Retningslinjer for bidrag til sektionen ”Stafetten”

En musikterapeut beretter – inspireret af en interesseret fagkollegas spørgsmål.

Indhold
Intentionen med sektionen Stafetten er at bringe personligt farvede beretninger fra det ganske musikterapeutiske landskab. Stafetten gives videre fra musikterapeut til musikterapeut sammen med 2 – 4 spørgsmål, der tjener som cues til en artikel, hvor skribenten har frit rum til at besvare sin fagkollegas interesse. Det er hensigten, at der her skal være plads til, at personen bag musikterapeuten kommer til orde i højere grad end i en traditionel faglig artikel.

Artiklen indledes med 2 – 4 spørgsmål, som skribenten har modtaget fra en fagkollega.
Artiklen afrundes med 2 – 4 spørgsmål, som skribenten stiller til en fagkollega.

Artiklens længde og format
Længden på artiklen skal være omkring 1,5 normalside (a 2400 anslag).
Dit bidrag skal derudover udformes i overensstemmelse med:
Generelle retningslinjer for artikler
Retningslinjer for referencer og litteraturlister.

Stafettens videregivelse
Redaktionen ønsker at sikre relevans og variation med hensyn til emner, personkredse, landsdele mv. Derfor skal du, forud for deadline for aflevering af artiklen, sende to forslag til eventuel ny modtager af stafetten, sammen med de spørgsmål, som du vil give som cues til næste skribent. Forslagene skal sendes til tovholder, der bringer dem videre til redaktionen til godkendelse. Herefter kan du eller tovholder kontakte næste skribent for at få accept af at stafetten kan modtages af hende/ham.

Vi håber disse retningslinjer kan være til hjælp, og ønsker rigtig god skrivelyst!