larsen.
Wolthersvej 5
3450 Allerød.
Tlf: 26 57 38 50
E-mail: e-mail@aml-musikterapi.dk
Website: www.aml-musikterapi.dk

“Foredrag om musikterapi og autisme, musikterapi og psyk.fys.udviklingshæmmede”
Henrik Rasmussen
Tlf. 28 12 15 01

”Musikterapi med børn og/eller voksne med psykiske/fysiske funktionsnedsættelser”
(Emner kan aftales som f.eks. omhandler f.eks. hjerneskader, måder at kommunikere på via musikterapi, måder at arbejde i grupper på, inspiration i forhold til egen musiske praksis).
Henvendelse til:
Musikterapeuterne, Klinik for musikterapi
v/Dorte Bergholt Hviid
Humlevænget 15, 5800 Nyborg
Mobil: 31 17 57 15
www.musikterapeuterne.dk
Mail: Dorte@musikterapeuterne.dk

“Musikterapi med børn og unge med psykiske/fysiske funktionsnedsættelser”
Henvendelse til:
Maria M. Schmidt
København/Valby
Tlf.: 23316525
E-mail: musikkensterapi@gmail.com
Hjemmeside: musikkensterapi.dk

 

 

Teamtraining

“Det musikalskt eksistentialiserede møde ”
Henvendelse til:
AMB v./ Arly Møller Badstue.
Sportsvej 5
9681 Ranum.
Tlf. 98 67 71 76 – 40 58 17 33 – 22 15 76 29
E-mail: a.m.b@mail.tele.dk

“Stresshåndtering gennem musik”
Henvendelse til:
Karin Schou
Tlf: 31 50 30 81
E-mail: info@karinschou.dk
Hjemmeside: www.karinschou.dk

 

Sofie Buchhave
Rungsted Plads 1, 4.tv
2200 København N
Mail: sofiebuchhave@gmail.com
Tlf: 40737684