Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2015, 12(1)

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2015, 12(1)
Klik på billedet for at læse tidskriftet.

Redaktionelt
Mens vintergæk og erantis myldrer op af den kolde jord,
på trods af terror, debat om ytringsfrihed og stormvejr i den internationale politiske Krudttønde, skrives disse redaktionelle linjer, som dog først udkommer til maj, når bøgen atter står med friske grønne blade.

Tidsskriftet Dansk Musikterapi bliver til i en lang, systematisk og spændende arbejdsproces med engagerede redaktører, som er meget glade for at kunne byde hjerteligt VELKOMMEN til Cecilie Wendel-Hansen og Gitte Møller Them i redaktionsarbejdet!

Som vanligt er udvalget af artikler mangfoldigt tilsigtet en bred læserskare: Skitser fra et fælles-skab giver læseren et vedkommende og praksisnært indblik i processen med sangskrivning og indspilning af CD. Lydfiler til artiklen ligger på CEDOMUS’ hjemmeside under nyt afsnit om Socialpsykiatrien. Stafettenbyder inden for i behandling af traumatiserede flygtningebørn. Serien af oversigtsartiklerudkommer med hele to – én om retspsykiatri og én om PTSD, som vanen tro bliver lagt på www.cedomus.aau.dkefter trykning, så denne viden kan nå videst muligt ud. Desuden kan interesserede, i Dokumentation og Forskning, opdatere sig på den seneste hotte viden inden for musikterapiens forskningsområde.

Ud over boganmeldelseaf engelsk fagbog om brug af guitar i musikterapi, glæder det redaktionen meget at kunne bringe hele 3 boganmeldelser af nye danskefagbøger relateret til musikterapi: om børn og smerte, om relationer på tværs af børn & ældre, om inklusion, leg og empati i et neuroaffektivt udviklingsperspektiv. Dette er betydningsfuldt og afspejler, hvorledes musikterapi er i en flot udvikling. Tillykke til forfatterne!

Endelig vil vi gerne takke alle jer, der på forskellig vis har bidraget til redaktionsarbejdet enten i form af spændende artikler, anmeldelser eller peer-review m.m. Alle jeres bidrag er betydningsfulde!

Redaktionen ønsker glædeligt forår og god læsning.

Indhold

Redaktionelt
Redaktionen

Skitser fra et fælles-skab
Trine Hestbæk og Astrid Faaborg Jacobsen

Forskning i musikterapi – posttraumatisk stressbelastning
Bolette Daniels Beck og Helle Mumm

Otto
Anders Brønserud

Stafetten
Mathias Granum

Forskning i musikterapi – retspsykiatri
Britta Frederiksen, Hanne Mette Ochsner Ridder og Liselotte Pedersen

Dokumentation og forskning august 2014 -januar 2015
Hanne Mette Ochsner Ridder

Boganmeldelse: Relationer på tværs
Pernille Holland-Thorhauge

Boganmeldelse: Inklusion, leg og empati
Helle Mumm

Boganmeldelse: Smerter hos børn
Ingrid Irgens-Møller

Boganmeldelse: The Use of Guitar in Music Therapy
Jens Anderson-Ingstrup