Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2019, 16(1)

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2019, 16(1)
Klik på billedet for at læse tidsskriftet.

Redaktionelt
Disse linjer skrives, mens februar går på held. Krokus og vintergækker myldrer frem og kulden begynder så småt at løsne sit tag i både himmel og jord. Dagene lysner og tankerne længes mod lune maj, når foråret har bidt sig fast, naturen folder sig ud – og dette tidsskrift lander i postkasserne.

Med denne forårsudgave af Tidskriftet Dansk Musikterapi udskiftes, som varslet i fjor, tidsskriftets redaktion. Med andre ord er vi en redaktion der takker af. Vi takker først og fremmest I mange trofaste læsere for at læse med, for inspirerende samarbejde og mange gode input. En særlig tak også til de mange skribenter, der har bidraget til et indholdsrigt blad. Vi takker også de nye redaktionsmedlemmer: Sofie Buchhave, Julie Krøier, Susanne Brødsgaard, Niseema Munk-Madsen, Ingrid Irgens Møller, Anders Jefsen, Erik Christensen og Anne Rauff Larsen for at overtage opgaven og udvikle Tidskriftet Dansk Musikterapi i nye retninger.

Vi har haft mange års spændende og udviklende redaktionelt samarbejde. Det har været en både sjov og lærerig tid, hvor vi fra første linje har kunnet følge den store udvikling og fremgang, der har været inden for vores fag. Vi glæder os nu til selv at kunne sætte os i den gode stol og følge alt det der videre vil komme gennem tidsskriftet. Så kære læser, luk op for noget godt! En ny samling spændende fagartikler, som fra vidt forskellige vinkler afspejler musikterapiens fagområde og viser noget af alt det spændende og nye der sker indenfor vores felt. God læsning!

Hilde Skrudland, Ulla Setterberg Bente Callesen, Trine Hestbæk, Gitte Møller Them, Charlotte Dammeyer

Indhold

De første skridt – indledende undersøgelse af forskelle og ligheder mellem musikterapi og musikpædagogik i demensomsorgen
Julie K. Krøier, Jens Anderson-Ingstrup og Lars Ole Bonde

Kulturbærer på Stensagerskolen
Kirstine Skou Rydahl

Stafetten 
Kirsti Øibakken Pedersen

Tónstofa Valgerðar – en meget speciel musikskole i Island
Dr. Valger∂ur Jónsdóttir

Fornem pris til Hanne Mette Ochsner Ridder
Ulla Holck

5 tilgange til sundhedsfremmende musikanvendelse
Lars Ole Bonde

National klinisk retningslinie 2019 anbefaler musikterapi ved demens
Hanne Mette Ochsner Ridder

Dansk Musikterapeutforening og Tænketanken Musik & Sundhed – sammen skaber vi nye tværfaglige samarbejdsfelter
Inge Kolind og Ilan Sanfi

Ny forskning i musikterapi
Hanne Mette Ochsner Ridder

Boganmeldelse: Music Therapy Assessment – Theory, Research and Application
Anne Rauff Larsen

Bogomtale: Music and Public Health – A Nordic Perspective
Sven-Erik Holgersen

Boganmeldelse: Musikk på tvers
Kirstine Skou Rydahl