Øvelse 9

Formål:  Træning af bevægelighed af skuldre og nakke og rede hår

2:02 min.

Musik:   Byssan lul

Øvelsesbeskrivelse Rytmisk støttetekst
Vers 1, 2 og 3 er ens

Udgangsstilling: hænderne på knæene.

Før langsomt den let bøjede arm i en bue rundt om hovedet, således at hånden passerer det modsatte øre, går bag om hovedet og tilbage til udgangsstillingen.

Gentag med modsat arm

Kroppen bøjes fremover, rettes op

Slapper af

GENTAG for alle 3 vers

Armen rundt om ho’det og ned

Rundt og prøv med den an-den

Armen rundt om ho’det og ned

Rundt og så bøjer vi frem-ad

 

 

 

 

 

-jer vi os ned og

Ret-ter vi os op

Holder en hvi – i – le pau – se

 

 

 

GENTAG for alle 3 vers