Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2014, 11(2)

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2014, 11(2)

forside 2014 (2)

Redaktionelt
Efter en smuk og lun sensommer har efteråret sænket sig over det ganske land med fejende vinde, dalende blade og mørke dage. Med Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2014 (2) inviterer vi dig til at finde et lunt sofahjørne, en god læselampe og for en stund begive dig ud på endnu en rundfart i det mangfoldige musikterapeutiske landskab:

Der er grund til fejring; efter Musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet i 2012 kunne fejre sit 30 års jubilæum, afholdt musikterapiklinikken på Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, 20 års jubilæum i oktober, og de privatpraktiserende ´musikterapeuterne´– også i Aalborg – har rundet 15 år som klinikfællesskab. Det må ligeledes fejres, at det første hold PROMUSA studerende fra AAU, København, er udklækket– med 6 studerende, der er gået videre til kandidatuddannelsen i musikterapi i Aalborg. Velkommen til jer! Trods udfordringer må faget musikterapi siges at være konsolideret og i vækst.

I den forbindelse er det på sin plads at nævne, at flokken af forenede musikterapeuter fremover vedbliver at være organiseret som landsklub under Dansk Magisterforening, men ikke længere under navnet ”MusikTerapeuternesLandsklub”. Af mange snørklede årsager har vi, med al respekt, været associeret med kategorier som;

golfklub, filatelistklub, swin…klub, strikkeklub, ungdomsklub, fortsæt selv….Men nu er det sket; MTL har, efter mange års benarbejde i arbejdsomme bestyrelser, transformeret sig til DMTF – Dansk Musikterapeutforening! Herfra TAK til alle de, der har lagt kræfter i processen!

Konsolidering giver overskud til tværfagligt samarbejde, hvilket bl.a. afspejler sig i en artikel om mødet mellem musikterapi og fysioterapi inden for neurorehabilitering og i mødet med neuropsykologien gennem beskrivelse af temadag med Susan Hart på AAU. Endelig finder du de faste rubrikker som Stafetten, boganmeldelser og sidst men ikke mindst Dokumentation og Forskning.

Rigtig god læsning!

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Redaktionelt
Redaktionen

Aktivitets-understøttende musikterapi
Maja Frommelt

PROMUSA – et nyt skud på stammen – i København
Charlotte Lindvang

OTTO
Anders Brønserud

Stafetten
Maiken Bjerg

Susan Hart og musikterapeuter i samklang på AAU
Helle Mumm

Dokumentation og forskning januar 2014 – august 2014
Hanne Mette Ochsner Ridder

Nyt landsklubnavn
Gitte Daasbjerg

Musikterapiklinikkens 20-års jubilæum 
Inger Rolff-Petersen

15 år med klinikfællesskab i privat praksis
“musikterapeuterne”

Boganmeldelse: Musical Life Stories
Sven-Erik Holgersen

Boganmeldelse: Jagten på de non-specifikke faktorer i psykoterapi med børn
Helle Mumm