Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2004, 1(1)

Redaktionelt

Kære læser!

Det er redaktionen en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af tidsskriftet Dansk Musikterapi. Vi ønsker med tidsskriftet at formidle musikterapi i teori og praksis, gennem artikler fra alle aspekter og områder af det musikterapeutiske virke. Det er hermed vores mål at bibringe læseren en så aktuel og grundig information om musikterapi som muligt.

I dette første nummer af Dansk Musikterapi har vi valgt at gøre status over det samlede musikterapiområde i Danmark, og har forsøgt så vidt muligt, at få alle nuancer af det musikterapeutiske virke med i beskrivelsen. Hertil har vi fået stor hjælp af mange, der på opfordring af redaktionen har ydet en stor hjælp med at skrive artikler og hermed har været med til at samle brikkerne i det puslespil der danner billedet af dansk musikterapi 2004. Der skal her fra redaktionen lyde en stor tak for jeres kæmpe indsats.

Tidsskriftet retter sig mod en bred læserskare som omfatter både autodidakte og uddannede musikterapeuter, pædagoger, fysioterapeuter, lærere, psykologer, ergoterapeuter, læger og andre der kombinerer musik og behandling i deres daglige arbejde. Derudover henvender bladet sig til studerende på forskellige uddannelsesinstitutioner, biblioteker, videnscentre, klienter samt pårørende og alle der har interesse i musikterapi.

Dansk Musikterapi er opstået som en fusion af de to tidligere blade: “Musik og Terapi” – udgivet af Dansk Forbund for Musikterapi- og “Fermaten” – udgivet af Musikterapeuternes Landsklub. Ved denne sammenlægning udbygges et flerårigt samarbejde mellem de to foreninger. Tidsskriftet kommer til at afspejle både musikterapeuteutisk praksis, tværfagligt samarbejde og andre faggruppers brug af musik i arbejdet.

Vi vil fra redaktionens side opfordre læserne til at benytte sig af muligheden for at bidrage med artikler om forskning, praksis, rejsebeskrivelser, boganmeldelser, debatoplæg, og andet der har relation til musikterapeutisk arbejde. Det er beskrivelser af jeres arbejde og oplevelser, som skaber grundlag for et godt og alsidigt blad.

Til sidst kan vi kun ønske jer god læsning!

Downloade hele tidskriftet her

Indhold

Forord
Redaktionens forord

Musikterapi – Uddannelse og forskning i Danmark
Lars Ole Bonde

Musikterapi – Konferencer i Danmark
Helle Nystrup Lund og Johan Andersen

Musikterapi – Børn med betydelige funktionsnedsættelser
Ingrid Ingens-Møller

Musikterapi – Børn og unge med psykosociale problemer
Karina Soon Joo Grønfeldt

Musikterapi – Psykiatri
Charlotte Lindvang

Musikterapi – Flygtninge
Nana Hostrup Mørch

Musikterapi – Sorg og krise
Ellen Thomasen

Musikterapi – Privat praktiserende
Ilse Kjær

Musikterapi – Voksne med betydelige funktionsnedsættelser
Anne Steen Møller

Musikterapi – Mennesker med senhjerneskade
Søren Hald

Musikterapi – Hospice
Lisbeth Andreassen

Musikterapi – Ældreområdet
Hanne Mette Ochsner Ridder og Svend Eeg

Musikterapi – Andre faggruppers anvendelse af musik
Nina Holten og Rie Wirum