Betingelser ved manglende betaling af kontingent

Opkrævning af kontingent udsendes pr. mail start august til alle DMTF medlemmer. Husk at tjekke dit spam-filter/uønsket post i din mail-konto.

Hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt, sendes påmindelse herom.

Hvis kontingentet ikke betales inden for to uger efter første påmindelse, betragtes medlemmet som udmeldt af Dansk Musikterapeutforening.

Det er dog muligt at melde sig ind i Dansk Musikterapeutforening igen ved at betale den manglende kontingentsats.