Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2016, 13(1)

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2016, 13(1)
Klik på billedet for at læse tidsskriftet.

Redaktionelt
Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smeltes ved at se det,
den første dag i marts…

Langsomt, men sikkert, er musikterapifaget i færd med at bryde igennem ’den sorte jord’. Artiklerne i denne udgave af Dansk Musikterapi afspejler, hvordan faget fortsat vokser og etablerer sig på flere fronter:

Nye musikterapeuter – som efter endt uddannelse skal finde sine ben på arbejdsmarkedet. Praksisområder – i gymnasieklasse for elever med Asperger og som oplevelsesmedarbejder inden for demensområdet.

Geografisk – i nye områder af landet som Samsø.

Politik & samfund – hvor repræsentanter for musikterapi har været til foretræde i folketinget, og hvor musikterapi bliver indskrevet i national retningslinje. Musikterapien har desuden været repræsenteret til en høring i folketinget om ‘Kultur på recept’. En høring som ikke er beskrevet i tidskriftet, men som kan ses på folketingets hjemmeside (www.ft.dk – gå ind på: ‘Tv fra Folketinget’ og find 24.02.2016).

Musikmedicin – med udvikling af ’Musikstjernen’, hvor nogle af de musikterapeutiske kompetencer, der rækker ud over den specifikke behandling, sættes i spil.

Og endelig Forskning – hvor nye store forskningprojekter fortsat spirer frem, denne gang omhandlende interaktion i demensomsorg.

Musikterapi er således vedvarende i bevægelse, rødderne spirer, vedholdenhed, dokumentation, vilje & timing giver resultater – der er grund til optimisme!

…og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted der i fjor.

Glædelig forår og sommer – og god læsning!

Redaktionen
Hilde Skrudland, Ulla Holck, Bente Callesen, Trine Hestbæk, Charlotte Dammeyer og Ulla Setterberg

Indhold

Redaktionelt 
Redaktionen

“Musikstjernen” – en ny stjerne i psykiatrien
Helle Nystrup Lund og Lars Rye Bertelsen

Input fra en oplevelsesmedarbejder
Nanna Højlund Smalbro

Hvor skal vi hen du?
Maria Pfrogner

Stafetten
Inge Kolind

Gad vide…
Sangskrivergruppen på Marienlund

“Musik og samvær” – et nyt fag i gymnasiet
Sofie Buchhave og Sanne Storm

OTTO
Anders Brønserud

1st Nordic Music Therapy Student Conference
Oda Bjørke Dypvik

Dokumentation og forskning
Hanne Mette Ochsner Ridder

Musikterapi og personafstemt interaktion i demensomsorgen
Hanne Mette Ochsner Ridder

Musikterapifaget i foretræde i folketinget
Stine Lindal Jacobsen og Niels Hannibal

Musikterapi nævnt for første gang i National Klinisk Retningslinie
Niels Hannibal

Boganmeldelse: Basic anatomy and fysiology for the music therapist
Hanne Mette Ochsner Ridder