Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2013, 10(1)

2013 10(1) - forside

Redaktionelt

Der står maj i kalenderen og Otto har sået frø i sin have. Henover vinteren har redaktionen redigeret en buket artikler, som vi håber, du nu kan glæde dig over at læse.

I dette nummer bringes endnu et par dokumentationsartikler fra CEDOMUS – Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi – som på dansk formidler international forskning – www.cedomus.aau.dk. I artiklerne præsenteres to områder inden for musikterapien; familier samt børn og unge med funktionsnedsættelser.

Redaktionen takker hermed de mange eksterne peer reviewere for deres store arbejde. Min Arbejdsdag, der bringes for sidste gang i dette nummer, erstattes til november af Stafetten, der overrakt fra læser til læser er tænkt som en inspiration til debat, fortælling, fordybelse, udvikling m.m. Den første modtager af Stafetten er Anne Steen Møller, som redaktionen her vil benytte lejligheden til at ønske STORT tillykke med det nylige 25 års jubilæum på institutionen Landsbyen Sølund. Anne er den første kandidat i musikterapi fra AAU ansat samme sted i 25 år. Læs mere om jubilaren i tidsskriftet.

Ved redaktionens deadline har vi netop fået besked om, at Spar Nord Fondens store forskningspris for bedste ph.d. afhandling på AAU i 2012 er gået til…. Stine Lindahl Jacobsen! – og ikke nok med det; Stine er også netop blevet kåret som en af de 8 vindere af Ph.d.Cup 2013. Cuppen er en formidlingskonkurrence, der præmierer de bedst formidlede ph.d.-afhandlinger gennemført på danske universiteter. Et samarbejde mellem Information, Danske Universiteter, DR og Lundbeckfonden. STORT tillykke herfra til Stine, også på fagets vegne. Se også Dokumentation og forskning.

God læselyst!

Redaktionen.
Hilde Skrudland, Ulla Holck, Bente Callesen, Trine Hestbæk, Charlotte Dammeyer og Ulla Setterberg

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Redaktionelt
Redaktionen

Børn og unge med funktionsnedsættelser
Ulla Holck

OTTO
Anders Brønserud

Min arbejdsdag
Anne Koch-Mikkelsen

Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab
Lene Horsholt / Charlotte Dammeyer

Familier med børn med særlige behov og udsatte familier
Stine Lindahl Jacobsen

Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk
Marie Falck

Dokumentation og forskning august 2012 – januar 2013
Hanne Mette Ochsner Ridder

Boganmeldelse: Psyke & Logos – tema: Emotioner
Ulla Setterberg

Motivering for tildeling af Spar Nord Forskningspris 2013
Tove A. Rasmussen

25-års jubilæum: tillykke til Anne Steen Møller
Lis Karlsen