Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2013, 10(2)

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2013, 10(2)

2013-10(2)-forside

Redaktionelt

I denne efterårsudgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi udfoldes en mangfoldighed af ‘forbløffende praksisser’ fra musikterapeuters kliniske hverdag landet over. Her kan du læse seneste nyt om metode og udvikling inden for bl.a. arbejdsrelateret stress, behandling af PTSD ramte flygtninge, kombinationen af Musik&Krop inden for rehabilitering af psykisk sårbare borgere m.m.

Som varslet i foråret afskydes ‘Stafetten’ hermed som et nyt tiltag til Tidsskriftets kvikke læsere – en mulighed for at fatte pennen. Stine Lindahl Jakobsen har grebet den første.

‘Forbløffende praksisser’ er samtidig titlen på en ny bog, der anmeldes med henvisning til, hvordan vi gennem åben iagttagelse af de fænomener, vi dagligt oplever i praksis, kan lade os forbløffe og overraske – og herigennem vedligeholde et dynamisk samspil mellem teori og praksis.

Med ønsket om forbløffende læsning.

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Redaktionelt                                                                                         
Redaktionen

Arbejdsrelateret stress                                                                        
Bolette Daniels Beck

OTTO                                                                                                       
Anders Brønserud

Musik&Krop
Trine Hestbæk / Morten Bay

Stafetten
Stine Lindahl Jacobsen

‛Kunst og musik taler sjælens sprog’                                                
Mette Aspegren Søndergaard / Signe Marie Lindsrrøm

This is my story, this is my song                                            
Nanna Højlund Smalbro

Dokumentation og forskning august 2012 – januar 2013
Hanne Mette Ochsner Ridder

Boganmeldelse: Forbløffende praksisser                                        
Lars Ole Bonde

Klavereleven
Hilde Skrudland