Musikterapi – status fra møde i Sundheds- og Ældreudvalget den 20. oktober 2015

Kære alle.
I onsdags var Hanne Mette, Stine og Ulla i følge med vores dekan Henrik Halkier og demendsfaglig leder i Vejle kommune Birthe Schelde til foretræde i udvalg for sundhed og ældre på Christiansborg. Det var et meget postivit møde, med stor interesse fra udvalgets medlemmer. Som følge af dette, har udvalget stillet følgende spørgsmål til ministeren:

1. Vil ministeren kommentere oplægget om musikterapi fra mødet i Sundheds- og Ældreudvalget den 20. oktober 2015, jf. SUU alm. del – bilag 13 og 20? Vil ministeren i den forbindelse redegøre for ministerens holdning til, at musikterapi ikke er mere udbredt?

2. Vil ministeren anmode Sundhedsstyrelsen om at redegøre for, hvorfor musikterapi ikke er mere udbredt både i forhold til psykisk sygdom og demens?

3. Vil ministeren sende udvalget en oversigt over forskningsprojekter om anvendelse af musikterapi i relation til psykisk sygdom og demens i Danmark de seneste 10 år?

4. Vil ministeren redegøre for, om musikterapi er indgået som et element i tidligere satspuljeprojekter?

Vi venter nu på svar. Vi henstiller, at har i spørgsmål eller kommentarer så henvend jer til os på UNI.