Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2016, 13(2)

Klip på billedet for at læse tidsskriftet.

Redaktionelt
Fra det krigshærgede Mellemøsten og det nordlige Afrika bredte der sig sidste efterår en flygtninge- og migrantstrøm, der ikke er set lige i Europa siden 2. verdenskrig. De færreste kunne undgå at forholde sig til rystende billeder af bådflygtninge, overfyldte flygtningelejre, politisk uro og mediedebatten… Hvor mange kommer? Hvor mange har vi plads til? Hvordan skal vi hjælpe?

I nærværende tidsskrift bringer vi ikke svaret, men til gengæld hele 3 artikler som afspejler musikterapi med traumatiserede flygtninge i forskellig kontekst. Artikler, der viser hvordan musikken kan bygge bro og skabe lindring på tværs af kulturelle forskelle.

Derudover er der i dette nummer god mulighed for at blive opdateret i forhold til, hvad der rører sig i faget – både inden for forskning og bogudgivelser, dokumentation og konferencer.

Når vi i vores daglige arbejde står i mødet med mennesker, der har brug for en faglig, professionel indsats, kan en pause med plads til nye input være kærkommen. Hermed en mulighed, som med fordel kan kombineres med en lænestol og en god kop et-eller-andet.

God læselyst!

Indhold

Redaktionelt
Redaktionen

Musikterapi med uledsagede mindreårige flygtninge
Helle Mumm

Musikterapi i Integrationsnet
Bent Jensen

Ja jeg kan! – Sangskrivningsforløb med ung pige på et asylcenter
Anne Cathrine Hulthin Andersen

Stafetten
Ilan Sanfi

OttO
Anders Brønserud

Erfaringer med dokumentation af musikterapeutisk praksis i kommunal demensomsorg
Julie Kolbe Krøier og Anders Jefsen

Dokumentation og forskning
Hanne Mette Ochsner Ridder

En julegave på 11 millioner til musikterapi
Hanne Mette Ochsner Ridder

Indre billeder fra 12. europæiske GIM-konference 2016
Catharina Messell

Stor europæisk konference til Aalborg i 2019
Hanne Mette Ochsner Ridder, Stine Lindahl Jacobsen og Inge Kolind

Nærværsøvelser med børn
Ulla Lau Hyldgård

Boganmeldelse: arts therapists in Multidisciplinary Settings
Marie Falk

Boganmeldelse: Musikkterapi og eldrehelse
Julie Kolbe Krøier

Musikalske fortællinger
Charlotte Dammeyer