Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2018, 15(1)

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2018, 15(1)
Klik på billedet for at læse hele tidsskriftet

Redaktionelt
I denne forårsudgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi fokuserer vi på det praksisnære.

Som læser inviteres du med ind i det musikterapeutiske maskinrum – til at kigge erfarne musikterapeuter fra ind- og udland over skulderen og herved få indblik i deres klinisk praktiske refleksioner, spørgsmål og undren fra dag- ligdagen.

En musikterapeut komponerer sange til børn om følelser, der kan være svære at beskrive med ord. Sange som hermed formidles videre til gavn for andre. En anden beskriver tilblivelsen af musicals udført af børn/unge med autisme i Brasilien, hvor fokus er på både proces og produkt, og hvor arbejdsmetoden bliver en direkte markedsføring af musikterapifaget. Lidt utraditionelt en ar- tikel fra andre himmelstrøg og på engelsk.

En tredje musikterapeut kigger tilbage på et langt arbejdsliv og funderer over tilblivelsen af mange forskellige behandlingstilbud.

Vi får også indblik i, hvordan musikterapeuterne arbejder på bo- og behand- lingstilbuddet Enghaven, og hvordan de her dokumenterer borgernes ud- bytte.

En anden form for dokumentation og effektmåling præsenteres med MiDAS

– et engelsk redskab som nu er oversat til dansk!

Med andre ord er der mulighed for at følge det musikterapeutiske arbejde helt ind til kernen af en faglighed, hvor vi nok alle kender til både at undres, håbe, tvivle, være skabende, udviklende og være glade, når processerne lyk- kes og bevægelse sættes i gang. Vi håber dette nummer vil give frisk inspira- tion, nye redskaber og indspark til det daglige arbejde.

Glædeligt forår og god læsning!

Redaktionelt
Redaktionen

Dansk oversættelse af MiDas – et redskab til assessment af musikterapi for personer med demens
Hanne Mette Ochsner Ridder, Chris Lykkegaard og Orii McDermott

Jeg har lyst til at råbe – fire sange om følelser
Ingrid Irgens-Møller

Musical performance within the music therapy process with people having autism
Gustavo Gattino

Musikterapi på OK-Centrene Enghaven og Jelling Have
Eric Ballowitz, Charlotte Bro Zachariassen og Torben Egelund Sørensen

Stafetten 
Anne Steen Møller

Ny forskning i musikterapi 
Hanne Mette Ochsner Ridder

Limbo
Cecilie Wendel-Hansen

Boganmeldelse: Musik, krop og følelser – neuroaffektive processer i musikterapi
Astrid Faaborg Jacobsen

Nekrolog: Benedikte Barth Scheiby
Inge Nygaaard Pedersen