Øvelse 5

Formål: Give godt humør, stimulere mimik og skabe øjenkontakt

2:11 min.

Musik:   Og gå så din vej      8 vers

Øvelsesbeskrivelse Rytmisk støttetekst
Instruktøren og eventuelle hjælpere starter i kredsen med at gå baglæns og skubbe fra sig med hænderne og frem til en ny deltager for at kalde til sig

 

 

Skubbe fra sig bevægelse med surt ansigt

Kalde til sig med et MEGET glad ansigt

Den deltager som instruktøren er gået hen i mod kan tages i begge hænder mens de gynges fra side til side.

Man kan også tage siddende deltager i hver hånd, så instruktøren danser med to ad gangen

Ved næste vers skiftes partnere

Øvelsen er MEGET velegnet som afslutning

 

 

 

 

 

 

Og så, og så, og så din VEJ

 

Og KOM så og KOM så og DANS lidt med MIG

 

 

Tra-la-la-la-la-la

Tra-la-la-la-la-la

Tra-la-la-la-la-la-la-la

la-la-la-la