Øvelse 14

Formål:  Træning af ”grib og slip” og at give godt humør

1:17 min.

Musik:   Nu hulker den    4 vers

Øvelsesbeskrivelse Rytmisk støttetekst
Vers 1

Fat med hænderne og klatre op ad et tov (fiktivt):

Grib skiftevis med venstre og højre hånd

1 grib

2 grib

3 grib

4 grib

5 grib

6 grib

7 – 8 rutche ned med begge hænder

(2 gange)

 

 

Grib

Fat om et tov og kravl

Op – og OP – og

OP og HELT op …

 

 

 

 

 

og rutche ned igen

 

GENTAG

 

Vers 2

 

Hænderne i brysthøjde med håndfladerne nedad, fingerspidserne mod hinanden, albuerne let løftet ud fra kroppen. Med bøjede albuer drej til en stor åben bevægelse med håndfladen opad, (som en solopgang), tilbage til udgangsstilling..

(4 gange)

Stræk langsomt helt ud til siden med strakte albuer

Bliv derude og tilbage til udgangsstilling

(2 gange)

Sig ekstra tydeligt i musikkens rytme:

 

åbner vi – så lukker vi

å-bner vi – så lukker vi

å-bner vi – så lukker vi

åbner vi – så luk.

strækker vi helt ud  –  og BLIV DER!

Slap af!

Stræk helt ud  –  og BLIV DER!

Tilbage – grib fat!

 

GENTAG

Stræk helt ud og BLIV der

Tilbage – slap af – !

Vers 3 og 4

Gentag vers 1 og 2 efter behov