Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2012, 9(1)

Redaktionelt

KÆRE LÆSER

I denne udvidede forårsudgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi er vi i redaktionen glade for at kunne præsentere en række artikler, hvor fokus er på formidling af dokumentation og forskning i musikterapi indenfor områderne demens, skizofreni, smertelindring og palliation.
Disse artikler skal indgå i den vidensbank, som er under opbygning på Aalborg Universitet. Center for dokumentation og forskning i musikterapi (CEDOMUS) bliver åbnet i forbindelse med fejringen af uddannelsens 30 års jubilæum fredag d.28. september.
I sidste nummer indledte vi denne serie af forskningsartikler med Ulla Holcks artikel om autisme. I dette nummer har Hilde Skrudland taget tråden op og beskrevet, hvordan hun har brugt Holcks artikel i sit arbejde med en dreng med en autisme spektrum forstyrrelse. Vi håber, at artiklerne i dette og kommende numre vil inspirere andre musikterapeuter til at formidle erfaringer med og anvendelse af artiklerne.
Vi kan igen præsentere en bred pallet af artikler afspejlende bredden i klinisk praksis, fra bl.a. arbejdet med flygtninge, musikterapi i sorgarbejde og musikterapiens vejledningsaspekt til ’min arbejdsdag’, omtale af trampeklaverer og klatrexylofoner og anmeldelse af en ny bog ’Musik i øjeblikket’. Og så bliver vi som altid opdateret på det sidste nye inden for musikterapiens dokumentation og forskning.
I dette nummer mindes vi desuden musikterapipioneren Clive Robbins, som døde i december 2011, og vi bringer en af ‘Sørens sange’ til minde om den danske musikterapipioner Søren Mühlhausen, som døde i februar dette år.

Redaktionen ønsker glædeligt forår og god læsning!

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Forord
Redaktionen

Forskning i musikterapi – personer med demens
Hanne Mette Ochsner Ridder

Musikterapi i psykiatrien online
Lars Ole Bonde

Forskning i musikterapi – den palliative indsats
Lars Ole Bonde

Nyheder om musikterapi
Ulla Holck

Musikterapi i sorgarbejde
Ulla Ladegaard Jacobsen

Når forskning bliver klinisk anvendelig
Hilde Skrudland

Musik, søvn og traumatiserede flygtninge – et pilotstudie
Kira Vibe Jespersen

Der var 1, der var 2, … – om musikterapeuter i Dansk Flygtningehjælp
Nana Hostrup Mørch

Forskning i musikintervention – smertebehandling i forbindelse med operation
Karin Schou & Lars Ole Bonde

Clive Robbins – mindeord
Claus Bang & Anne Steen Møller

Forskning i musikterapi – voksne med skizofreni
Inge Nygaard Pedersen

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis
Anne Rauff Larsen

Trampeklaverer og Klatrexylofoner – fantasi, sanser og kommunikation
Hanne Mette Ochsner Ridder

Min arbejdsdag
Hilde Skrudland

Søren Mühlhausen – tak for sangen!
Redaktionen

Dokumentation og forskning august 2011 – januar 2012
Hanne Mette Ochsner Ridder

Boganmeldelse – Musik i øjeblikket. En håndbog om musik i ældreplejen
Åse Hyldgård

OTTO
Anders Brøndserud