Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2011, 8(2)

Redaktionelt

Velkommen til dette efterårsnummer

Professor Tony Wigram døde alt for tidligt d. 14. juni efter et år med svær sygdom. Redaktionen har bedt en række af de personer, han arbejdede tæt sammen med, skrive om hans indflydelse på musikterapiuddannelsen, dansk musikterapi og på musikterapiforskningen nationalt og internationalt.
Tonys kliniske hovedområde var autisme og det hænger derfor fint sammen, at vi netop i dette nummer har en peer reviewed artikel om forskning i musikterapi med børn med en autisme spektrum forstyrrelse (se nedenfor). Vi bringer endvidere en peer reviewed artikel af Charlotte Lindvang om betydningen af egenterapi i musikterapiuddannelsen på AAU. Artiklen er skrevet på basis af Charlottes ph.d. afhandling, hvor datamaterialet var spørgeskemaer og interviews af musikterapistuderende og kandidater i musikterapi fra Aalborg Universitet. Vi bringer igen en sang med tekst og musik af Helle Nystrup Lund. Glæd dig til at spille og synge ”Noget af det musikken kan”. Endelig finder læseren de sædvanlige rubrikker: Min arbejdsdag, hvor vi denne gang følger Mathias Granums arbejde med bl.a. børnehavebørn i Dansk Flygtningehjælp, Forskning og dokumentation forfattet af Hanne Mette Ridder, samt tre bog og CD-anmeldelser.
Autismeartiklen kræver lidt forklaring, idet den indgår i et større arbejde med at opbygge en vidensbank på AAU med forskning i musikterapi inden for forskellige kliniske områder. Artiklen, der er skrevet af Ulla Holck, sigter mod at give Dansk Musikterapis læsere en opdateret viden om nyeste forskning i musikterapi med børn med en autisme spektrum forstyrrelse. Samtidig er det meningen at artiklen kan anvendes af klinikere, mellemledere, forældre etc. til at dokumentere musikterapis effekt – fx i forbindelse med jobsøgning, til kommunale sagsbehandlere, ekstern ansøgning om midler, fortsættelse af forløb, fastholdelse af timer/job. I næste nummer af Dansk Musikterapi følger tilsvarende artikler inden for andre kliniske områder.

God læsning!

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold:

Forord
Redaktionen

Tony som underviser
Ulla Ladegaard Jacobsen

Tonys indflydelse på musikterapiuddanelsen
Ulla Holck & Karin Schou

Tonys indflydelse på dansk musikterapi
Hilde Skrudland

Tonys indflydelse på musikterapiforskerprogrammet
Hanne Mette Ridder

Tony som ven og kollega
Inge Nygaard Pedersen & Lars Ole Bonde

Noget af det musikken kan
Helle Nystrup Lund

At gøre sig parat til det mulige møde
Charlotte Lindvang

Otto
Anders Brønserud

Syng med til det sidste!
Ulla Ladegaard Jacobsen

Min arbejdsdag
Mathias Granum

Forskning i musikterapi – børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse
Ulla Holck

Forskning og dokumentation
Hanne Mette Ridder

Anmeldelse – Syng og Lyt, de 228 bedste sange for syngelystne danskere
Astrid Faaborg Jacobsen & Bente Laurberg Knudsen

Boganmeldelse – Vitalitetsformer
Ulla Setterberg

Boganmeldelse – Arts Therapies in Schools – Research and Practice
Anne-Margrethe Olsson