Retningslinjer for bidrag til sektionen ”I takt med praksis”

I takt med praksis er en artikelserie, der sætter fokus på livsnære skildringer af musikterapeutisk praksis indenfor forskellige målgrupper. Det er inspiration til arbejdslivet i form af konkrete beskrivelser af aktiviteter, sange eller redskaber.

Indhold
Bidrag til sektionen I takt med praksis skal give inspiration til den musikterapeutiske hverdag ”på gulvet”. Her kan musikterapeuter og andre videregive praksisnære og gennemprøvede metoder og redskaber til gavn for andre terapeuter og klienter. Meget gerne i følge med en beskrivelse af konteksten. Alle formater er velkomne: Noder, tekster, billeder, eventyr, aktivitetsbeskrivelser, spillelister, GIM-programmer, …… Hvad du gerne vil dele ud af.

Der er fokus på praksis frem for teori.

Artiklens længde og format
Vejledende længde af bidraget er op til 3.500 ord. Hvis redaktionen vurderer, at det er for langt, vil du få forslag til redigering (fra tovholder).
Dit bidrag skal derudover udformes i overensstemmelse med:
Generelle retningslinjer for artikler
Retningslinjer for referencer og litteraturlister

Vi håber disse retningslinjer kan være til hjælp, og ønsker rigtig god skrivelyst!