Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2004, 1(2)

Redaktionelt

Kære læser!

Dansk Musikterapi er på gaden igen med vores andet nummer. Redaktionen har modtaget mange positive tilbagemeldinger på det første nummer, som var et temanummer med fokus på status i dansk musikterapi. I dette nummer er indholdet en spændende blanding artikler, boganmeldelser, forskningsnyt m.m.

I dette nummer bringer vi en artikel af Ingrid Iirgens Møller og Majken Bjerg, hvor de peger på forskelle i diagnoserne udviklingsforstyrrelse og kognitiv retardering, opmærksomhedsforstyrrelse samt tilknytningsforstyrrelse. Disse forskelle stiller krav til musikterapeuten om at være yderst opmærksom i arbejdet med klienter fra disse grupper. Daniel Stern’s 5 selvområder gennemgås som teoretisk model for det terapeutiske arbejde. Artiklens casevignetter viser kombinationen af diagnoseforståelse, musikterapeutisk praksis og Sterns selvområder.

Vi starter en ny serie, hvor vi vil præsentere pionerer fra det danske musikterapimiljø. Som den første i serien er vi stolte af at kunne præsentere Synnøve Friis og hendes arbejde som musikterapeut på ældreområdet.

Derud over vil I kunne læse to praksisbeskrivelser fra musikterapi i socialpsykiatrien, skrevet af Henrik Rydahl og Kim Jeppesen, som begge arbejder i Århus.

Dette er blot et udpluk af dette nummers indhold – god læsning!

Download hele tidsskriftet her

Indhold

Forord
Redaktionen

Positiv relationserfaring for børn i musikterapi
Ingrid Irgens-Møller og Maiken Bjerg

Synnøve Friis. Pioner på ældreområdet
Hanne Mette Ridder

Tale til Hanne Mette Ridder
Synnøve Friis

EMTC – Er Moster Trisse Cool
Hanne Mette Ridder

Den 6. Europæiske musikterapikonference, 16.-20. juni 2004
Britta Frederiksen

Symposium: Music Therapy at the End of Life
Lars Ole Bonde

Fra Praksis – social psykiatrien
Henrik Rydahl

Fra Praksis – Fra idé til virkelighed
Kim Jeppesen

Forskningsnyt
Lars Ole Bonde

Boganmeldelse – Improvisation
Hilde Skrudland

Boganmeldelse – Musik och Språk
Elizabeth Schwartz