Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2017, 14(1)

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2017, 14(1)
Klik på billedet for at læse tidsskriftet.

Redaktionelt
Kalenderen viser maj – og foråret udfolder sig i al sin pragt for øjnene af os. Solens varme og lys lokker os ud af vinterhiet, vi nyder, vi længes, inspireres, sanser og drages tættere mod forståelser og sammenhænge, vi måske endnu ikke har mødt eller anede eksisterede.

I denne forårsudgave af TDM inviterer vi derfor læseren tættere på. Tættere på et døende menneske på hospice, som trods alvorlig sygdom og svækkelse vælger musikken til. Tæt på terapeuten og hendes mange personlige og faglige refleksioner undervejs. Tæt på en tidligere patient i psykiatrien, som åbent fortæller om et liv med psykisk sårbarhed og hendes bestræbelser på at håndtere denne – bl.a. igennem musikterapi.

Detaljerede faglige beskrivelser bringer læseren tæt på indhold og stemning i grupper med ’Musik og Leg’ afholdt for børn med særlige behov i integrerede børneinstitutioner. I forlængelse heraf zoomes desuden ind på musikterapi i rehabilitering af kræftramte børn, på udvikling af en ny stilling, på udgivelse af nyt DMTF etikhæfte og meget mere….

Et farvel: Efter 10 års trofast og indimellem ’hjerteskærende’ tjeneste i spalterne takker OTTO af og går nye veje. I stedet introduceres ’Limbo’ – en stund med plads til melodisk eftertanke og/eller refleksioner over indhold fra udvalgte tekster i hvert nummer!

God læsning!

Redaktionen


Indhold

Redaktionelt 
Redaktionen

Musik & Leg – glæde og dynamik i et inkluderende fællesskab
Ingrid Irgens-Møller og Mette Krogh Balslev

Limbo
Cecilie Wendel-Hansen

“Anti-hokus-pokus-formidler” 
Trine Schmidt og Charlotte Dammeyer

Brug af klaver og improvisation i palliativt arbejde på et hospice
Hilde Skrudland

At bane sig vej som musikterapeut 
Lene Madsen

Stafetten
Anne Rauff Larsen

Musikterapi på Cool Camps i rehabilitering af børn med kræft
Ilan Sanfi

Musikterapeuters arbejdsområder i Danmark anno 2016/2017
Inge Kolind

Dokumentation og forskning
Hanne Mette Ochsner Ridder

Synnøve dag!
Inge Nygaard Pedersen m.fl.

Musikkens Hus i Aalborg er demensvenligt   
Hanne Mette Ochsner Ridder

Etiske principper i DMTF revideret og genoptrykt  
Inge Kolind

Boganmeldelse: Musikkvitenskap   
Hanne Mette Ochsner Ridder

Boganmeldelse: Music Therapy with Families  
Helle Mumm