TDM artikler – emner

Her på siden kan du finde artikler fra Tidsskriftet Dansk Musikterapi, inddelt efter nedenstående kategorisering.

Hvis du er medlem af DMTF kan du logge ind på intranettet og finde samme emneinddeling med direkte links til artiklerne. I nedenstående indhold fremgår titlerne uden direkte adgang til artiklerne, fordi det kræver medlemskab af DMTF at tilgå de nyeste tidsskrifter. Artikler som er ældre end tre år kan dog findes i TDMs arkiv.

  • Autisme spektrum forstyrrelse
  • Boganmeldelser
  • Brugerbands
  • Børn
  • Cancer
  • Dansk musikterapeutforening og EMTC
  • Demens og geriatri
  • Depression
  • ’Dokumentation og forskning’
  • Døve
  • Efteruddannelse
  • Familier
  • Flygtninge
  • Formidling af musikterapi
  • Forskning i musikterapi
  • Fysiske og psykiske funktionsnedsættelser
  • Fællessang og kor
  • GIM
  • Hjerneskade og neurorehabilitering
  • Hospice – Palliation
  • Klientberetninger
  • Konferenceoplevelser
  • Lyttepuder
  • ’Min arbejdsdag’
  • Musik og helse
  • Musikinstrumenter
  • Musiklyttegrupper
  • Musiklytning og musikmedicin
  • Musikskole og skoleregi
  • Musikterapi i udlandet
  • Musikterapiens historie
  • Musikterapilokalet og lydoptagelse
  • Musikterapiuddannelsen AAU
  • Navne inden for musikterapi
  • OTTO
  • Peer reviewed artikler
  • ’Pionerserien’
  • Priser og jubilæer
  • Privatpraktiserende musikterapeuter
  • Psykiatri
  • PTSD
  • Samarbejdspartneres oplevelse af musikterapi
  • Sange
  • Sangskrivning
  • Sceneskræk
  • Smertebehandling
  • Somatik
  • Sorgarbejde
  • Specialskole og specialundervisning
  • ‘Stafetten’
  • Stemmen
  • Stress
  • Søvnproblemer
  • Tværfagligt samarbejde og andre faggruppers anvendelse af musik

    

   Autisme spektrum forstyrrelse

   Når forskning bliver klinisk anvendelig. Skrudland, 2012

   Forskning i musikterapi – børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse. Holck, 2011

   Musikterapi slår TEACCH!! Holck, 2009

   Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder. Holck, 2006

    

   Boganmeldelser

   Boganmeldelse: Flute, Accordion or Clarinet? – Using the Characteristics of Our Instruments in Music Therapy, Amelia Oldfield, Jo Tomlinson og Dawn Loombe (edt). Anmeldt af Lerche, 2015

   Boganmeldelse: Guided Imagery & Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy, Denise Grocke og Torben Moe (eds.) Anmeldt af Krøier 2015.

   Boganmeldelse: Sangen har vinger, Birgit Hvass og Birgitte Clausen (red.) Anmeldt af Lykkegaard, 2015

   Boganmeldelse: Musikterapi– Teori Uddannelse Praksis Forskning, Lars Ole Bonde (red). Anmeldt af Holgersen, 2015

   Boganmeldelse: Relationer på tværs, Lise Høy Laursen. Anmeldt af Holland-Thorhauge, 2015

   Boganmeldelse: Inklusion, leg og empati, Susan Hart (red). Anmeldt af Mumm, 2015

   Boganmeldelse: Smerter hos børn, Maiken Bjerg & Charlotte Jensen. Anmeldt af Irgens-Møller, 2015

   Boganmeldelse: The Use of Guitar in Music Therapy, Jonathon Oden. Anmeldt af Anderson-Ingstrup, 2015

   Boganmeldelse: Musical Life Stories Narratives on Health Musicking, Lars Ole Bonde, Even Ruud, Marie Strand Skånland, and Gro Trondalen (Eds.). Anmeldt af Holgersen, 2014

   Boganmeldelse: Jagten på de non-specifikke faktorer i psykoterapi med børn, Susan Hart og Marianne Bentzen. Anmeldt af Mumm, 2014

   Boganmeldelse: Kunstneriske medier i supervision af psykoterapi, Indsigt og vitalitet, Inge Nygaard Pedersen (red.). Anmeldt af Setterberg, 2014

   Boganmeldelse: Forensic Music Therapy, A Treatment for Men & Women in Secure Hospital Settings, Stella Compton Dickinson, Helen Odell-Miller og John Adlam. Anmeldt af Dammeyer, 2014

   Boganmeldelse: Mindfulness and the Arts Therapies, Theory and Practice, Laury Rappaport (ed). Anmeldt af Hannibal, 2014

   Boganmeldelse: Forbløffende praksisser, en fænomenologisk undervisningsstrategi, Kirsten Fink-Jensen. Anmeldt af Bonde, 2013

   Boganmeldelse: Psyke & Logos, Tema: Emotioner. Anmeldt af Setterberg, 2013

   Boganmeldelse: Musik i øjeblikket. En håndbog om musik i ældreplejen, Lise Høy Laursen og Maria Blum Bertelsen. Anmeldt af Hyldgård, 2012

   Boganmeldelse: Syng og Lyt, de 228 bedste sange for syngelystne danskere. Anmeldt af Jacobsen og Knudsen, 2011

   Boganmeldelse: Vitalitetsformer Dynamiske oplevelser i psykologi, kunst, psykoterapi og udvikling – Daniel Stern. Anmeldt af Setterberg, 2011

   Boganmeldelse: Arts Therapies in Schools – Research and Practice, Karkou. Anmeldt af Olsson, 2011

   Boganmeldelse: Adolescents, Music and Music Therapy, Katrina McFerran. Anmeldt af Jacobsen, 2011

   Boganmeldelse: Musikk, Helse, Multifunksjonshemming, Stensæth, Eggen og Frisk (red). Anmeldt af Andersen, 2011

   Boganmeldelse: Musikk i Psykisk helsearbeid med Barn og Unge, Even Ruud (red). Anmeldt af Callesen, 2010

   Boganmeldelse: Musik og menneske. Introduktion til musikpsykologi, Lars Ole Bonde. Anmeldt af Fink-Jensen, 2010

   Boganmeldelse: The Theory and Practice of Vocal Psychotherapy. Songs of the Self, Diane Austin. Anmeldt af Storm, 2010

   Boganmeldelse: Music Therapy with Children and their Families, Amelia Oldfield. Anmeldt af Jacobsen, 2009

   Boganmeldelse: Music Therapy and Traumatic Brain Injury, Gilbertson og Aldridge. Anmeldt af Hald, 2009

   Boganmeldelse: Perspektiver på Musikk og Helse, Ruud og Trondalen. Anmeldt af Jacobsen, 2009

   Boganmeldelse: Integrated Team Working, Twyford og Watson. Anmeldt af Setterberg, 2009

   Boganmeldelse: Som fuglen i skoven – En bog om babysalmesang, Ingrid Oberborbeck. Anmeldt af Exner, 2009

   Boganmeldelse: IMTAP, Baxter, Berghofer, MacEwan, Nelson, Peters og Roberts. Anmeldt af Rasmussen, 2009

   Boganmeldelse: Musikterapi i psykiatrien, Holck (red). Anmeldt af Stensæth, 2009

   Boganmeldelse: Receptiv Methods in Music Therapy, Grocke og Wigram. Anmeldt af Exner, 2008

   Boganmeldelse: Musicophilia. Tales of Music and the Brain, Oliver Sacks. Anmeldt af Ridder, 2008

   Boganmeldelse: Interactive Music Therapy in Child and Family Psychiatry, Amelia Oldfield. Anmeldt af Irgens-Møller, 2008

   Boganmeldelse: Microanalysis in Music Therapy, Thomas Wosch og Tony Wigram. Anmeldt af Skrudland, 2008

   Boganmeldelse: Psyke & Logos – Musik og psykologi. Anmeldt af Bergström-Isacsson, 2007

   Bogpræsentationer. 2007

   Boganmeldelse: Musik og pædagogik, Elsebeth Kirk (red). Anmeldt af Fink-Jensen, 2007

   Boganmeldelse: Musikk från topp til tå og Mera musik från topp til tå, Märith Bergström-Isacsson. Anmeldt af Rasmussen, 2007

   Boganmeldelse: Fascination og lærerfaglighed, Kirsten Fink-Jensen. Anmeldt af Skrudland, 2007

   Boganmeldelse: Music Therapy and Neurological Rehabilitation: Performing Health, David Aldridge. Anmeldt af Hald, 2007

   Boganmeldelse: Musik & Demens, Hanne Mette Ochsner Ridder. Anmeldt af Møller, 2006

   Boganmeldelse: Music Therapy Research, Barbara Wheeler (red). Anmeldt af Ridder, 2006

   Boganmeldelse: Musikterapi i psykiatrien. Årsskrift 4, Ridder (red). Anmeldt af Exner, 2006

   Boganmeldelse: Clinical Training Guide for the Student Music Therapist, Wheeler, Shultis og Polen. Anmeldt af Pedersen, 2006

   DVD anmeldelse – En verden af lyd og musik, Claus Bang. Anmeldt af Holck, 2006

   Boganmeldelse: Det nuværende øjeblik, Daniel Stern. Anmeldt af Hannibal, 2005

   Boganmeldelse: Songwriting, Baker og Wigram. Anmeldt af Beck, 2005

   Boganmeldelse: Improvisation, Tony Wigram. Anmeldt af Skrudland, 2004

   Boganmeldelse: Musik och Språk, Ulf Jederlund. Anmeldt af Schwartz, 2004

    

   Brugerbands

   Community Music Therapy med brugerbands. Krøier og Mehlsen, 2008

    

   Børn

   Musikterapi til børn med kræft og deres familier. Sørensen og Bonde, 2015

   Boganmeldelse: Smerter hos børn – Maiken Bjerg & Charlotte Jensen. Anmeldt af Irgens-Møller, 2015

   Stafetten. Granum, 2015

   Boganmeldelse: Jagten på de non-specifikke faktorer i psykoterapi med børn – Susan Hart og Marianne Bentzen. Anmeldt af Mumm, 2014

   Nyt metodehæfte om arbejdet med tosprogede børn. Granum, 2014

   Forskning i musikterapi – børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Holck, 2013

   Forskning i musikterapi – familier med børn med særlige behov og udsatte familier. Jacobsen, 2013

   Når forskning bliver klinisk anvendelig. Skrudland, 2012

   Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis. Larsen, 2012

   Min arbejdsdag. Skrudland, 2012

   Min arbejdsdag. Kuhrt, 2012

   Min arbejdsdag. Granum, 2011

   Forskning i musikterapi – børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse. Holck, 2011

   Relation og vibration - Ny tværfaglig indsats. Holm og Halskov, 2011

   Boganmeldelse: Musikk, Helse, Multifunksjonshemming, Stensæth, Eggen og Frisk (red). Anmeldt af Andersen, 2011

   Boganmeldelse: Musikk i Psykisk helsearbeid med Barn og Unge, Even Ruud (red). Anmeldt af Callesen, 2010

   Musicarma. Behrens, 2010

   Rundt om komplekse traumer – Musikterapi med børn udsat for vold i familien. Salling-Poulsen, 2010

   Boganmeldelse: Music Therapy with Children and their Families, Amelia Oldfield. Anmeldt af Jacobsen 2009

   Boganmeldelse: Som fuglen i skoven – En bog om babysalmesang, Ingrid Oberborbeck. Anmeldt af Exner, 2009

   Boganmeldelse: IMTAP, Baxter, Berghofer, MacEwan, Nelson, Peters og Roberts. Anmeldt af Rasmussen, 2009

   Musik i Bevægelse. Krøier, 2009

   ”Hvis jeg kunne ville jeg give dig vinger” – refleksioner over et tværfagligt samarbejde omkring et barn, der skal dø. Irgens-Møller og Bygballe, 2009

   Min arbejdsdag på Djurslandsskolen. Andersen, 2009

   Boganmeldelse: Interactive Music Therapy in Child and Family Psychiatry, Amelia Oldfield. Anmeldt af Irgens-Møller, 2008

   Foreningen Musik før ni. Holck, 2008

   Pionerserien – Jytte Post. Holck, 2008

   Musikterapeut i musikskolen og i folkeskolen. Callesen, 2008

   Boganmeldelse: Musikk från topp til tå og Mera musik från topp til tå, Märith Bergström-Isacsson. Anmeldt af Rasmussen, 2007

   Forældreindragelse og Goal Attainment Scale. Kristiansen, 2007

   Boganmeldelse: Fascination og lærerfaglighed, Kirsten Fink-Jensen. Anmeldt af Skrudland, 2007

   En musikstuderendes oplevelser med baby-bongo. Skyt, 2006

   Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder. Holck, 2006

   Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage børn – fokus på ’modstands’ begrebet. Madsen, 2006

   Positiv relationserfaring for børn i musikterapi – Relationsorienteret musikterapi med børn med udviklingsforstyrrelser i sammenhæng med tilknytningsforstyrrelser. Irgens-Møller og Bjerg, 2004

   Boganmeldelse: Musik och Språk, Ulf Jederlund. Anmeldt af Schwartz, 2004

   Musikterapi – Børn med betydelige funktionsnedsættelser. Irgens-Møller, 2004

   Musikterapi – Børn og unge med psykosociale problemer. Grønfeldt, 2004

    

   Cancer

   Musikterapi til børn med kræft og deres familier. Sørensen og Bonde, 2015

   Musikterapi i sorgarbejde. Jacobsen, 2012

   Forskning der ikke blev til noget. Bonde, 2008

    

   Dansk musikterapeutforening og EMTC

   Ny hjemmeside for Dansk Musikterapeutforening. Jakobsen og Nielsen, 2015

   Nyt landsklubnavn. Daasbjerg, 2014

   Anerkendelsen – hvornår kommer den? Jacobsen, 2014

   MTL-klummen. Bøtker, 2010

   MTL-klummen: Farvel til – og hurra for – Hanne Mette. Bøtker, 2010

   MTL-klummen: Overskud. Ridder, 2009

   MTL-klummen: Rodfæstning af musikterapifaget. Ridder, 2009

   MTL-klummen: Faglighed og etik. Ridder, 2008

   Nyt fra Musikterapeuternes Landsklub. Ridder, 2008

   Dansk Forbund for Musikterapi 1969 til 2007. Holten, 2007

   Sidste nyt fra foreningsfronten. Ridder, 2007

   Musikterapi – i medgang og modgang. Lund, 2006

   EMTC Europæisk registrering af musikterapeuter. Ridder, 2006

   EMTC – Er Moster Trisse Cool? Ridder, 2004

    

   Demens og geriatri

   Boganmeldelse: Sangen har vinger, Birgit Hvass og Birgitte Clausen (red.) Anmeldt af Lykkegaard, 2015

   Stafetten. Lauersen, 2015

   Boganmeldelse: Relationer på tværs – Lise Høy Laursen. Anmeldt af Holland-Thorhauge, 2015

   Forskning i musikterapi – personer med demens. Ridder, 2012

   Vitalitetsformer og spejlneuroner – anvendt i læringsmodel for professionelle omsorgsgivere. Ridder og Ottesen, 2012

   Ingen hokuspokus i musikterapien. Schelde, 2012

   Boganmeldelse: Musik i øjeblikket. En håndbog om musik i ældreplejen, Lise Høy Laursen og Maria Blum Bertelsen. Anmeldt af Hyldgård, 2012

   Syng med til det sidste! Reaktioner fra landets plejehjem. Jacobsen, 2011

   Boganmeldelse: Syng og Lyt, de 228 bedste sange for syngelystne danskere. Anmeldt af Jacobsen og Knudsen, 2011

   Musikreminiscens, demens og agiteret adfærd. Hansen, 2010

   Min arbejdsdag. Knudsen 2009

   Musikterapeutisk vejledning i tværfagligt samarbejde – et eksempel fra demensområdet. Jacobsen, 2008

   Fællessang med ældre – et empirisk pilotprojekt omkring præindspillet akkompagnement til fællessang med ældre. Pedersen og Jacobsen, 2008

   Musikterapi, demens og agiteret adfærd. Jacobsen, 2006

   Boganmeldelse: Musik & Demens, Hanne Mette Ochsner Ridder. Anmeldt af Møller, 2006

   Synnøve Friis – Pioner på ældreområdet. Ridder, 2004

   Tale til Hanne Mette Ridder. Friis, 2004

   Musikterapi – Ældreområdet. Ridder og Eeg, 2004

    

   Depression

   Forskning i musikterapi – voksne med depression. Hannibal, 2012

    

   ’Dokumentation og forskning’

   Dokumentation og forskning Januar 2015 – august 2015. Ridder, 2015

   Dokumentation og forskning: August 2014 – januar 2015. Ridder, 2015

   Dokumentation og forskning: Januar 2014 – august 2014. Ridder, 2014

   Dokumentation og forskning: August 2013 - januar 2014. Ridder, 2014

   Dokumentation og forskning: Januar 2013 – august 2013. Ridder, 2013

   Dokumentation og forskning: August 2012 - januar 2013. Ridder, 2013

   Dokumentation og forskning: Januar 2012 - august 2012. Ridder, 2012

   Dokumentation og forskning: August 2011 - januar 2012. Ridder, 2012

   Forskning og dokumentation: Januar 2011  - august 2011. Ridder, 2011

   Forskning og dokumentation: August 2010  - januar 2011. Ridder, 2011

   Forskning og dokumentation: Februar – august 2010. Ridder, 2010

   Forskningsnyt: August 2009 – januar 2010. Ridder, 2010

   Forskningsnyt: Februar-august 2009. Ridder, 2009

   Forskningsnyt: August 2008 – januar 2009. Hannibal, 2009

   Forskningsnyt: April – august 2008. Bonde, 2008

   Forskningsnyt: Oktober 2007 – marts 2008. Bonde, 2008

   Forskningsnyt: Marts – september 2007. Bonde, 2007

   Forskningsnyt: Oktober 2006 – februar 2007. Bonde, 2007

   Forskningsnyt: Marts – september 2006. Bonde, 2006

   Forskningsnyt: September 2005 – februar 2006. Bonde, 2006

   Forksningsnyt. Marts – september 2005. Bonde, 2005

   Forskningsnyt: Oktober 2004 – marts 2005. Bonde, 2005

   Forskningsnyt: Januar – september 2004. Bonde, 2004

    

   Døve

   Pionerserien – Claus Bang – Introduktion. Holck, 2006

   Pionerserien – Claus Bang – Claus’ egen fortælling. Bang, 2006

   DVD anmeldelse – En verden af lyd og musik, Claus Bang. Anmeldt af Holck, 2006

    

   Efteruddannelse

   Stafetten. Bjerg, 2014

   PROMUSA et nyt skud på stammen – i København. Lindsvang, 2014

   Professionsrettet musikanvendelse – et efter- og videreuddannelsestilbud på Aalborg Universitets afdeling i Ballerup. Bonde, 2010

    

   Familier

   Musikterapi til børn med kræft og deres familier. Sørensen og Bonde, 2015

   Forskning i musikterapi – familier med børn med særlige behov og udsatte familier. Jacobsen, 2013

   Et skarpere perspektiv på familiedynamik. Self, 2012

   Rundt om komplekse traumer – Musikterapi med børn udsat for vold i familien. Salling-Poulsen, 2010

   Et pusterum på asylcenter – en pædagogs oplevelse med musikterapi på Brovst Asylcenter. Mumm, 2009

   Boganmeldelse: Music Therapy with Children and their Families, Amelia Oldfield. Anmeldt af Jacobsen 2009

   ”Hvis jeg kunne ville jeg give dig vinger” – refleksioner over et tværfagligt samarbejde omkring et barn, der skal dø. Irgens-Møller og Bygballe, 2009

   Integration og musikterapi. Badstue, 2009

   Boganmeldelse: Interactive Music Therapy in Child and Family Psychiatry, Amelia Oldfield. Anmeldt af Irgens-Møller, 2008 (link forkert!)

   Forældreindragelse og Goal Attainment Scale. Kristiansen, 2007

    

   Flygtninge

   Stafetten. Granum, 2015

   Nyt metodehæfte om arbejdet med tosprogede børn. Granum, 2014

   ʽKunst og musik taler sjælens sprog’. Søndergaard og Lindstrøm, 2013

   Musik, søvn og traumatiserede flygtninge – et pilotstudie. Jespersen, 2012

   Der var én, der var to, der var tre, der var fire… – om musikterapeuter i Dansk Flygtningehjælp. Mørch, 2012

   Min arbejdsdag. Granum, 2011

   Musikterapeutiske søvnforløb med lyttepuder for traumatiserede flygtninge. Jespersen, 2011

   Min arbejdsdag. Lindstrøm, 2011

   Musik og menneske – Carl Maria Savery. Jensen, Lerche og Kloster, 2010

   Et pusterum på asylcenter – en pædagogs oplevelse med musikterapi på Brovst Asylcenter. Mumm, 2009

   Integration og musikterapi. Badstue, 2009

   Min arbejdsdag. Mørch, 2007

   Musikterapi- Flygtninge. Mørch, 2004

    

   Formidling af musikterapi

   Boganmeldelse: Musikterapi– Teori Uddannelse Praksis Forskning, Lars Ole Bonde (red). Anmeldt af Holgersen, 2015

   Ny hjemmeside for Dansk Musikterapeutforening. Jakobsen og Nielsen, 2015

   Tidsskriftet Dansk Musikterapi – læserundersøgelse, maj 2015. Holck, 2015

   Bilag til læserundersøgelsen, maj 2015. Holck, 2015

   Stafetten. Lindstrøm, 2014

   Formidlings-dvd anvendt i praksis. Ladegaard, 2011

   ‘Why the arts matter’ – om en tværfaglig konference i London. Lindstrøm, 2011

   AUBs skattekiste: Unik samling af musikterapilitteratur. Ridder, 2011

   Temadag om musikterapi og palliation. Lindstrøm og Bonde, 2009

    

   Forskning i musikterapi

   Musikterapi til behandling af skizofrenipatienters negative symptomer – et dobbelt-blindet studie. Pedersen, 2015

   Forskning i musikterapi – posttraumatisk stressbelastning (PTSD). Beck og Mumm, 2015

   Forskning i musikterapi – retspsykiatri. Frederiksen, Ridder og Pedersen, 2015

   Forskning i musikterapi – voksne med erhvervet hjerneskade. Hald, 2014

   CEDOMUS – halvandet år efter. Holck, 2014

   Forskning i musikterapi – arbejdsrelateret stress. Beck, 2013

   Forskning i musikterapi – børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Holck, 2013

   Forskning i musikterapi – familier med børn med særlige behov og udsatte familier. Jacobsen, 2013

   Forskning i musikterapi – personer med demens. Ridder, 2012

   Forskning i musikterapi – den palliative indsats. Bonde, 2012

   Når forskning bliver klinisk anvendelig. Skrudland, 2012

   Forskning i musikintervention – smertebehandling i forbindelse med operation. Schou og Bonde, 2012

   Forskning i musikterapi – voksne med skizofreni. Pedersen, 2012

   Forskning i musikterapi – voksne med depression. Hannibal, 2012

   CEDOMUS. Holck, 2012

   Forskning i musikterapi – børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse. Holck, 2011

   Musikterapi slår TEACCH!! Holck, 2009

   Forskning der ikke blev til noget. Bonde, 2008

   Senter for Musikk og Helse – et nyt norsk forskningsinitiativ. Bonde, 2008

   Musikterapi – Uddannelse og forskning i Danmark. Bonde, 2004

    

   Fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

   Forskning i musikterapi – børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Holck, 2013

   Min arbejdsdag. Koch-Mikkelsen, 2013

   Tillykke til Anne Steen Møller 25-års jubilæum. Karlsen, 2013

   Når forskning bliver klinisk anvendelig. Skrudland, 2012

   Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis. Larsen, 2012

   Min arbejdsdag. Skrudland, 2012

   Min arbejdsdag. Kuhrt, 2012

   Relation og vibration - Ny tværfaglig indsats. Holm og Halskov, 2011

   Boganmeldelse: Musikk, Helse, Multifunksjonshemming, Stensæth, Eggen og Frisk (red). Anmeldt af Andersen, 2011

   Musik og menneske – Carl Maria Savery. Jensen, Lerche og Kloster, 2010

   Musik i Bevægelse. Krøier, 2009

   ”Hvis jeg kunne ville jeg give dig vinger” – refleksioner over et tværfagligt samarbejde omkring et barn, der skal dø. Irgens-Møller og Bygballe, 2009

   Pionerserien – Jytte Post. Holck, 2008

   Min arbejdsdag. Jensen, 2008

   Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder. Holck, 2006

   Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage børn – fokus på ’modstands’ begrebet. Madsen, 2006

   Musikterapeutiske tilbud til voksne udviklingshæmmede – med udgangspunkt i en stilling som fysioterapeut med udvidet arbejdsområde. Schwartz, 2005

   Pionerserien – Søren Mühlhausen. Schwartz, 2005

   Positiv relationserfaring for børn i musikterapi – Relationsorienteret musikterapi med børn med udviklingsforstyrrelser i sammenhæng med tilknytningsforstyrrelser. Irgens-Møller og Bjerg, 2004

   Musikterapi – Børn med betydelige funktionsnedsættelser. Irgens-Møller, 2004

   Musikterapi – Voksne med betydelige funktionsnedsættelser. Møller, 2004

    

   Fællessang og kor

   At lade sig lyde – en undersøgelse af psykofysisk tilstand før og efter korsang. Buchhave, Jensen, Raffnsøe og Beck, 2014

   Filharmonisk Kor Aalborg i Musikkens Hus. Frisk, 2014

   Syng med til det sidste! Reaktioner fra landets plejehjem. Jacobsen, 2011

   Boganmeldelse: Syng og Lyt, de 228 bedste sange for syngelystne danskere. Anmeldt af Jacobsen og Knudsen, 2011

   MusikRgodt – Erfaringer fra en pilotundersøgelse af korsangs indflydelse på trivsel og humør. Ridder, Beck, Lærke-Engelschmidt og Hyldgaard, 2009

   Den sunde fællessang. Jespersen, 2008

   Fællessang med ældre – et empirisk pilotprojekt omkring præindspillet akkompagnement til fællessang med ældre. Pedersen og Jacobsen, 2008

    

   GIM

   Boganmeldelse: Guided Imagery & Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy, Denise Grocke og Torben Moe (eds.) Anmeldt af Krøier 2015.

   Behandling af kronisk stress med modificeret Guided Imagery and Music (GIM). Beck, 2010

   Palliativ GIM terapi – Forsoning ved livets afslutning. Andreassen, 2005

   Musikterapi – Sorg og krise. Thomasen, 2004

   Musikterapi – Hospice. Andreassen, 2004

    

   Hjerneskade og neurorehabilitering

   Aktivitets-understøttende musikterapi – musikterapi i tværfagligt samarbejde i en neurorehabiliteringsenhed. Frommelt, 2014

   Forskning i musikterapi – voksne med erhvervet hjerneskade. Hald, 2014

   ”Hvis mine ord kunne høres” – en personlig rejse bragte et tværfagligt team til USA. Setterberg, 2012

   Musikterapi med mennesker ramt af ekspressiv afasi. Frommeldt, 2011

   Min arbejdsdag. Larsen 2010

   Boganmeldelse: Music Therapy and Traumatic Brain Injury, Gilbertson og Aldridge. Anmeldt af Hald 2009

   Forældreindragelse og Goal Attainment Scale. Kristiansen, 2007

   Boganmeldelse: Music Therapy and Neurological Rehabilitation: Performing Health, David Aldridge. Anmeldt af Hald, 2007

   Musikterapi – Mennesker med senhjerneskade. Hald, 2004

    

   Hospice – Palliation

   This is my story, this is my song – Musikterapiens rolle i livets sidste fase med fokus på betydningen af emotionel kontakt. Smalbro, 2013

   Klavereleven. Skrudland, 2013

   Forskning i musikterapi – den palliative indsats. Bonde, 2012

   Med musikterapi kan jeg bedre holde til mit arbejde. Petersen, 2012

   Min arbejdsdag. Lindstrøm 2011

   ‘Why the arts matter’ – om en tværfaglig konference i London. Lindstrøm, 2011

   Musikterapi med terminalt syge i palliative pleje. Laursen, 2009

   Temadag om musikterapi og palliation. Lindstrøm og Bonde, 2009

   ”Hvis jeg kunne ville jeg give dig vinger” – refleksioner over et tværfagligt samarbejde omkring et barn, der skal dø. Irgens-Møller og Bygballe, 2009

   Palliativ musikterapi. Andreassen, 2005

   Palliativ GIM terapi – Forsoning ved livets afslutning. Andreassen, 2005

   Symposium: Music Therapy at the End of Life. Rapport fra et symposium på Beth Israel University Hospital I New York 1.-2. marts 2004. Bonde, 2004

   Musikterapi – Hospice. Andreassen, 2004

    

   Klientberetninger

   Skitser fra et fælles-skab. Hestbæk og Jacobsen, 2015

   En win – win – win situation? Karlsen og Andreassen, 2009

   Når sjælen får lyd – en patientberetning. Pas, 2009

    

   Konferenceoplevelser

   Music Therapy Models, Methods and Techniques 7.th Nordic Music Therapy Congress, 13-16 juni 2012. Jacobsen, 2012

   ‘Why the arts matter’ – om en tværfaglig konference i London. Lindstrøm, 2011

   Bagtanker fra Nordisk Konference i Musikterapi 2009. Bøtker, 2009

   Voice forum: ”Stemmen som et primært instrument i musikterapi”. Storm, 2008

   6. Nordiske Musikterapi Konference 2009. Schou, 2008

   7th European Music Therapy Congress – en anmeldelse fra et musikalsk perspektiv. Lund, 2007

   En ”studerende” på Europæisk Musikterapi Konference. Lykkegaard, 2007

   Musikterapi – i medgang og modgang. Lund, 2006

   Europæisk konference for musikterapistuderende. Skougaard, 2006

   Angst æder sjæle op – musikterapi og trauma. Mumm, 2005

   Den 6. Europæiske musikterapikonference, 16.-20. juni 2004. Frederiksen, 2004

   Symposium: Music Therapy at the End of Life. Rapport fra et symposium på Beth Israel University Hospital I New York 1.-2. marts 2004. Bonde, 2004

   Musikterapi – Konferencer i Danmark. Lund og Andersen, 2004

    

   Lyttepuder

   Musikterapeutiske søvnforløb med lyttepuder for traumatiserede flygtninge. Jespersen, 2011

   Musikterapi med musiklyttepude på lukket akut modtageafsnit. Lund, 2011

    

   ’Min arbejdsdag’

   Min arbejdsdag. Koch-Mikkelsen, 2013

   Min arbejdsdag. Skrudland, 2012

   Min arbejdsdag. Kuhrt, 2012

   En praktikkoordinators arbejdsdag. Ed, 2012

   Min arbejdsdag. Granum, 2011

   En musikterapeuts hverdag i Canada. Collins, 2011

   Min arbejdsdag. Lindstrøm, 2011

   Min arbejdsdag. Storm, 2010

   Min arbejdsdag. Larsen, 2010

   Min arbejdsdag. Knudsen, 2009

   Min arbejdsdag på Djurslandsskolen. Andersen, 2009

   Min arbejdsdag. Mejsner, 2008

   Min arbejdsdag. Jensen, 2008

   Min arbejdsdag. Mørch, 2007

   Min arbejdsdag – på Enghaven. Zachariassen, 2007

    

   Musik og helse

   Boganmeldelse: Musical Life Stories Narratives on Health Musicking – Lars Ole Bonde, Even Ruud, Marie Strand Skånland, and Gro Trondalen (Eds.). Anmeldt af Holgersen, 2014

   Boganmeldelse: Musikk, Helse, Multifunksjonshemming, Stensæth, Eggen og Frisk (red). Anmeldt af Andersen, 2011

   Boganmeldelse: Musikk i Psykisk helsearbeid med Barn og Unge, Even Ruud (red). Anmeldt af Callesen, 2010

   Boganmeldelse: Perspektiver på Musikk og Helse, Ruud og Trondalen. Anmeldt af Jacobsen, 2009

   Senter for Musikk og Helse – et nyt norsk forskningsinitiativ. Bonde, 2008

    

   Musikinstrumenter

   Boganmeldelse: The Use of Guitar in Music Therapy – Jonathon Oden. Anmeldt af Anderson-Ingstrup, 2015

   Trampeklaverer og Klatrexylofoner Musikinstrumenter, der leger med fantasi, sanser og kommunikation. Ridder, 2012

    

   Musiklyttegrupper

   Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab. Horsholt og Dammeyer, 2013

   Gruppemusikterapi i et dagsafsnit for patienter med ikke-psykotiske lidelser. Hansen, 2010

    

   Musiklytning og musikmedicin

   Forskning i musikintervention – smertebehandling i forbindelse med operation. Schou og Bonde, 2012

   Musikterapeutiske søvnforløb med lyttepuder for traumatiserede flygtninge. Jespersen, 2011

   Musikterapi med musiklyttepude på lukket akut modtageafsnit. Lund, 2011

   Musikterapi til terapeutisk stresshåndtering. Schou, 2009

   Musica Humana og musikterapi – Musikterapeutens rolle i en tværfaglig medicinsk organisation. Schou, 2005

    

   Musikskole og skoleregi

   Boganmeldelse: Inklusion, leg og empati, Susan Hart (red). Anmeldt af Mumm, 2015

   Nyt metodehæfte om arbejdet med tosprogede børn. Granum, 2014

   Boganmeldelse: Forbløffende praksisser, en fænomenologisk undervisningsstrategi, Kirsten Fink-Jensen. Anmeldt af Bonde, 2013

   Boganmeldelse: Arts Therapies in Schools – Research and Practice, Karkou. Anmeldt af Olsson, 2011

   Nonspecifikke faktorer i terapeutisk behandling. Brink-Jensen, 2010

   Boganmeldelse: Som fuglen i skoven – En bog om babysalmesang, Ingrid Oberborbeck. Anmeldt af Exner, 2009

   Foreningen Musik før ni. Holck, 2008

   Musikterapeut i musikskolen og i folkeskolen. Callesen, 2008

   ”Jeg kan høre med mit øre – et musikalsk skoleprojekt. Lauridsen, 2008

   Boganmeldelse: Musik og pædagogik, Elsebeth Kirk (red). Anmeldt af Fink-Jensen, 2007

   Boganmeldelse: Musikk från topp til tå og Mera musik från topp til tå, Märith Bergström-Isacsson. Anmeldt af Rasmussen, 2007

   Boganmeldelse: Fascination og lærerfaglighed, Kirsten Fink-Jensen. Anmeldt af Skrudland, 2007

   En musikstuderendes oplevelser med baby-bongo. Skyt, 2006

   Musikterapi – Børn og unge med psykosociale problemer. Grønfeldt, 2004

    

   Musikterapi i udlandet

   En musikterapeuts hverdag i Canada. Collins, 2011

   Boganmeldelse: Perspektiver på Musikk og Helse, Ruud og Trondalen. Anmeldt af Jacobsen, 2009

   Musik i Bevægelse. Krøier, 2009

   Senter for Musikk og Helse – et nyt norsk forskningsinitiativ. Bonde, 2008

   ”Jeg kan høre med mit øre” – et musikalsk skoleprojekt. Lauridsen, 2008

   Rejseberetning – Musikterapi i Bosnien. Granum, 2007

   9.semester praktik i New York, USA. Karpantschof, 2005

   Symposium: Music Therapy at the End of Life. Rapport fra et symposium på Beth Israel University Hospital I New York 1.-2. marts 2004. Bonde, 2004

    

   Musikterapiens historie

   Pionerserien – Jytte Post. Holck, 2008

   Dansk Forbund for Musikterapi 1969 til 2007. Holten, 2007

   Inge Nygaard Pedersen: Dansk musikterapis Frodo. Willert, 2007

   Pioner serien – Inge Nygaard Pedersen. Pedersen, 2007

   Pionerserien – Claus Bang – Introduktion. Holck, 2006

   Pionerserien – Claus Bang – Claus’ egen fortælling. Bang, 2006

   Pionerserien – Søren Mühlhausen. Schwartz, 2005

   Pionerserien – Nina Holten. Holten, 2005

   Synnøve Friis – Pioner på ældreområdet. Ridder, 2004

   Musikterapi – Uddannelse og forskning i Danmark. Bonde, 2004

    

   Musikterapilokalet og lydoptagelse

   Musikterapirummet – Lydisolering og akustik. Sørensen, 2007

   Anvendelse af lydoptagelser i videnskabeligt arbejde. Jensen, 2007

    

   Musikterapiuddannelsen AAU

   Årets underviser på Aalborg Universitet 2015. Bøtker, 2015

   PROMUSA et nyt skud på stammen  i København. Lindvang, 2014

   Susan Hart og musikterapeuter i samklang på AAU. Mumm, 2014

   CEDOMUS – halvandet år efter. Holck, 2014

   Anerkendelsen – hvornår kommer den? Jacobsen, 2014

   Stafetten. Jacobsen, 2013

   Motivering for tildeling af Spar Nord Forskningspris 2013. Rasmussen, 2013

   Musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum. Jacobsen og Hestbæk, 2012

   CEDOMUS. Holck, 2012

   En praktikkoordinators arbejdsdag. Ed, 2012

   Tony Wigram: Tony som underviser. Jacobsen, 2011

   Tony Wigram: Tonys indflydelse på musikterapiuddannelsen. Holck og Schou, 2011

   Tony Wigram: Tonys indflydelse på musikterapiforskerprogrammet. Ridder, 2011

   At gøre sig parat til det mulige møde. Lindvang, 2011

   AUBs skattekiste: Unik samling af musikterapilitteratur. Ridder, 2011

   Professionsrettet musikanvendelse – et efter- og videreuddannelsestilbud på Aalborg Universitets afdeling i Ballerup. Jensen, Lerche og Kloster, 2010

   Den internationale forskeruddannelse i musikterapi ved Aalborg Universitet – Nogle aktuelle fakta med fokus på stipendie-mulighederne. Bonde, 2010

   Set i bakspejlet – livet som ph.d.-studerende. En personlig beretning. Lindvang, 2010

   Pioner serien – Inge Nygaard Pedersen. Pedersen, 2007

   Kandidatdag på AAU. Bonde, 2007

   Musikterapi Quiz – vind en flaske vin! Holck, 2007

   Tuba som musikterapeutisk hovedinstrument? – ændrede studieordninger på musikterapiuddannelsen, AAU. Holck, 2007

   Ny Studiestruktur for bachelor delen af Musikterapi-studiet. Hannibal, 2005

   Tale til Hanne Mette Ridder. Friis, 2004

   Musikterapi – Uddannelse og forskning i Danmark. Bonde, 2004

    

   Navne inden for musikterapi

   Clive Robbins – Mindeord. Bang og Møller, 2012

   Søren Mühlhausen – Pionér indenfor musikterapien i Danmark døde d. 5. feb. 2012. Redaktionen, 2012

   Tony Wigram: Tony som underviser. Jacobsen, 2011

   Tony Wigram: Tonys indflydelse på musikterapiuddannelsen. Holck og Schou, 2011

   Tony Wigram: Tonys indflydelse på dansk musikterapi. Skrudland, 2011

   Tony Wigram: Tonys indflydelse på musikterapiforskerprogrammet. Ridder, 2011

   Tony Wigram: Tony som ven og kollega. Pedersen og Bonde, 2011

   Æresreception for Dr. Tony Wigram. Bøtker, 2011

   Musik og menneske – Carl Maria Savery. Jensen, Lerche og Kloster, 2010

   Pionerserien – Jytte Post. Holck, 2008

   Inge Nygaard Pedersen: Dansk musikterapis Frodo. Willert, 2007

   Pioner serien – Inge Nygaard Pedersen. Pedersen, 2007

   Pionerserien – Claus Bang – Introduktion. Holck, 2006

   Pionerserien – Claus Bang – Claus’ egen fortælling. Bang, 2006

   Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi. Hannibal, 2005

   De nuværende øjeblikke. Interview med Daniel Stern. Christiansen, 2005

   Pionerserien – Nina Holten. Holten, 2005

   Synnøve Friis – Pioner på ældreområdet. Ridder, 2004

    

   OTTO

   OTTO. Brønserud, 2015

   OTTO. Brønserud, 2015

   OTTO. Brønserud, 2014

   OTTO. Brønserud, 2014

   OTTO. Brønserud, 2013

   OTTO. Brønserud, 2013

   OTTO. Brønserud, 2012

   OTTO. Brønserud, 2012

   OTTO. Brønserud, 2011

   OTTO. Brønserud, 2011

   OTTO. Brønserud, 2010

   OTTO. Brønserud, 2010

   OTTO. Brønserud, 2009

   OTTO. Brønserud, 2009

   OTTO. Brønserud, 2008

   OTTO. Brønserud, 2008

   OTTO. Brønserud, 2007

   OTTO. Brønserud, 2007

   Peer reviewed artikler

   Musikterapi til børn med kræft og deres familier. Sørensen og Bonde, 2015

   Forskning i musikterapi – posttraumatisk stressbelastning (PTSD). Beck og Mumm, 2015

   Forskning i musikterapi – retspsykiatri. Frederiksen, Ridder og Pedersen, 2015

   Forskning i musikterapi – voksne med erhvervet hjerneskade. Hald, 2014

   Forskning i musikterapi – arbejdsrelateret stress. Beck, 2013

   Forskning i musikterapi – børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Holck, 2013

   Forskning i musikterapi – familier med børn med særlige behov og udsatte familier. Jacobsen, 2013

   Forskning i musikterapi – voksne med depression. Hannibal, 2012

   Forskning i musikterapi – personer med demens. Ridder, 2012

   Forskning i musikterapi den palliative indsats. Bonde, 2012

   Forskning i musikintervention – smertebehandling i forbindelse med operation. Schou og Bonde, 2012

   Forskning i musikterapi – voksne med skizofreni. Pedersen, 2012

   Forskning i musikterapi – børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse. Holck, 2011

    

   Pionerserien’

   Pionerserien – Jytte Post. Holck, 2008

   Inge Nygaard Pedersen: Dansk musikterapis Frodo. Willert, 2007

   Pioner serien – Inge Nygaard Pedersen. Pedersen, 2007

   Pionerserien – Claus Bang – Introduktion. Holck, 2006

   Pionerserien – Claus Bang – Claus’ egen fortælling. Bang, 2006

   Pionerserien – Søren Mühlhausen. Schwartz, 2005

   Pionerserien – Nina Holten. Holten, 2005

   Synnøve Friis – Pioner på ældreområdet. Ridder, 2004

    

   Priser og jubilæer

   Årets underviser på Aalborg Universitet 2015. Bøtker, 2015

   Musikterapiklinikkens 20 års jubilæum. Rolff-Petersen, 2014

   15 år med klinikfælleskab i privat praksis: Pulseren og en trampende fod. ’Musikterapeuterne’, 2014

   Stafetten. Jacobsen, 2013

   Motivering for tildeling af Spar Nord Forskningspris 2013. Rasmussen, 2013

   Tillykke til Anne Steen Møller – 25-års jubilæum. Karlsen, 2013

    

   Privatpraktiserende musikterapeuter

   15 år med klinikfælleskab i privat praksis: Pulseren og en trampende fod…. ’Musikterapeuterne’, 2014

   Erfaringer fra privat praksis. Lund og Bertelsen, 2005

   Musikterapi – Privat praktiserende. Kjær, 2004

    

   Psykiatri

   Musikterapi til behandling af skizofrenipatienters negative symptomer – et dobbelt-blindet studie. Pedersen, 2015

   Skitser fra et fælles-skab. Hestbæk og Jacobsen, 2015

   Forskning i musikterapi – retspsykiatri. Frederiksen, Ridder og Pedersen, 2015

   Boganmeldelse: Forensic Music Therapy, A Treatment for Men & Women in Secure Hospital Settings, Stella Compton Dickinson, Helen Odell-Miller og John Adlam. Anmeldt af Dammeyer, 2014

   Musikterapiklinikkens 20 års jubilæum. Rolff-Petersen, 2014

   Musik&Krop – Et musikterapeutisk tilbud til psykisk sårbare borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Hestbæk og Bay, 2013

   Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab. Horsholt og Dammeyer, 2013

   Forskning i musikterapi – voksne med skizofreni. Pedersen, 2012

   Musikterapi med musiklyttepude på lukket akut modtageafsnit. Lund, 2011

   Min arbejdsdag. Storm, 2010

   Boganmeldelse: Musikk i Psykisk helsearbeid med Barn og Unge, Even Ruud (red). Anmeldt af Callesen, 2010

   Musikterapi med svært psykotiske og udadreagerende patienter – 2. del. Mejsner, 2010

   Gruppemusikterapi i et dagsafsnit for patienter med ikke-psykotiske lidelser. Hansen, 2010

   Musikterapi med svært psykotiske og udadreagerende patienter. Mejsner, 2009

   Når sjælen får lyd – en patientberetning. Pas, 2009

   En win – win – win situation? Karlsen og Andreassen, 2009

   Boganmeldelse: Musikterapi i psykiatrien, Holck (red). Anmeldt af Stensæth, 2009

   Min arbejdsdag. Mejsner, 2008

   Boganmeldelse: Interactive Music Therapy in Child and Family Psychiatry, Amelia Oldfield. Anmeldt af Irgens-Møller, 2008

   Min arbejdsdag på Enghaven. Zachariassen, 2007

   Pioner serien – Inge Nygaard Pedersen. Pedersen, 2007

   Boganmeldelse: Musikterapi i psykiatrien. Årsskrift 4, Ridder (red). Anmeldt af Exner, 2006

   Musikterapi – Psykiatri. Lindvang, 2004

   Fra praksis – socialpsykiatri. Rydahl, 2004

   Fra praksis – Fra idé til virkelighed. Jeppesen, 2004

    

   PTSD

   Forskning i musikterapi – posttraumatisk stressbelastning (PTSD). Beck og Mumm, 2015

   ʽKunst og musik taler sjælens sprog’. Søndergaard og Lindstrøm, 2013

   Musik, søvn og traumatiserede flygtninge – et pilotstudie. Jespersen, 2012

   Angst æder sjæle op – musikterapi og trauma. Mumm, 2005

    

   Samarbejdspartneres oplevelse af musikterapi

   Ingen hokuspokus i musikterapien. Schelde, 2012

   Et skarpere perspektiv på familiedynamik. Self, 2012

   Med musikterapi kan jeg bedre holde til mit arbejde. Petersen, 2012

   Et pusterum på asylcenter – en pædagogs oplevelse med musikterapi på Brovst Asylcenter. Mumm, 2009

    

   Sange

   Skitser fra et fælles-skab. Hestbæk og Jacobsen, 2015

   Søren Mühlhausen – Pionér indenfor musikterapien i Danmark døde d. 5. feb. 2012. Redaktionen, 2012

   Noget af det musikken kan. Lund, 2011

   Ny musik: Du blomstrende sommer. Lund, 2010

   Pionerserien – Søren Mühlhausen. Schwartz, 2005

    

   Sangskrivning

   Skitser fra et fælles-skab. Hestbæk og Jacobsen, 2015

   Aktivitets-understøttende musikterapi – musikterapi i tværfagligt samarbejde i en neurorehabiliteringsenhed. Frommelt, 2014

   ”Hvis mine ord kunne høres” – en personlig rejse bragte et tværfagligt team til USA. Setterberg, 2012

   Musikterapi med mennesker ramt af ekspressiv afasi. Frommeldt, 2011

   ”Hvis jeg kunne ville jeg give dig vinger” – refleksioner over et tværfagligt samarbejde omkring et barn, der skal dø. Irgens-Møller og Bygballe, 2009

    

   Sceneskræk

   Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk. Falck, 2013

    

   Smertebehandling

   Forskning i musikintervention – smertebehandling i forbindelse med operation. Schou og Bonde, 2012

    

   Somatik

   Forskning i musikintervention – smertebehandling i forbindelse med operation. Schou og Bonde, 2012

   Musikterapi til terapeutisk stresshåndtering. Schou, 2009

   Forskning der ikke blev til noget. Bonde, 2008

   Musica Humana og musikterapi – Musikterapeutens rolle i en tværfaglig medicinsk organisation. Schou, 2005

    

    

   Sorgarbejde

   Musikterapi i sorgarbejde. Jacobsen, 2012

   Musikterapi – Sorg og krise. Thomasen, 2004

    

   Specialskole og specialundervisning

   Min arbejdsdag. Kuhrt, 2012

   Boganmeldelse: Arts Therapies in Schools – Research and Practice, Karkou. Anmeldt af Olsson, 2011

   En win – win – win situation? Karlsen og Andreassen, 2009

   Min arbejdsdag på Djurslandsskolen. Andersen, 2009

   Boganmeldelse: Fascination og lærerfaglighed, Kirsten Fink-Jensen. Anmeldt af Skrudland, 2007

    

   ‘Stafetten’

   Stafetten. Lauersen, 2015

   Stafetten. Granum, 2015

   Stafetten. Bjerg, 2014

   Stafetten. Lindstrøm, 2014

   Stafetten. Jacobsen, 2013

    

   Stemmen

   Boganmeldelse: The Theory and Practice of Vocal Psychotherapy. Songs of the Self, Diane Austin. Anmeldt af Storm, 2010

   Voice forum: ”Stemmen som et primært instrument i musikterapi”. Storm, 2008

    

   Stress

   Forskning i musikterapi – arbejdsrelateret stress. Beck, 2013

   Behandling af kronisk stress med modificeret Guided Imagery and Music (GIM). Beck, 2010

   Musikterapi til terapeutisk stresshåndtering. Schou, 2009

    

   Søvnproblemer

   Musik, søvn og traumatiserede flygtninge – et pilotstudie. Jespersen, 2012

   Musikterapeutiske søvnforløb med lyttepuder for traumatiserede flygtninge. Jespersen, 2011

    

   Tværfagligt samarbejde og andre faggruppers anvendelse af musik

   Aktivitets-understøttende musikterapi – musikterapi i tværfagligt samarbejde i en neurorehabiliteringsenhed. Frommelt, 2014

   ʽKunst og musik taler sjælens sprog’. Søndergaard og Lindstrøm, 2013

   ”Hvis mine ord kunne høres” – en personlig rejse bragte et tværfagligt team til USA. Setterberg, 2012

   Relation og vibration - Ny tværfaglig indsats. Holm og Halskov, 2011

   Et pusterum på asylcenter en pædagogs oplevelse med musikterapi på Brovst Asylcenter. Mumm, 2009

   Boganmeldelse: Integrated Team Working, Twyford og Watson. Anmeldt af Setterberg, 2009

   ”Hvis jeg kunne ville jeg give dig vinger” – refleksioner over et tværfagligt samarbejde omkring et barn, der skal dø. Irgens-Møller og Bygballe, 2009

   Musik i Bevægelse. Krøier, 2009

   Danseterapi – kroppens sprog og bevægelsens psykologi – interview med danseterapeut Helle Winther. Fønsbo, 2009

   Musikterapeutisk vejledning i tværfagligt samarbejde – et eksempel fra demensområdet. Jacobsen, 2008

   Foreningen Musik før ni. Holck, 2008

   Dansk Forbund for Musikterapi 1969 til 2007. Holten, 2007

   Musikterapeutiske tilbud til voksne udviklingshæmmede – med udgangspunkt i en stilling som fysioterapeut med udvidet arbejdsområde. Schwartz, 2005

   Musica Humana og musikterapi – Musikterapeutens rolle i en tværfaglig medicinsk organisation. Schou, 2005

   Pionerserien – Nina Holten. Holten, 2005

   Musikterapi – Andre faggruppers anvendelse af musik. Holten og Wium, 2004